Codzinne rozważania_24.11.2012

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego” (Ef 1:3,4).

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich, ponieważ jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Jeszcze przed założeniem świata Bóg umiłował nas i wybrał w Chrysutsie, abyśmy byli święci i nienaganni w Jego oczach” (New Literal Translation).

Ci, którzy przed założeniem tego świata zostali wcześniej wybrani do adopcji jako synowie przez Jezusa Chrystusa, zostali ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich. Taki jest pełny zamiar Boga w stosunku do Jego ludzi, taka pełna, spójna i wyraźna myśl. Jeszcze nie nie doszliśmy do tych wszystkich błogosławieństw dlatego, że nie dorośliśmy do nich, a nie dlatego, że Bóg nie dał. Nie wrośliśmy w Niego we wszystkim. Taka jest istota naszego słowa tutaj, aby pobudzić do wejścia w Boży zamysł, w miarę Chrystusa.

Jaki jest Boży zamysł? Pełnia miary Chrystusa, pełnia postawy Chrystusa. To jest Boży zamiar wobec nas. Uchwyćmy się Bożych myśli; zastosujmy przez wiarę te myśli, wierzmy w Boże myśli, starajmy się dostosować do tych myśli, weźmy Ducha Świętego i Jego energię, aby kształtować nas, budować nas, aby te Boże zamysły w żywy sposób wyrażały się w nas. Taki jest Jego cel: doprowadzić nas do pełnej miary Chrystusa. Jedyne, co musimy zrobić to wyraźnie stwierdzić to jako precyzyjny fakt. Lecz, uważaj na to, bo wiąże się z tym ogromna odpowiedzialność. Nie możemy mówić takich rzeczy, ani słuchać o nich, nie biorąc na siebie wielkiej odpowiedzialności. Jeśli jest to objawienie od Boga z niebios w Chrystusie przez Jego Słowo skierowane do naszych serce przez Ducha Świętego, oznacza to zaangażowanie nas w bardzo wielką odpowiedzialność. Czy trzeba koniecznie mówić o odpowiedzialności? Czyż Boży zamysł nie powinien był pociągnąć naszych serc do niewysłowionej wdzięczności i uwielbienia?
Czy z tym powołaniem „według upodobania woli Swojej” (w.5) nie powinniśmy rozpoznać innych słów mówiących o upodobaniu Pańskim? Czy pamiętasz, co powiedzieli Jozue i Kaleb, gdy przekazywali informacje o ziemi: „Jeśli Pan ma w nas upodobanie to wprowadzi nas do tej ziemi”. Ziemia to jest tylko to, co mamy tutaj. Chrystus jest naszą Ziemią Bożej pełni i tylko według upodobania woli Jego, powinniśmy wejść do tej pełni.

By T. Austin-Sparks from: The Church of the Firstborn – Chapter 4

_________________________________________________________________________

23 listopada | 25 listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *