Codzienne rozważania_31.10.2012

Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim!” (1Krl 18:21).

To słowo nigdy nie było skierowane do niezbawionych, nigdy nie dla nich przeznaczone. Rzadko kiedy zdarza się, aby niezbawieni stali na pozycji dwóch opinii, przeważnie nie mają oni zdania. Tak, rzeczywiście prorok powiedział do ludzi: „Jak długo będziecie kuleć na dwie strony?” Uważał ich za kulawych, okulawionych przez niepewność, brak decyzji, sparaliżowanych nierozstrzygniętą sprawą. Ach, jakże nierozstrzygnięta sprawa może sparaliżować życie. Masz spór z Panem, nierozwiązaną sprawę z Nim i całe twoje życie jest kulawe, sparaliżowane; najpierw kulejesz jedną drogą, potem inną; nie ma poczucia stabilizacji co do twojej drogi.

Tak więc, ten prorok wzywa, aby ta sprawa została załatwiona. „Jak długo będziecie kuleć na dwie strony?” Rozstrzygnijcie tą sprawę w jedna stronę lub drugą. „Jeżeli Jahwe jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal” to niech to zostanie u nas rozstrzygnięte. Dopóki jednak tak się nie stanie, będziecie kulawi, sparaliżowani, a cała tajemnica waszej słabości, niejasności, niestałości i niepewności jest taka, że Bóg nie ma Swych pełnych praw; jest rozłam w waszym życiu, rozłam w waszej własnej duszy, ponieważ inne interesy i rozważania są w polu widzenia. Ten podział może być w twoim życiu w domu, gdzie masz władzę, autorytet i wpływ, a gdzie nie stoisz w 100% za interesami Pana w tym miejscu. Może to być skuteczne na innych kierunkach, lecz z każdym razem, gdy korzystasz z tego autorytetu wiesz, że tam głęboko w dole w twojej istocie nie jesteś zadowolony, nie masz pokoju. Możesz być zajęty, zapracowany, może biegasz tam i z powrotem w imieniu Pańskim, lecz wiesz, tam głęboko wewnątrz, że czegoś brak, jakaś niepewność, nierozwiązany stan; twoje duchowe życie jest ograniczone i sparaliżowane. Zawsze tak będzie, dopóki sprawy nie zostaną ustalone i Bóg nie zajmie Swego miejsca w pełni w każdej części i każdej relacji twojego życia. Jest to kwestia żarliwości dla Pana, zazdrości o Pana.

By T. Austin-Sparks from: The Zeal of the Lord – Chapter 2

__________________________________________________

30 października | 1 listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

сайт

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.