Codzienne rozważania_6.01.2013

Lecz my jesteśmy myśli Chrystusowej/umysłu Chrystusowego” (1Kor 2:16).

Nasz naturalny umysł stanowi ogromną przeszkodę w wyścigu, w którym biegniemy, stale pojawiając się ze swymi kompleksami, swymi argumentami, interesami i metodami. Gdy Koryntianie zostali wprowadzeni do Kościoła zostawili za sobą oczywiste grzechy, lecz przenieśli do nowej rzeczywistości stare, naturalne sposoby myślenia i wnioskowania, które należą do tego świata, a nie do Ducha Bożego. Lecz apostoł zaprotestował: „Lecz my jesteśmy myśli Chrystusowej” (1Kor 2:16), zachęcając ich do tego, aby pozwolili na umieszczenie Krzyża między ich naturalnym umysłem, a duchowym. Dojdziemy do pełni Chrystusa wyłącznie wtedy, gdy pozostawimy za sobą umysł naturalnego człowiek i ruszymy dalej, i jeszcze dalej rozwijając umysł Chrystusa. We wszystkim: w każdym sądzie, każdym wniosku, każdej analizie, każdej ocenie, we wszystkim musimy pytać Pana: „Czy to jest Twoja myśl, czy moja?” Czasami może nam się wydawać, że mamy najsilniejsze podstawy, aby zająć jakąś postawę czy przyjąć jakiś wniosek; możemy czuć, że mamy wszystkie potrzebne dowody, więc jesteśmy przekonani: a jednak możemy się mylić.

Człowiek, który napisał List do Koryntian wiedział z własnego, głębokiego i gorzkiego doświadczania, że tak jest. „Ja sam również uważałem, że należy wszystkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego” (Dz. 26:9). Nie było nikogo, kto miałyby silniejsze od Pawła z Tarsu przekonanie co do tego, że jest na właściwej drodze. Gdy przyszedł do Chrystusa nastąpiła w jego życiu tak ogromna rewolucja, że musiał powiedzieć: „Myliłem się we wszystkich podstawach mojego myślenia”. Po tym wyznaniu skierował swój bieg we właściwą stronę, ponieważ zawsze był gotowy do poddania swego myślenia jurysdykcji swego ukrzyżowanego Pana. Na tym polega duchowy wzrost. Nie zajdziemy daleko, trzymając się naszych własnych opinii i naszych własnych wniosków, choćbyśmy nawet mieli wsparcie innych – musimy uczyć się pokonywać nasz naturalny umysł, poddając go umysłowi Chrystusa. Jeśli jesteśmy zainteresowani duchowym postępem to jest to bardzo ważne, a duchowy postęp to wzrost Chrystusa – nie ma innego.

Oryg.: T. Austin-Sparks from: God’s Purpose in All – Chapter 1

_________________________________________________________________________

5 stycznia|  7 stycznia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

комплексное продвижение сайта интернет

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.