Czas na stosowanie słowa

11 mar 2007

(Otrzymałem kilka odpowiedzi dotyczących mojego ostatniego przesłania „z mojego serca”. Dziękuję za zachętę, troskę i słowa. Niemniej, wydaje się, że nie wszyscy dobrze zrozumieli, o co mi chodziło. Nie sądzę, żeby Pan chciał, abym przestał mówić Jego słowo w formie proroczej, lecz wierzę, że chce, aby dzielił się tym „jak stosować to słowo” w waszym własnym życiu. Widzicie, bez zastosowania, słowa pozostają tylko słowami. Z nadzieją, że są to 'słowa prawdziwe’ z serca Ojca, lecz bez poznania, jak je wykorzystać w życiu, nie mają żadnego fundamentu. Porównując: bardzo
budujące i konieczne jest słuchanie tego, co mówi Pismo, gdy czytamy: „Wiedzcie to, umiłowania bracia moi: niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, a nieskory do mówienia, nieskory do gniewu” (Jk 1:19). Lecz jeśli nie idziemy za tym, co jest powiedziane, to jaki z tego pożytek? Jeśli więc, wracając do rzeczy, czytamy proroctwo i mówimy: 'Jak piękne i ważne jest to, co Pan mówi tutaj do nas’ lecz nie wykonujemy tego praktycznie, to proroctwa pada na ziemię. Poniżej, Pan wyjaśnia to, co usiłowałem powiedzieć do was poprzedni. Jeszcze raz dziękuję, za wasze zrozumienie i serce zwrócone ku temu.)

„Moi drodzy, oto co chcę wam powiedzieć: jest wiele przesłań przekazywanych dziś przez ludzi, nawet dobrze znanych, które pochodzą z ich własnej wyobraźni. Mówię również, że konieczne jest zastosowanie proroczego słowa, które się pojawia. O ile prawdą jest to, że „prawdziwe słowo” ma wielkie znaczenie i przynosi „życie” słuchaczowi, to trzeba wiedzieć o tym jak je zastosować w codziennym życiu. Jak wielu z was wie, ustanowiłem różne służby w moim ciele, aby współpracowały ze sobą, aby doprowadzić moje ciało do dojrzałości. Praca proroka to przekazywanie mojego słowa według miary, której mu/jej udzieliłem. Dziełem apostoła jest współpraca z prorokiem, aby ludzie wiedzieli jak stosować to słowo w ich życiu. Obie służby są ważne, lecz istnieje obecnie ogromna potrzeba praktycznej wiedzy o ty, jak stosować „prawdziwe” słowo prorocze. Bez tego zastosowania słowo pozostaje tylko słowem, które niesie życie, lecz jest bez znaczenia, ponieważ nie ma fundamentu. Czyż nie powiedziałem: „Błogosławiony, kto nie tylko słucha słowa Mojego, lecz wykonuje je? Ponieważ, kto go nie wykonuje jest jak człowiek, który zbudował swój dom na piasku„.

„Tak więc, teraz jest czas na to, aby być praktycznym, to czas na zastosowanie, czas na życie nim z dnia na dzień”.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *