Dary uzdrowień

Jeśli Jezus
jest ten sam dziś jak był dwa tysiące
lat temu, to dlaczego ci wszyscy chorzy nie są uzdrowieni? Jeśli Bóg
jest Bogiem boskiego uzdrowienia i przebaczenie jest dla wszystkich to
i uzdrowienie jest dla wszystkich. Dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani,
jeszcze inny nadal cierpią? Biblia deklaruje w ew. Marka 16:18,że na chorych ręce
kłaść będą, a ci
wyzdrowieją.

W ew. Mat 9:35 czytamy zaś, że Jezus
I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i
zwiastował ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką
niemoc. Dalej List do
Hebrajczyków 13:8 mówi, że
Jezus Chrystus
jest wczoraj, dziś i na
wieki ten sam. Jeśli Jezus
jest ten sam dziś jak był dwa tysiące
lat temu, to dlaczego ci wszyscy chorzy nie są uzdrowieni? Jeśli Bóg
jest Bogiem boskiego uzdrowienia i przebaczenie jest dla wszystkich to
i uzdrowienie jest dla wszystkich. Dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani,
jeszcze inny nadal cierpią?


Mam nadzieję w tym artykule
podzielić się z wami różnicą mięzy cudami a
uzdrowieniem. W jaki sposób walczyć o swoje uzdrowienie i dać ci
nadzieję i zachętę. Jeśli czekasz z wiarą i cierpliwością to
odziedziczysz obietnicę uzdrowienia.

style=”font-family: tahoma;”>


Znam wielu, którzy kwestionują
boskie uzdrowienie, ponieważ nie
rozumieją różnicy między działaniem uzdrowienia i cudów. Wielu tych,
którzy zostali powołani do służby uzdrawiania wycofało się z
obdarowania Bożego z powodu zniechęcenia. Co się dzieje, gdy wkładasz
ręce na chorych a oni nie są natychmiast uzdrowieni? Co im wtedy
mówisz?
Po pierwsze, chciałbym pomówić o
uzdrowieni. Biblia czyni wyraźną
różnicę między darami uzdrowień a cudami, ponieważ one różne,
uzdrowienie jest procesem a cud jest natychmiastowy!

style=”font-family: tahoma;”>
W ew. Marka 16:18 słowo „ style=”font-style: italic; font-family: tahoma;”>oni
wyzdrowieją” sugeruje
stopniowe odzyskiwanie zdrowia czyli, że „
style=”font-style: italic; font-family: tahoma;”>oni wydobrzeją style=”font-family: tahoma;”>”. Innym słowem
często używanym w Piśmie na określenie uzdoriwnai jest „terapia” i jest
tłumaczone jako leczyć lub proces.
style=”font-family: tahoma;”>


 Żyjemy w błyskawicznym
świecie. Uwielbiam natychmiastowe cuda,
których doświadczyliśmy tysiące, lecz równocześnie dziękuję Bogu za
uzdrowienia. Gdy ktoś nie zostaje uzdrowiony, nie mówię mu „nigdy nie
miałeś dość wiary”. Chce was zachęcić, że to może być proces
uzdrawiania, lub tym, że musisz wytrzymać trochę dłużej. Wiem o tym, że
bez wiary nie można podobać się Bogu, lecz jeśli nie masz dość wiary.,
to nie ci o tym powie Bóg.
Uzdrowienie jest jak ziarno. Biblia
w ew. Mk 4:3,4:
style=”color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma;”>Oto wyszedł
siewca, aby siać. A gdy
siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo, i zjadło je. style=”font-family: tahoma;”>
Dalej Jezus wyjaśnia, że ziarnem jest słowo o królestwie, a ptaki
-„szatan” – przychodzi, aby je wykradać z ludzkiego serca.
style=”font-family: tahoma;”>


Czasami uzdrowienie zaczyna działać
jak ziarno. W miarę jak słowo o
uzdrowieniu jest głoszone zaczyna się uzdrowienie. Tego nie możesz
dostrzec. Gdy siejesz ziarno, nie wykopujesz go każdego dnia, aby
zobaczyć, co się z nim dzieje. Ufasz, że jeśli je podlewasz trwając w
Słowie Bożym i w tym, co Biblia głosi na temat uzdrowienia to otrzymasz
zbiory w postaci uzdrowienia. Przyp. 4:20-22 głoszą:

style=”font-family: tahoma;”>
Synu mój,
zwróć uwagę na moje
słowa; nakłoń ucha do moich mów! Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je
w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem
dla całego ich ciała.
Gdy ktoś nie zostaje uzdrowiony to
może odejść z posługi cudami
zniechęcony w desperacji i poczuciu odrzucenia przez Boga. Tam gdzie
mógł rozpocząć się proces uzdrowienia przychodzi diabeł i zabiera
ziarno uzdrowienia niszcząc twoje zbiory. Chcę was zachęcić do tego,
abyś trzymał się posłania Słowa Bożego dotyczącego boskiego
uzdrowienia, abyś trwał w oczekiwaniu i wierzył w manifestację Bożego
uzdrowienia, nawet jeśli nie jesteś w stanie go obecnie dostrzec. Może
to być ziarno a wspaniały cud rozpoczął się.

