Duch stojący za drapieżnikiem

Kriston Couchey

26 lipca 2012 roku, w czwartek, wysoka temperatura i wiatry szalejące z prędkością prawie 100km/godz spowodowały pożary lasów, które usiłowali zatrzymać odważni mężczyźni i kobiety stojący na linii ognia, aby ochronić miasto Colorado Springs. Miasto zaczęło płonąć i 35.000 ludzi zostało ewakuowanych wraz z mieszczącą się niedaleko Akademią Sił Lotniczych.

Widziałem obrazy płonącego miasta i modliłem się o ochronę ludzi. Tej nocy miałem sen. W tym śnie widziałem wilka zbliżającego się do mnie. Mój pies usiłował pokonać go, lecz został pokonany przez wilka. Gdy minął psa, podszedł do mnie i zobaczyłem za nim twarz złego ducha. Duch Święty powiedział do mnie: „Musisz oddzielić ducha stojącego za tym pożeraczem, od niego”.

Spojrzałem na wilka i powiedziałem do ducha, który go napędzał: „Odcinam cię”. Płonąca czerwona twarz ducha w wilku znikła a jego pysk pociemniał; zwierzę odwróciło się i uciekło.

Następnego dnia, temperatura zaczęła obniżać się i na okolice Colorado zaczął padać deszcz , odwróciły się losy walki z ogniem. Kolejnego dnia temperatura spadła, wiatry ustały i miasto zostało uratowane. Oficjalnie przyznano, że od chwili, gdy ogień zaczął pochłaniać domy w Kolorado, był pierwszy dzień, gdy pogoda współpracowała z ratownikami.

Autorytet w odpocznieniu

Czy jest możliwe tak po prostu coś ogłosić i to się dzieje? Mógłby ktoś powiedzieć, że ten sen i zmiana pogody to zbieg okoliczności. Czy tak, czy nie, ten sen przyszedł w czasie, gdy Ojciec zaczął mówić do mnie o chodzeniu w jedności z Nim. Wezwał mnie do tego, aby obcował z Nim „wewnątrz mnie”, jako Jego miejscu odpocznienia oraz przebywał w Nim w miejscu, gdzie On posadził mnie z Chrystusem w niebie. Ta prawda odpoczywania w Nim, jak On odpoczywa, we mnie, dała mi inną perspektywę patrzenia na to, w jaki sposób autorytet/władza nieba jest wykonywana na ziemi. To jedność z Nim i Jego sercem uzdalnia nas do ogłaszania pewnych rzeczy i one się dzieją, ponieważ to już nie ja, lecz Chrystus, który mieszka we mnie i we mnie On mówi, a zostaje wykonane.

Od tego czasu Duch dalej zmienia moje patrzenia na to jak wola Boża jest wykonywana na ziemi. Od tej pory zostałem skonfrontowany z sytuacjami, w których Ojciec nie powiedział mi, co mam powiedzieć, nakazał, aby osądził i wypowiedział z autorytetem, ufając Jego sercu we mnie, co do tego, co ogłaszam w każdej sytuacji.

Jezus po prostu powiedział do wiatru i fal: „Uspokójcie się!” i stało się. Jezus nie błagał Ojca o odpowiedź na modlitwę, wypowiedział wolę Ojca w stosunku do sytuacji na ziemi z pokojem i odpocznieniem, które nie kwestionowały tego, czy to zostanie wykonane. Wiedział, że był jedno z Ojcem i wykonywał to, co Ojciec wykonywał. Panowanie nad życiowymi okolicznościami dokonuje się z miejsca odpocznienia, w którym wiesz, że jesteś jedno z Nim i zasiadasz razem z Nim.

Jeśli On porusza nas, aby wypowiedzieć to, to On, daje nam Swoje serce i autorytet, aby wykonać wolę niebios w danej sytuacji i to się dzieje!

Miejsca władzy

Jestem przekonany, że ten sen ma na celu zachęcenie mnie i innych do dalszego szukania miejsc władzy w królestwie, które Ojciec przygotował dla każdego z ans. On przemienia naszą mentalność z myślenia w kategoriach niewolnika i błagania w mentalność syna i tego, kto posiada wszystko, co potrzeba. Gdy spotykamy się z różnymi okolicznościami, uczy nas ufać Jego sercu i osądom w nas i zwyciężać je Swoją dobrocią, która mieszka w nas, uczy nas odpoczywania w miejscu władzy w Nim, gdzie On nas posadził. Uczy nas wypowiadać dekrety niebios do sytuacji wprost z serca, raczej znać Go, niż błagać, aby zrobił coś, co On już powierzył nam i do czego nas uzdolnił, aby się stało. Chrystus we mnie wystarcza do wszystkiego.

Wierzę w to, że Ojciec nie szuka mężczyzn i kobiet błagających go, aby poruszył Swoją ręką; On uszka mężczyzn i kobiet, którzy będą Jego ręką na ziemi. Nie szuka tych, którzy wołają z nieba, aby sprowadzić na dół niebiosa, ale tych, którzy są posadzeni z Nim w niebiosach, aby manifestować Jego dominację i panowanie na ziemi. TO jest Królestwo Boże przychodzące na ziemię. Jeśli wiesz o tym, że zostałeś posadzony w Nim a On odpoczywa w tobie to możesz wypowiadać to, co On mówi, a to co ogłaszasz zostanie wykonane.

 

W Jego miłości,

Kriston Couchey

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.