Codzienne rozważania_3.01.2013


Chcę poznać Chrystusa i moc Jego zmartwychwstania” (Flp 3:10).

Zmartwychwstanie zawsze oznacza, że jesteśmy poza tym światem. Po Swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus nigdy nie pojawił się temu światu. Nigdy nie manifestował się osobiście temu światu po Swoim Zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie oznacza, że On odszedł z tego świata i stanął z boku, a Jego moc nad tym światem była częścią Jego oddzielenia od niego. On może rozprawiać się z tą sytuacją bierze się stąd, że Sam nie jest już w nią zaangażowany. Zmartwychwstałe Życie oznacza, że jesteśmy duchowo poza tym światem i na wyższej pozycji…

Musimy nauczyć się w jaki sposób żyć w mocy zmartwychwstania Chrystusa, aby śmierć wokół nas nie była w stanie oddziaływać na nas tak, aby nas uchwycić w swoją garść. Jedność z Panem Jezusem w zmartwychwstaniu oznacza, że nie mamy już udziału w śmierci, która jest wokół nas. Możemy wchodzić na sceny śmierci i nie być przez nią dotknięci.
To bardzo ważna lekcja do nauczenia się: jak trwać w Życiu pośród śmierci… W zmartwychwstałym Panu Jezusie zostajemy uwolnieni od przekleństwa – to jest od śmierci, która przez działa nieumiarkowaną wiarę we własne możliwości (dosł.: próżność) – my zaś zostaliśmy doprowadzeni do miejsca, z którego możemy przejść wprost do Bożego celu, do pełnej świadomości, że próżność nie już więcej nie spoczywa na nas. Nie jesteśmy już zatrzymywanie; nie jesteśmy już na takiej pozycji, że żyjemy i dochodzimy do pewnego miejsca, które jest końcem, dalej się nie da. Możemy iść na wprost teraz! Owoc Życia może doskonalić się, ponieważ moc śmierci w przekleństwie została złamana w mocy Jego zmartwychwstania. To potępienie zostało usunięte.

Oryg.: T. Austin-Sparks from: The Power of His Resurrection – Chapter 2 

_________________________________________________________________________

2 stycznia| 4 stycznia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

продвижение

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.