Religia – duchowa siła dławiąca życie Kościoła

J. Lee Grady’ego
15.11.2023 r.
Na początku tego tygodnia przemawiałem na konferencji przywódców dla grupy pastorów w Salwadorze. Ci pastorzy stoją w obliczu wielu duchowych wyzwań w swojej kulturze: uzależnienia od narkotyków wśród młodzieży, alkoholizmu, bałwochwalstwa i szerzącej się czarów. Musiałem jednak powiedzieć tym pastorom, że największym wyzwaniem dla ich kościołów nie jest coś na zewnątrz – to coś wewnątrz kościoła.

Jednym z największych wrogów przebudzenia jest duch religii. Może to być powód stagnacji w Twoim życiu duchowym. Może to być również powód, dla którego Twój kościół nie rośnie.

Religia sprzeciwia się nauczaniu biblijnemu, przeciwstawia się Duchowi Świętemu, prześladuje tych, którzy naprawdę kochają Boga, a żywą wiarę zamienia w pusty formalizm. Przede wszystkim zaś sterylizuje kościoły, aż umrą z powodu jałowości.

Apostoł Paweł ostrzegł Tymoteusza, że ​​nadejdzie czas, kiedy ludzie twierdzący, że znają Chrystusa, „[trzymać się będą] formy pobożności, chociaż zaparli się jej mocy” (2 Tym. 3:5a, NASB). Religia wygląda dobrze na zewnątrz. Religijni ludzie śpiewają ładne piosenki o Bogu, recytują ładne modlitwy, ubierają się w ładne ubrania, aby słuchać miłych kazań, a nawet dają pieniądze na budowę ładnych budynków. Ale to wszystko może być przedstawieniem pozbawionym życia.

A kiedy Duch Święty przyjdzie, aby wnieść nowe życie do Kościoła i ożywić nas z martwoty minionego okresu, musimy wyzwolić się spod kontroli ducha religijnego. Jesteśmy już w tym sezonie. Duch chce tchnąć swój orzeźwiający wiatr w naszą jałowość. Kiedy to uczyni, martwe korzenie i kruche gałęzie martwej religii zostaną usunięte i pojawią się nadprzyrodzone owoce.

Czy zostałeś zarażony martwą religią? Możesz przystąpić do własnego testu, sprawdzając osiem cech osoby religijnej:

 • Osoby religijne postrzegają Boga raczej jako zimnego i surowego nadzorcę niż przystępnego i kochającego Ojca. Kiedy Jezus chciał pokazać ludziom, kim naprawdę jest Ojciec, opowiedział historię o synu marnotrawnym. Opisał współczującego ojca, który przebaczył swojemu krnąbrnemu synowi, objął go i powitał w domu, mimo że mieszkał w chlewni. Nasz Bóg jest miłosierny. Otwiera dla nas ramiona, kiedy do Niego wracamy. Kultywując taki pogląd na Ojca, złamiesz ducha religii.
 • Osoby religijne robią zewnętrzne rzeczy, aby udowodnić, że Bóg ich akceptuje.
  Niektórzy chrześcijanie uważają, że ich zasady ubioru, styl muzyczny, a nawet pewne stanowiska doktrynalne czynią ich lepszymi od innych. Znałem jeden kościół, który nauczał, że ludzie noszący obrączki nie są zbawieni. Inna denominacja nauczała, że ​​kobiety nie powinny nosić makijażu. Takie zasady religijne wykluczają ludzi i zmieniają chrześcijan w legalistów.
 • Osoby religijne rozwijają tradycje i formuły służące osiągnięciu celów duchowych.
  Formalizm dławi działanie Ducha Świętego. Jeśli ufamy rutynowym modlitwom, próżnym powtarzaniom lub suchym ceremoniom, gasimy Ducha. Jeśli chcemy życia w Duchu, powinniśmy śpiewać nową pieśń, głosić świeże słowo i doświadczać świeżego ognia za każdym razem, gdy się gromadzimy.
 • Ludzie religijni stają się pozbawieni radości, cyniczni i hiperkrytyczni. Takie postawy mogą całkowicie zepsuć kościół. Kiedy religia przejmuje władzę nad kościołem, miłość staje się zimna, uśmiechy zamieniają się w grymasy, a członkowie kościoła plotkują o sobie nawzajem. A odwiedzający nie będą czuć się mile widziani w tym środowisku. Jednym z najlepszych sposobów na przezwyciężenie martwej religii jest prośba do Boga, aby przywrócił ci radość.
 • Osoby religijne rozwijają w sobie postawę osądu wobec grzeszników, jednak ci, którzy zażywają tę truciznę, zazwyczaj zmagają się z grzesznymi nawykami, do których nie mogą przyznać się nikomu innemu.
  Osoby religijne potępiają zło społeczne, ale rzadko dostrzegają własne wady. A ich faryzejska postawa uniemożliwia im okazanie prawdziwego miłosierdzia. To dlatego kościoły religijne nie prowadzą działań informacyjnych.
 • Osoby religijne nie chcą zaakceptować zmian.
  Wielu chrześcijan tak bardzo koncentruje się na tym, co Bóg uczynił 50 czy 100 lat temu, że utknęli w zakrzywieniu czasu i nie mogą ruszyć naprzód, gdy Duch Święty zaczyna otwierać nowe zrozumienie. Kiedy kościół nie chce podporządkować się nowym Bożym wskazówkom, może stać się „starym bukłakiem” (zob. Mk 2:22), który jest sztywny i nieelastyczny.
 • Osoby religijne prześladują tych, którzy nie zgadzają się z ich obłudnymi poglądami.
  Zły człowiek religijny użyje nawet oszczerstw, aby zabić charakter innych ludzi. Byłbyś zszokowany, do jakiego zachowania są zdolni wyznawcy Chrześcijaństwa, gdy kieruje nimi duch religijny.
 • Osoby religijne nie zobaczą nawróceń.
  Grzesznicy rzadko znajdą Jezusa w toksycznym środowisku religijnym. Kiedy religia przejmuje władzę w kościele, coraz mniej osób odwiedza ołtarz, łzy skruchy są rzadkie, a zbiornik do chrztu pozostaje suchy. Zgromadzenie się starzeje; w żłobku nie ma dzieci, zmniejsza się grupa młodzieży i ostatecznie kościół zostaje zamknięty. Religia jest zabójcza.

  Jeśli trujące macki religii skaziły twoje życie z Bogiem, poproś Go, aby wlał w twoje serce świeże zrozumienie swojej łaski, a potem spodziewaj się, że Jego nowe życie przepłynie przez ciebie. Powitajmy świeży wiatr Boży, który nadchodzi, aby tchnąć nowe życie w nasze jałowe kościoły.
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.