Category Archives: Duchowe rozeznawanie

Goliat miał brata

Logo_Frangipane1

Francis Frangipane

Oto ta sytuacja: walczysz z chorobą, uciskiem czy jakimś podobnym zmaganiem. Szukasz Boga i w jakiś sposób Boża łaska dotyka twojego życia. Zwycięstwo przyszło przez słowo, dzięki modlitwie czy jakiejś zachęcie, lecz wiesz bezwzględnie o tym, że to Pan cię uwolnił. Korzystając z pięciu kamieni Bożej łaski, pokonałeś Goliata.

Lecz nagle, kilka tygodni bądź miesięcy, a może nawet kilka lat później, wszystkie symptomy nagle wróciły z wielką zawziętością. Jeśli walczyłeś z choroba, wygląda na to, że jest jeszcze gorzej. Jeśli bitwa dotyczyły relacji lub jakiegoś grzechu, wydaje się, że cały postęp cofnął się. Znowu jesteś w klatce.

Przeżywałeś to już? Te negatywne doświadczenia mogą wysuszyć wiarę w sercu. Tracisz nadzieję i moc wiary, a duchowy paraliż unieruchamia cię. Może nadal chodzisz do kościoła, lecz twoja wiara jest niewrażliwa. Kiedy inni składają świadectwa o uwolnieniu, ty martwisz się po cichu, że i oni mogą „stracić swoje uzdrowienie”.

Dla wielu kończy się to wstrząsającym wiarą rozczarowaniem. Pismo mówi: „Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból,..” (Przyp 13:12). Ten „ból serca” jest duchową chorobą, która może okaleczyć chodzenie z Bogiem. Pamiętaj, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy; jeśli stracisz nadzieję na to, czego się spodziewasz, jeśli stracisz nadzieję, twoja wiara stanie się płytka. Jak możesz ufać Bogu, gdy wydaje się, że On cię opuścił? Zastanawiasz się: „Czy straciłem swój przełom, czy tylko sam siebie oszukiwałem i nigdy go nie było?”

Continue reading

Duch stojący za drapieżnikiem

Kriston Couchey

26 lipca 2012 roku, w czwartek, wysoka temperatura i wiatry szalejące z prędkością prawie 100km/godz spowodowały pożary lasów, które usiłowali zatrzymać odważni mężczyźni i kobiety stojący na linii ognia, aby ochronić miasto Colorado Springs. Miasto zaczęło płonąć i 35.000 ludzi zostało ewakuowanych wraz z mieszczącą się niedaleko Akademią Sił Lotniczych.

Widziałem obrazy płonącego miasta i modliłem się o ochronę ludzi. Tej nocy miałem sen. W tym śnie widziałem wilka zbliżającego się do mnie. Mój pies usiłował pokonać go, lecz został pokonany przez wilka. Gdy minął psa, podszedł do mnie i zobaczyłem za nim twarz złego ducha. Duch Święty powiedział do mnie: „Musisz oddzielić ducha stojącego za tym pożeraczem, od niego”.

Spojrzałem na wilka i powiedziałem do ducha, który go napędzał: „Odcinam cię”. Płonąca czerwona twarz ducha w wilku znikła a jego pysk pociemniał; zwierzę odwróciło się i uciekło.

Następnego dnia, temperatura zaczęła obniżać się i na okolice Colorado zaczął padać deszcz , odwróciły się losy walki z ogniem. Kolejnego dnia temperatura spadła, wiatry ustały i miasto zostało uratowane. Oficjalnie przyznano, że od chwili, gdy ogień zaczął pochłaniać domy w Kolorado, był pierwszy dzień, gdy pogoda współpracowała z ratownikami.

Autorytet w odpocznieniu

Czy jest możliwe tak po prostu coś ogłosić i to się dzieje? Mógłby ktoś powiedzieć, że ten sen i zmiana pogody to zbieg okoliczności. Czy tak, czy nie, ten sen przyszedł w czasie, gdy Ojciec zaczął mówić do mnie o chodzeniu w jedności z Nim. Wezwał mnie do tego, aby obcował z Nim „wewnątrz mnie”, jako Jego miejscu odpocznienia oraz przebywał w Nim w miejscu, gdzie On posadził mnie z Chrystusem w niebie. Ta prawda odpoczywania w Nim, jak On odpoczywa, we mnie, dała mi inną perspektywę patrzenia na to, w jaki sposób autorytet/władza nieba jest wykonywana na ziemi. To jedność z Nim i Jego sercem uzdalnia nas do ogłaszania pewnych rzeczy i one się dzieją, ponieważ to już nie ja, lecz Chrystus, który mieszka we mnie i we mnie On mówi, a zostaje wykonane.

Od tego czasu Duch dalej zmienia moje patrzenia na to jak wola Boża jest wykonywana na ziemi. Od tej pory zostałem skonfrontowany z sytuacjami, w których Ojciec nie powiedział mi, co mam powiedzieć, nakazał, aby osądził i wypowiedział z autorytetem, ufając Jego sercu we mnie, co do tego, co ogłaszam w każdej sytuacji.

