TGIF_22.03.07 Źródło wskazówek Dawida

Today God Is First

Logo_TGIF2

Daj mi o świcie doznać łaski twojej, bo tobie ufam! Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku tobie podnoszę duszę moją!
Psalm 143:8

Dawid jest jedyną osobą opisaną w Biblii jako mąż ?według Bożego serca?. Pomimo licznych komplikacja na jakie ciągle natrafiał, Dawid szukał woli Bożej i chciał ją wykonywać w swym życiu. Podobnie, jak wielu z nas, pragnął prowadzić bezgrzeszne życie. O pranku, Dawid starał się słuchać Boga. Mogę sobie wyobrazić jak Dawid siedzi na otwartym piętrze swego pałacu spoglądając na wzgórza Jerozolimy i słuchając Boga. Tam, w tym czasie oczekiwania, czuł niezachwianą Bożą miłość. Potwierdzał swoje zaufanie Bogu i rozumiał, że klucz do poznania Bożej woli leży w czasie spędzonym tylko na refleksji nad tym, co Bóg robił i robi w jego życiu.

Naucz mnie czynić wolę swoją, bo ty jesteś Bogiem moim. Nie dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi (Ps. 143:10).

Czasami padamy ofiarą myślenia, że Bóg nie jest zainteresowany, i że nie prowadzi nas w naszym zawodowym życiu. Kuszeni jesteśmy wtedy do myślenia, że On prowadzi nas w innych dziedzinach, lecz nie w naszej codziennej praktyce zawodowej. Prawda jest taka, że Bóg jest zainteresowany każdym aspektem naszego życia i pragnie nas zawsze prowadzić.

Czy potrzebujesz wskazówek w codziennym życiu? Jeśli tak, Dawid pokazuje ci przykład zdobywania takiego kierunku. Oddziel poranną godzinę na zbliżenie się do Jego obecności. Tam, odczujesz niezachwianą miłość Jego. Jego wskazówki będą tylko naturalnym produktem ubocznym czasu społeczności z Nim. Proś Boga, by kierował cię przez Swego Ducha jeszcze dziś.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *