Dlaczego ludzie silnej wiary i pobozni choruja?

 Durai Joe

Jest to pytanie, które sprawia problemy wielu ludziom szczerze szukajacych prawdy nt. boskiego uzdrowienia. Jest to wlasciwe pytanie, na które trzeba udzielic biblijnej odpowiedzi, a nie przekazac nasze doswiadczenia czy uczucia 

Jest to pytanie, które sprawia problemy wielu ludziom szczerze szukających prawdy nt. boskiego uzdrowienia. Jest to właściwe pytanie, na które trzeba udzielić biblijnej odpowiedzi, a nie przekazać nasze doświadczenia czy uczucia

  • Przede wszystkim musimy zrozumieć czym jest wiara. Wiara nie jest uczuciem czy nastawieniem. Wiara jest boską mocą, którą mamy wojować w życiowych zmaganiach. 2 Tym 6,12 mówi: Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.Wiara jest oparta na słowie Bożym. Rzym 10,17 Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Słowo Boże jest tak ważne, że jest ono dla nas:

Chlebem (życia)
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych(Mat 4,4)

światłem
Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.(Ps. 119,105)

Mieczem
… i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże (Ef 6,17)


Bój wiary jest walką o to drogocenne Słowo Boże. Diabeł wie o tym, jak żywotne jest Słowo Boże dla nas i desperacko walczy, aby nam go wyrwać. Nie wszyscy, w tej duchowej walce są doskonaleni w takim stopniu, aby odpierać choroby i niemoce.

    • Sługi Boże są na pierwszej linii duchowej walki i są bardziej otwarci na ataki przeciwnika. Jeśli ci, którzy są wyznaczenia, aby troszczyć się o twoją duszę s+/- uderzani, nie ociągaj się z modlitwą.


Marek 14 : 27 – Uderzę w pasterza i będą rozproszone owce

Zazwyczaj diabeł większość swych sił koncentruje swoje przeciwko pasterzowi. Jeśli jest w stanie zabić pasterza, wtedy może atakować setki i więcej owiec. Słudzy Boży są waszą tarczą przeciwko wrogowi, lecz są oni nieustannie w wirze walki. Jeśli chorują z powodu nieustannych walk, wtedy nie spiesz się z wyszukiwaniem błędów, lecz raczej módl się o nich i ich zdrowie.

  • Wiele przypadków śmierci, wśród sług Bożych, jest spowodowanych ich własnym wyborem. Po wielu latach oddanej służby Panu, oni po prostu wolą nie sprzeciwiać się chorobie, gdy przyjdzie, i raczej wolą odejść do domu, aby być z ich drogim Panem. Przykładem tego jest Paweł, który chciał odejść i być z Chrystusem Fil 1,23/24 mówi:

Albowiem jedno i drugie mnie pociąga : pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza.

Bóg honoruje pragnienia Swych dzieci, które rozkoszują się Nim. Wtedy, w chwilach słabości, popuszczają swemu duchowi, czyli innymi słowy porzucają pragnienie życia; a ciało bez ducha jest martwe. Niestety wielu myśli, że mąż Boży zmarł z powodu choroby.

  • Często Boży ludzie, którzy mają silną wiarę chorują z powodu słabości wiary innych. W kościele jesteśmy członkami jedni drugich (Rzym 12,5 & 4,25). Nikt nie jest niezależny od ciała Chrystusa. Wszyscy jesteśmy od siebie zależni. Wszystkie nasze działania wpływają, co najmniej, na dwie inne osoby w ciele Chrystusa. Wpływają na osobę, która jest obok nas w Panu, z którą jesteśmy złączeni duchowo, oraz na osobę, która jest przyłączona do nas. W wyniku tej silnej zależności mocni ludzie mogą chorować, gdy ci, z którymi są połączeni, stają się słabi w wierze. Jest to jak reakcja łańcuchowa. Jedno ogniwo, łącze, może spowodować nieprawidłowe działanie przyległych ogniw. Czasami musimy wytrwać we wszystkim ma korzyść wybranych, zamiast odłamywać słabe ogniwa. Takie trwanie jest częścią cierpienia Chrystusowego.
  • Bunt w kościele jest główną przyczyną chorób w ciele Chrystusa. Istota buntu i nieposłuszeństwa często nie są nawet rozpoznawane, a są one w oczach Bożych czarownictwem. W 1 Sam 15,23 czytamy – Gdyż bunt i nieposłuszeństwo są takimi samymi grzechami jak czary i oddawanie czci bałwanom.