Jezus po prostu powiedział do wiatru i fal: „Uspokójcie się!” i stało się. Jezus nie błagał Ojca o odpowiedź na modlitwę, wypowiedział wolę Ojca w stosunku do sytuacji na ziemi z pokojem i odpocznieniem, które nie kwestionowały tego, czy to zostanie wykonane. Wiedział, że był jedno z Ojcem i wykonywał to, co Ojciec wykonywał. Panowanie nad życiowymi okolicznościami dokonuje się z miejsca odpocznienia, w którym wiesz, że jesteś jedno z Nim i zasiadasz razem z Nim.

Jeśli On porusza nas, aby wypowiedzieć to, to On, daje nam Swoje serce i autorytet, aby wykonać wolę niebios w danej sytuacji i to się dzieje!

Miejsca władzy

Jestem przekonany, że ten sen ma na celu zachęcenie mnie i innych do dalszego szukania miejsc władzy w królestwie, które Ojciec przygotował dla każdego z ans. On przemienia naszą mentalność z myślenia w kategoriach niewolnika i błagania w mentalność syna i tego, kto posiada wszystko, co potrzeba. Gdy spotykamy się z różnymi okolicznościami, uczy nas ufać Jego sercu i osądom w nas i zwyciężać je Swoją dobrocią, która mieszka w nas, uczy nas odpoczywania w miejscu władzy w Nim, gdzie On nas posadził. Uczy nas wypowiadać dekrety niebios do sytuacji wprost z serca, raczej znać Go, niż błagać, aby zrobił coś, co On już powierzył nam i do czego nas uzdolnił, aby się stało. Chrystus we mnie wystarcza do wszystkiego.

Wierzę w to, że Ojciec nie szuka mężczyzn i kobiet błagających go, aby poruszył Swoją ręką; On uszka mężczyzn i kobiet, którzy będą Jego ręką na ziemi. Nie szuka tych, którzy wołają z nieba, aby sprowadzić na dół niebiosa, ale tych, którzy są posadzeni z Nim w niebiosach, aby manifestować Jego dominację i panowanie na ziemi. TO jest Królestwo Boże przychodzące na ziemię. Jeśli wiesz o tym, że zostałeś posadzony w Nim a On odpoczywa w tobie to możesz wypowiadać to, co On mówi, a to co ogłaszasz zostanie wykonane.

 

W Jego miłości,

Kriston Couchey

раскрутка сайта

Znaj Słowo_1

John Fenn

Witajcie.

Nie sądzę, aby kiedykolwiek wcześniej było pokolenie chrześcijan, które byłoby tak rzucane tam i z powrotem lada wiatrem nauki przez kuglarskie sztuczki, przebiegłe triki, jak to ma miejsce obecnie, a jest po temu bardzo konkretne przyczyna i o tym będzie ten cykl artykułów.

Jeśli chcesz sobie wyobrazić wierzenie oparte na czymś co Biblia rzekomo mówi, oto jest tutaj: myślisz, że Jezus powróci przed 12/12/12? Ktoś znajdzie formułę opartą na Piśmie, aby to udowodnić. Sądzisz, że nie ma już więcej odpowiedzialności ani grzechu? Ktoś znajdzie ci odpowiednie wersy, aby to udowodnić. Uważasz, że kobiety powinny milczeć na wszystkich kościelnych nabożeństwach i nie powinny się malować? Znajdzie się i na to jedno jakiś strumień w wierze.

Jak to się stało, że znaleźliśmy się w takim stanie? Co robić, aby być bezpiecznym, gdy słyszy się jakieś nauczanie i umieć określić czy jest to Bóg czy człowiek? Pozwólcie, że przeprowadzę was korytarzami czasu.

Nieco wstecz

Były takie czas, gdy wyszkoleni w seminariach duchowni byli samotnymi mężami, którzy zostali nauczeni Słowa Bożego. Żeby studiować medycynę szło się do specjalistycznego koledżu, podobnie było ze zdobyciem znajomości prawa. Trzeba też było udać się do specjalnej szkoły, aby studiować Boga. Wyłącznie Pastorzy/kapłani/duchowni rozumieli pisma, ponieważ było to zbyt trudne do zrozumienia dla zwykłego człowieka. Taka była kultura.

Continue reading

Izebel, okultyzm i wojna końca świata ze świętymi

Jennifer Le Claire

Tłum. BM

Na początku myślałam, że to był ruch New Age. Ale się myliłam. To był okultyzm.

Spacerując po ulicach Key West podczas 24-godzinnego wypadu z moją córką, zauważyłam coś, czego nigdy tam wcześniej nie doświadczyłam: okultyzm wpajany przez kulturę.

Przyjeżdżam do Key West od ponad 20 lat i spędzam tydzień na tropikalnej wyspie. Ale coś niepokojącego dzieje się tu od 10 lat, i to jest jedynie mikrokosmos tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie.

Nie możesz przejść Duval Street, znanej z mnóstwa sklepów i restauracji, bez wbiegnięcia do Mahadeo Jerrybandhan, sławnego i mniemającego sobie równych chiromanty z Trynidadu z długą białą brodą, w jeszcze dłuższym szlafroku. Ale Jerrybandhan nie jest sam. Ma mnóstwo kolegów w Key West począwszy od medium po uzdrowicieli, tarocistów i astrologów. Jedyną grupą, jakiej tam nie znalazłam byli czytający z kryształowej kuli.

Potem jest Kukła Robert (Robert the Doll). Cwaniaki z Key West zorganizowali tzw. wycieczki duchów, podczas których odkrywa się historię nawiedzonego Key West, w tym starych drewnianych domów, w których rzekomo przebywają duchy. Przewodnicy powiedzą ci, że Key West jest jednym z najbardziej nawiedzonych miast na świecie o podwyższonej aktywności paranormalnej. Miejscowe bóstwo voodoo, Kukła Robert, przypuszczalnie przeklnie cię, jeśli zrobisz jej zdjęcie bez jej zgody lub zapomnisz podziękować za ten przywilej.

Continue reading

Wyższe drogi i myśli Pańskie_2

John Fenn

Pisałem poprzednio (Wyższe drogi i myśli Pańskie_1), że fragment 55 rozdziału Księgi Izajasza, mówiący: „moje drogi są wyższe niż drogi wasze, a myśli moje wyższe niż myśli wasze” tak naprawdę jest zaproszeniem do wyjścia wyżej na poziom wyższych dróg i myśli Ojca, ponieważ On mówi, że zły i niesprawiedliwy ma porzucić swoje drogi i myśli, a nawrócić się do Pana.

Wszystko przygotowane

Rozszerzone tłumaczenie Biblii (AMP) przekazuje Ef. 2:10 w następujący sposób: „Ponieważ jesteśmy Bożym rękodziełem (Jego wyrobem), odtworzeni w Chrystusie Jezusie, narodzeni na nowo, abyśmy wykonywali te dobre dzieła, które Bóg przeznaczył (zaplanował wcześniej) dla nas (wybierających ścieżki, które On przygotował przed czasem), abyśmy nimi chodzili (żyjąc dobrym życiem, które On wcześniej zaaranżował i przygotował dla nas)”.

Znaczy to, że gdy chodzę z Nim, On we właściwym czasie będzie objawiał to, co zostało zaplanowane.

Spójrzmy na List do Tymoteusze 1:9: „wybawił nas i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami” (w grece: „przed wiecznymi czasami”).

Continue reading

Wyższe drogi i myśli Pańskie_1

John Fenn

Ze względu na ostatnie wydarzenia jakie miały miejsce w naszej rodzinie, zmieniam trochę temat z pytania: „Czy niebiosa inicjują czy ziemia?” na „Wyższe drogi”,

Iz. 55:7-9: „Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu! Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze„.

Ten fragment jest używany z kazalnic do ogłaszania jak znacznie wyższe i ulotne są Pańskie drogi i myśli od naszych, pozostawiając zgromadzenia z poczuciem beznadziei dążenia do wypełnienia przeznaczenia i oglądania odpowiedzi na modlitwy. On jest TAK wysoki, a ja jestem TAK niski, jak w ogóle mogę próbować? Jak mogę w ogóle zwyciężyć?

Zaproszenie

Nie o to chodzi w tym wersie. Zwróć uwagę na to, że w wersie 7 zły/niesprawiedliwy człowiek porzuca swoje drogi i myśli i nawraca się do Pana (i Jego dróg i myśli).

Wyraz „porzucić” znaczy „odrzucić i wyrzec się”. Zły i niesprawiedliwy odrzuca i wyrzeka się swoich złych dróg i złych myśli i ZWRACA się do Pana, Jego dróg i myśli. Jest to zaproszenie do porzucenia naszych dróg i myśli i wyjścia wyżej na wyższe drogi i wyższe myśli Pańskie. O to właśnie chodzi w odnawianiu umysłu i chodzeniu z Panem – odrzucenie własnych dróg i w miarę jak chodzimy z Nim, nauczenie się myślenia zgodnego z myślami Ojca.

Continue reading

Ludzkie tradycje_7 Słowo i Duch w równowadze

John Fenn

Dzieliłem się ostatnio tym, że Pismo mówi, że to my mamy określić czy coś jest od Boga, czy nie – jak to robiono w 15 rozdziale Księdze Dziejów Apostolskich, przyglądając się temu, co się twierdzi, że jest działaniem Ducha Świętego ORAZ szukając w Słowie. Jeśli występuje zgoda, przyjmujemy, jeśli zgody nie ma, odrzucamy.

Co wskazuje na fałszerstwo

Zanim przejdziemy do innych współczesnych przykładów, zobaczmy, że Słowo pokazuje kilka charakterystycznych cech fałszerstwa. Jeśli wrócimy kilka tygodni wstecz, gdzie wspominałem nauczania apostoła Pawła z 11 rozdziału 2Listu do Koryntian o fałszywym nauczaniu i nauczycielach to zobaczymy te wskaźniki.

Continue reading