Życie w duchowej rzeczywistości

Ron McGaltin

Jedną z najbardziej bolesnych rzeczy, które musiałem zrobić w życiu to porzucić życie z mentalnością naturalnego życia. Żyć z dala od ludzkiego stylu życia pełnego rozumowania i zrozumienia dodanego do prowadzenia Ducha Świętego po prostu uśmierca mój ludzki system wartości. Staje się to jeszcze trudniejsze w miarę wzrostu objawienia Boga i Jego Królestwa. Zmagam się jednak z tendencją do podświadomego poddawania się naturalnemu rozmyślaniu i rozumieniu. Pozwólcie, że wyjaśnię, co mam na myśli.

Ktoś powiedział, że „ignorancja jest rozkoszą”. Ignorancja pochodzi od słowa „ignore” (w j.ang.) i oznacza niezauważanie, nierozpoznawanie. Być ignorantem to być niepoinformowanym, bądź nieświadomym czegoś.

Jezus powiedział: „Komu wiele dano od tego wiele wymagać się będzie„, a w innym miejscu: „Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu, a teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego„. Znać wolę Bożą i ignorować ja jest grzechem. Grzech zawsze prowadzi do śmierci czy braku życia.

Znać i mieć świadomość objawionej prawdy królestwa może być ogromnym ciężarem odpowiedzialności (wymaganiem). Nasze ludzkie myślenie i rozumienie może doprowadzić nas do tego, aby wdzierać się do nieświadomości ludzi, którzy są niepoinformowani lub nieświadomi duchowej rzeczywistości potencjalnego Królestwa Bożego teraz na ziemi, jak jest w niebie. Sytuacja nasila się z powodu potrzeby pełni Ducha Świętego, koniecznej do prowadzenia życia w stylu Królestwa. Oświecenie objawieniem Królestwa przychodzi przez Ducha Świętego, zatem, pierwsza inwazja na ignorancję (nieświadomość) ludzi dotyczącą objawionego królestwa to chrzest Duchem Świętym. Objawienie królestwa nie jest możliwe bez ogromnej pracy Ducha Świętego, objawiającego słowo Boże. Królestwo Boże to sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. To Królestwo jest skutecznie reprezentowane w mocy w atmosferze miłości niż w słowie.

Moje naturalne, ludzkie myślenie stale i wciąż zmusza mnie do podejmowania prób zaszczepiania słowa Królestwa po to, aby wprowadzić życie w stylu Królestwa Bożego pośród ludu Bożego. Głównie jest to prawdziwe w obszarze lokalnym, w kontaktach bezpośrednich, twarzą w twarz. Połączenie ze sobą posiadanego rozeznania/poznania ogromnego braku i wielkiej potrzeby ludzi oraz zrozumienia rozwiązań Królestwa tworzy silne ludzkie pragnienie, aby mówić ludziom prawdy Królestwa. Jest to pragnienie wywoływane w ludzkiej duszy, aby towarzyszyć ludziom w drodze do lepszego życia. Często prowadzi to do bolesnego osobistego odrzucenia spowodowanego sprzeciwem i brakiem zrozumienia. Wyłącznie Duch Święty może objawić rzeczywistość Królestwa, jak też tylko Duch Boży wie, kiedy i jak mówić.

Moje przeprosiny

Szczerze przepraszam i proszę o przebaczenie każdego przy kim nie potrafiłem pokonać mojego naturalnego, ludzkiego myślenia i uraziłem słowem, które nie było właściwe na ten czas. Nie mogę i nie będę przepraszał za odważne mówienie prawdy słowa Królestwa, niemniej, musi to być słowo wypowiedziane w relacji pełnej miłości oraz w połączeniu z demonstracją mocy Królestwa. Wszystkim nam potrzeba świeżego dzieła Bożej miłości oraz nadnaturalnej mocy.

Przebudzenie prowadzi do Królestwa

Przebudzenie pośród ludu Bożego jest dziełem Ducha Świętego nawiedzającego ich życie nadnaturalną miłością i mocą. Niektórzy z nas zostali pobłogosławieni udziałem w wylaniu przebudzenia i odświeżenia Ducha Świętego na przełomie stulecia w latach 90tych i na początku 2000. Następna świeża fala duchowego wylania głębszego poziomu przebudzenia prowadzącego do Królestwa wisi w powietrzu, gotowa zalać ten świat.

Wspaniałe demonstracje duchowych manifestacji nadnaturalnych dzieł Chrystusa Jezusa w Duchu Świętym ponownie dzieją się po cichu między szczerymi sługami Boga.

Szczególnie wśród młodych ludzi, którzy spotykają Ducha Bożego dokonują się zmiany życia dzięki wolności i radości jaką niesie życie prowadzone i umacniane przez Ducha Świętego. Bóg przygotowuje uzdolnionych i prowadzonych przez Ducha ludzi, którzy przejdą przez wielki upadek życia jakie znamy. W tym okresie pojawia się owoc dwóch tysiącleci odnawiania i reformowania ludzi dla Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym – ludzi godnych niesienia życia Chrystusa Jezusa na ten świat i odbudowujących Królestwo Boże.

Chrześcijańska religia była obijana przez silnych i dzikich ludzi, którzy tłumnie powstają, aby najeżdżać i niszczyć fałszywe i puste struktury babilońskiego bogactwa, budowanego przy zgodzie cielesnej chrześcijańskiej religii. OGIEŃ Boży zbliżył się i zstępuje na ziemię przynosząc ogromne zniszczenia wszystkiego, co wróg i pyszny człowiek zbudował. Fałszywi nauczyciele fałszywych religii wraz z całym ich fałszywym psychologicznym bebłaniem i wielką pychą zwiedli głupie świeckie dzieci i stworzyli masowy ruch naśladowania Szatana na poświęconej ziemi, która należy do Boga. Czas żniwa złych owoców dojrzewa na ziemi.

Równocześnie żniwa owocu chwały Bożej w dużej resztce pobożnych ludzi czystych serc napełnionych przez Ducha Świętego życiem Chrystusa przetrwa katastroficzne wydarzenia, które wstrząsną całym światem. Ta resztka pobożnych ludzi przetrwa po to, aby wprowadzić czyste i święte Królestwo Bożej miłości, Królestwo Boże na ziemi, jak jest w niebie, ponad oczyszczającymi sadami.

Niech słaby powie: jestem silny. Niech ludzie Boży powstaną z chwałą na swoich głowach i miłością w swych sercach, aby wykonać oczyszczenie Boże nad tą ziemią i rozplenić świeże życie ostatniego Adama (Chrystusa Jezusa) na tej ziemi. Chwała Pańska napełni ziemię.

Bóg nie zachowa człowieka, który chce stać na drodze huczącego, niszczącego ognia, oczyszczającego ziemię. Nie zachowa również tych, którzy stają przeciwko pełnej chwały duchowej rzeczywistości, która tworzy się w nadnaturalnie duchowo oczyszczonych ludziach miłości, mądrości i mocy. Wychodzą oni z ciemności ku wspaniałemu światłu funkcjonalnej rzeczywistości życia Chrystusa na ziemi, który ma panować i rządzić przez nich.

Wszystko jest możliwego dla wierzącego. Większe uczynki, niż te, które czynił Jezus w ziemskim ciele, będą oni czynić przez życie Chrystusa zamieszkującego w nich.

Wieczór i poranek były dniem pierwszym. Nowy dzień zaczyna się w ciemną noc i świta wraz z pojawieniem się dnia pełni królestwa Bożego na ziemi jak jest w niebie, w ludziach, którzy są TERAZ przygotowywani przez Ducha Świętego.

Ktoś powiedział: „Religia to właśnie to, co ci pozostaje, gdy Duch Święty opuszcza pomieszczenie”.

Dążcie do miłości. Miłość nigdy nie zawodzi

a Królestwu Jego nigdy nie będzie końca.

Ron McGatlin

basileia @ earthlink.net

 продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.