Jak wielu Bożych ludzi odmawia zmiany swego postępowania za pierwszym razem, gdy usłyszą kazanie przekonujące je o grzechu? Jak wiele dzieci Bożych decyduje się na przyjęcie ciężkiej lekcji? To wszystko ma wpływ na szczerych przywódców i starszych.

Buntownicy wewnątrz kościoła wprowadzają czary przeciwko ciału Chrystusa. To subtelne zło powoduje choroby wśród prawdziwie Bożych pasterzy i ludzi. Zajmowanie się buntem jest trudnym zadaniem dla miękkiego serca i współczującego pastora. Nieposłuszeństwo i odmowa zmiany swych dróg jest jak bałwochwalstwo w kościele. Podczas, gdy pasterze walczą wolno i uważnie z tym śmiertelnym atakiem, musza uważać, aby i inne owce nie zostały poranione. W tym procesie często ludzie Boży słabną w ciele i potrzebują modlitwy o uzdrowienie.

  • Nie wszyscy Boży ludzie są właściwie nauczeni i rozwinięci w dziedzinie boskiego uzdrowienia. Boży ludzie mogą być dobrze rozwinięci w wielu aspektach chrześcijańskiego życia, lecz nie rozwijają swego poznania i wiary w dziedzinie uzdrowienia ciała. Prawdziwy chrześcijanin może być chory, ponieważ po prostu nie został wyposażony do walki z choroba. Niektórzy doskonale znają postaci Starego Testamentu czy też mają wiedzę na temat nowego narodzenia, lecz niewiele wiedzą o darach Ducha Świętego. Inni znów, którzy płyną w manifestacjach darów Ducha Świętego, niewiele wiedzą o archeologii Biblijnej, chronologii czy wydarzeniach dni ostatecznych.
  • Czasami boska nadzieja może zostać pomylona z wiarą, lecz nadzieja jest czymś innym niż wiara. Nadzieja mówi „Bóg mnie uzdrowi,” podczas gdy wiara mówi: „Bóg uzdrowił mnie.” Uzdrowienie nie jest tylko Bożą obietnicą, lecz jest jego zabezpieczeniem dla nas. Uzdrowienie stało się naszą własnością, gdy ciało Jezusa zostało rozerwane i przybite do krzyża. To wiara chwyta się zabezpieczenia, aby je sobie przywłaszczyć. Prawdziwa, doświadczona wiara widzi rzeczy, których nie ma, tak jakby istniały.


I Kor. 13 : 13 – A teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy.

Nadzieja i wiara powinny iść w parze, razem, manifestując obecność miłości Ojca.

Job był mężem Bożym, który wiedział wiele na temat Boga, słyszał o Bogu, a jednak później jego duchowe oczy zostały otwarte i zobaczył Go.

Job 42 : 5 – Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię.

To wiara widzi rzeczy, których nie widać lecz które są bardziej realne niż rzecz dostrzegalne. Włączając ten rozdział, bądźmy mądrzy, i bardzo ostrożni w tym, co mówimy o Bożych ludziach, którzy są chorzy. Może być wiele powodów sprawiających ich chorobę i powinniśmy nadal uważać ich za zwycięzców Bożych.

Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

Czy Bóg uczy przez choroby? 

 сайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *