Codzienne rozważania_4.01.2013


Słowa „jeszcze raz” wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można” (Heb 12:27).

Jeśli chodzi o Żydów to zniszczenie Jerozolimy, na które ten List wskazuje, było wstrząśnięciem całej ziemi. Świątynia, jako centralny punkt tego całego świata, zniszczona aż do fundamentów. Kapłaństwo, wyniesione jako porządek arcykapłański – przeminęło. Służba w świątyni, zakończona, naród przestał istnieć jako zintegrowani i zjednoczeni ludzie. Te rzeczy można było usunąć. A przecież, jakże długo stały! Jakie moce znosiły! Jak silne było przekonanie, że to nigdy nie może zostać zniszczone, ani przestać istnieć! Jakże walczyli o to, jak przylgnęli do tego, aż do ostatecznej skrajności! Lecz wszystko na próżno. Bóg nie chciał już więcej tej struktury i ziemskiego systemu, który zajmował tak wiele miejsca, energii, kosztów, zanim zostało zdobyte to, co rzeczywiście duchowe. Przede wszystkim procent duchowych wartości był tak niewielki, a duchowe sprawy odkładane tak długo w labiryntach dróg religijnej maszynerii i tradycji, że nie było to warte. Środki prowadzące do celu nie były bezpośrednie, to jest była zbyt wielka odległość między środkiem, a celem. Nie było bezpośredniego dotknięcia prawdziwymi Boskimi wymaganiami, a znacznie za dużo było rzeczy pośredniczących. Tak więc, musiało to odejść, zamiast być zachowane, Sam Bóg tym wstrząsnął.

To, co pozostało po wstrząsaniu to fakt, że wyłącznie to, co było Chrystusem w duchowy i niebiański sposób: Chrystus w Niebie i tutaj przez Swego Ducha, centrum zgromadzenie, okazja do zebrania, Chrystus w niebie Arcykapłan i Ofiara; porządek Bożego domu tutaj czysto duchowy i niebiański – nie formalny, zaaranżowany, wymuszony, imitowany czy materialny. Porządek wyrasta z Życia, a jeśli to Życie jest Boskie, niekontrolowane, Boski porządek będzie spontaniczny.

Oryg.: T. Austin-Sparks from: Editor’s Letter, Nov-Dec 1952

_________________________________________________________________________

3 stycznia| 5 stycznia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.