style=”font-family: tahoma;”>


Gdy ktoś nie jest natychmiast
uzdrowiony to nie znaczy, że nie jest
Bożą wolą, aby go uzdrowić, lub że nie mają dość wiary. Gdy Jezus
zszedł z góry przemienienia spotkał się z mężczyzną, który miał syna
chorego na epilepsję. Biblia dalej naucza, ze ten człowiek
przyprowadził swego syna do uczniów, którzy nie mogli go
uzdrowić.  Czy mielibyśmy opierać naszą teologię na tym, który nie
został natychmiast uzdrowiony, aby wspierać większość niewiary
kościoła w boskie uzdrowienie? A co zatem, skoro przyszedł Jezus i
uzdrowił chłopca? Czy było to Bożą wolą wtedy, gdy uczniowie nie mogli
sobie z tym poradzić? Nasze doświadczenia nie zmieniają Bożej woli.

style=”font-family: tahoma;”>


Biblia głosi w Hebr. 11:6, że „bez
wiary nie można podobać się Bogu,
ponieważ kto do niego przystępuje, musi wierzyć, że On istnieje i
nagradza tych, którzy go (pilnie) szukają”. Wiara jest pilna. Trwa
pytając, szukając i stukając do chwili, aż drzwi zostaną otwarte. Ew.
Łuk 18:1-8 czytamy przypowieść o upartej wdowie, która otrzymuje coś od
Boga, ponieważ wytrwale w dzień i w nocy nieustannie prosi. Czasami
twój cud wymaga pilności. Jeśli ktoś nie zostaje natychmiast uzdrowiony
w czasie jednego spotkania, proszę, aby przeszedł znowu na następne i
znowu, i znowu, i znowu, aż zostanie uzdrowiony.

style=”font-family: tahoma;”>
.
style=”font-family: tahoma;”>
Biblia ogłasza, że te trzy rzeczy
pozostaną: wiara, nadzieja i miłość,
a wielu umarło nie otrzymawszy obietnicy. Mamy uparcie trwać w
oczekiwaniu na otrzymanie przełomu, aż do śmierci. Ludzie pytają mnie
jak długą walczę? Mówię:


– Wielu umarło, nie otrzymując
obietnicy.


Biblia nigdy nie mówi: porzuć wiarę
i nadzieję – to mówi diabeł.
Spójrz na życia Elisza. Choć Eliasz
wiedział, że nadszedł już czas na
deszcz gorliwie modlił się na górze, aż musiał go urodzić i wywołać – 1
Król. 18:41-46.


Czy wiesz o tym,
że Bóg chce cię
uzdrowić?


Choć Eliasz nie widział nic uparcie
trwał w gorliwej modlitwie wzywając
deszczu (uzdrowienia). Jeśli oczekujesz potężnego zbioru w postaci
uzdrowienia, jak to było w przypadku Eliasza, to masz Słowo Boże na
temat boskiego uzdrowienia, musisz wzywać uzdrowienie i choć nic nie
widzisz, wzywać uzdrowienie i wierzyć Bogu; Eliasz siedem razy
naciskał, choć nic nie widział. Możesz odwiedzić wszystkich
ewangelistów z darem czynienia cudów i nic nie zobaczyć, lecz,
przyjacielu, ono się zbliża.
Słyszę dźwięk i wiem w swoim duchu,
że TO JUŻ CZAS!!! Wspinaj się na
górę i wzywaj uzdrowienie, wzywaj cudu. Gdy deszcz zaczął padać na
Eliasza to chmura była i wielkości ludzkiej dłoni, lecz urosła do
takich rozmiarów, że Eliasz powiedział Achabowi, aby wsiadał do rydwanu
i odjechał, bo inaczej deszcz zatrzyma go w drodze. Gdy nadchodzi twoje
uzdrowienie to możesz nie być uzdrowiony natychmiast, możesz początkowo
wydobrzeć troszkę, lecz w miarę jak, będziesz podlewał ziarno
uzdrowienia w swym sercu i będziesz się trzymał obietnicy uzdrowienia
otrzymasz swój przełom.
Czasami musimy trzymać się obietnicy
Bożej. Wierzmy w cuda, lecz jeśli
oczekujesz na manifestację swojego uzdrowienia, chcę cię zachęcić do
tego, abyś trwał naciskając na Boga i był pełen słowa na temat
uzdrowienia. Biblia deklaruje, że on „posłał swoje słowo i ono ich
uzdrowiło”!!!
Chcemy modlić się o twoje
uzdrowienie w naszej służbie. Jeśli chcesz,
abyśmy wraz z tobą stanęli w wierze Bogu, co do twojego żniwa
uzdrowienia, odwiedź naszą stronę iternetową
http://www.freshfire.ca  i wejdź na stronę, gdzie możesz zostawić
swoją prośbę o modlitwę. Jeśli to nauczanie pobłogosławiło cię lub
wiesz, o kimś kto potrzebuje uzdrowienia, abyś przekazał to do swoich
przyjaciół.


Website- http://www.freshfire.ca
style=”font-family: tahoma;”>


Prośbę o modlitwę można wysłać na
adres: freshfireprayer@hotmail.com

style=”font-family: tahoma;”>

topod

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.