Dynamika wiary 05#Zaremba Piotr

#

Wiara
działa    uczynki wiary”

I KOR
3.13

Jakie
jest DZIEŁO każdego, wypróbuje ogień

EF. 4.12

przygotować
świętych do DZIEŁA postugiwania

IITes. 1.11

modlimy się,
aby…… Bóg w mocy doprowadz
do końca

………DZIEŁO wiary.

Wierze
zawsze towarzyszą uczynki.

Hebr.6.11

aby
każdy z was okazywał
tą samą gorliwość

lud
gorliwy w dobrych uczynkach.

Czynie dobrze nie
ustawajcie Gal. 6.9

Biada mi gdybym nie zwiastował.

Wiara współdziała z
uczynkami.

Jak. 2.22.

Widzisz, ze wiara współdziała z uczynkami jego

i ze przez uczynki stała
się doskonała.

Gal. 5.6

wiara,
która jest
czynna w miłości.

A więc
wiara ma uczynki

Lista
Jakuba 2.1417

Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś
mówi, że ma
wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo
siostra nie
mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was
powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyście, a nie
dalibyście im
tego, czego potrzebuje, cóż to pomoże. Tak i wiara, jeżeli nie ma
uczynków,
martwa jest sama w sobie.

wiara i uczynki
nie
dodają się.

I Kor. 3.7/8

a zatem ani ten, co
sadzi, jest czymś, ani ten, co podlcioa,
lecz
Bóg

który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, i
ten, co
podlewa, jedno mają zadanie i

każdy
właszapłatę
odbierze, według pracy
swojej.

Gdyż wszystkich
dzieł naszych Ty dla nas dokonałeś Panie.

Wiara
i Strach
nie mogą
wspólnie egzystować.

Strach jest
przeciwieństwem wiary.          

Szczególnie
wart jest w tym kontekście (strachu) przebadania Ps.
91.

Nie
ulękniesz się strachu nocnego…..

Strach
jest duchem, o czym nam wyraźnie mówi Słowo
Boże:Ps.
139.                                

„Wy wiesz,
kiedy siedzę i kiedy wstaję,

Rozumiesz myśl moją z daleka.

Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek

Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.

Ogarniasz
mnie z tylu i z przodu

I
kładziesz na mnie swoją rękę.

Zbyt cudowna jest ta wiedza,
bym ją pojął.

II
Tym. 2:7

         Gdyż
nie dał nam Bóg DUCHA bojaźni, lecz mocy miłości i powściągliwości.

Bojaźń i wiara nie mogą funkcjonować
równocześnie

w niczym nie dając się zastraszyć
przeciwnikom, co
jest dla nich

zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i
to od
Boga.    

Fil. 1.28.

bojaźńjest przeciwnikiem wiary, bo I J 5.4:

zwycięstwo, które
zwyciężyło
świat to wiara nasza         

Przystąpmy z ufną odwagą do tronu laski

365
razy w Biblii znajduje się stwierdzenie
„nie bój się” czy „nie lękaj”.

Wiara
również: daje, jednoczy, raduje….

Jaka
jest wiara?

Wiara
jest:

– cierpliwa:

Jak 5. 7/8

oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego
owocu ziemi,
aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz.

Bądźcie i wy
cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie

Hebr. 6.12.

abyście nie stali się ociężałymi,
ale byli naśladowcami tych,

którzy przez wiarę i cierpliwość
dziedziczą
obietnice.

Namaszczenie, a brak cierpliwości
prowadzi do buntu
i zgorzknienia.

I Sam. 24.21.

Teraz
oto wiem, ze na pewno zostaniesz królem

i
ze w twojej osobie utrwali się królestwo izraelskie.


łagodna:

Mat. 11.29

uczcie
się ode mnie, ie jestem cichy i
pokornego
serca,

a
znajdziecie ukojen,ie dla dusz
waszych.

Jak. 1.21.

z
przyjmijcie łagodnością wszczepione
iv was stówo,

które
może zbawić dusze wasze.

Wiara jest posłuszeństwem

Praktyka
wiary w życiu

Wiara prowadzi zawsze
do posłuszeństwa

– posłuszeństwo nie
prowadzi do wiary.

Takim
przykładem może być Filip z Dziejów
Apostolskich, który zaczynał jako usługujący przy
stołach, a później był ewangelistą „pełnym wiary i ducha”.

Wiara
jest potrzebna do wykonania tego, aby wypełnić
to, czego nas Bóg powoła.

żnica między
literą, a duchem zakonu, to również
żnica między posłuszeństwem

bez
wiary, a posłuszeństwem z wiary.

1J 5:3

Na
tym polega miłość ku Bogu, że
się jego

przykazań przestrzega, a te nie są uciążliwe.

Mai. 1.13.

Mówicie
tez: Ach! Jakiż to mozół!
(służyć Panu)

I złościcie mnie –

Wiara ma wizje i cel,

Aby mieć wizje trzeba
mieć wiarę. Ktoś kto nie ma wizji i celu, nie ma wiary.

PROROCTWO : aspekt rozeznania i czasu.

Jeżeli chcesz wypełnić
wizję i cel życia – musisz mieć
wiarę.

Planowanie życia

Błogosławieństwo Abrahamowe

Gal.

Chrystus wykupił nas od przekleństwa stawszy
się
za nas przeklstwem aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na nas

I Mój. 12.1

Wyjdź

aJa

1.
uczynię z ciebie naród wielki

2.
będę ci błogosławił

3.
uczynię sławnym twoje imię

4.
staniesz się błogosławieństwem

1. Boże powołanie ,
wizja i cel – pomnożenie

Jest to najłatwiejsza
część Bożego planu – reprodukcja tego, co już w nas jest.

Wypisz wszystko, co już
posiadasz, medytuj, odkrywaj wszystko (co jest w rodzinie) potem zapisz
: x (razy) np. 100
– to jest twój plan.

2. Będę ci błogosławił

to, co Bóg chce dodać do twojego życia
to jest to, czego nie masz – wypisz braki

3. Uczynię sławnym twoje
imię. Jeżeli Jezus będzie wywyższony w twoim życiu to ten twoje imię
będzie
znane.

Jeżeli
zrobisz dobry plan dla swojego życia, to ten
element będzie zawarty – wywyższone imię.

4. Staniesz się
błogosławieństwem.               

Przeciwnicy
wiary.

Jednym z największych
wrogów wiary jest brak działania.
Powodem
braku działanie

i        
może
być:

1. STRACH -Jak. 4.17 Jeśli możesz czynić dobrze a
nie czynisz
grzeszysz.

2.  LENISTWO –

Przyp. Sal 6.6 Idź do mrówki leniwcze………..

dojrzałość duchowa – nie
ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w …..

Przeciwieństwem
lenistwa jest samodyscyplina – dojrzałość.

  3.
WYMÓWKI
-jest to odrzucanie pomysłu,
który
ma 100%  gwarancję sukcesu.

>

 4.
NIEWIEDZA-Jak ?
Wypisz 10 sposobów jak coś można zrobić.
Szukaj
sposobów na wykonanie czegoś, co ci jest potrzebne i wybierz najlepszy.

 5.
ODWLEKANIE.

 

 6.
IGNORANCJA
nieznajomość
Słowa Bożego – „nie znacie Pism, ani mocy Bożej”.

o:p>

 7. CHAWAŁ LUDZKA – byli tacy, którzy uwierzyli, lecz nie
wyznawali
swojej wiary ponieważ (J 12.43): Umiłowali bardziej chwałę ludzką niż
chwałę
Bożą.

8. OBŁUDA – najbardziej piętnowana i nienawidzona
cecha ludzi,
„strzeżcie się kwasu faryzeuszy…”

9. PYCHA –  wyraźnie
zapisany jest stosunek Boga do pyszałków:

„Bóg się pysznym przeciwstawia, a
pokornym łaskę
daje”.

topodin

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.