Działanie w Duchu Świętym

Ron McGatlin

Jako służący synowie Boży mamy nie tylko ten przywilej, że nie możemy chodzić w rzeczywistości uprawomocnionego Duchem nadnaturalnego życia, lecz jesteśmy też odpowiedzialni za to, aby tak właśnie żyć. Musimy zajmować się sprawami Ojca. Wszelkie zasoby niebios są potencjalnie dostępne dla nas po to, aby wola naszego Ojca została wypełniona. Każdego dnia, w każdym miejscu dokądkolwiek pójdziemy nieograniczony potencjał Ducha Bożego otacza nas. Niezliczeni potężni aniołowie (duchy usługujące) są dostępne, aby towarzyszyć nam w uczynkach związanych z biznesem naszego Niebiańskiego Ojca.

Duchowa armia powstaje z doliny cieni śmierci. Pozbawione życia cienie pokładły się na sercach i życiu Bożych ludzi, którzy zostali stworzeni do tego, aby być królami i kapłanami, aby rządzić i królować na tym świecie z Chrystusem. Wróg, korzystając z fałszywych religijnych i świeckich doktryn oraz błędów zrozumienia zasłonił  przed naszymi sercami Bożą nadnaturalną duchową rzeczywistość. Powstająca duchowa armia nie będzie działała przy pomocy naturalnej ludzkiej siły czy naturalnego prowadzenia, ani nie będzie korzystać z broni stworzonej przez człowieka. „Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysłyi wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi” ~ Paweł.

Boża nadnaturalna miłość, moc i mądrość Chrystusa mieszkającego w dojrzałych sługach synach działająca wraz ze wspaniałymi aniołami pokona wszystko, cokolwiek podnosi się przeciwko Bogu. Główne, dobrze ufortyfikowane warownie przeciwnika oraz rządy tego świata zostaną pokonane przez Bożą armię poruszającą się w Duchu Bożym.

 

Wyniesienie ponad ten cień

Ten cień śmierci okrada Bożych ludzi z życia we wspaniałym świetle duchowej rzeczywistości. Ogranicza naszą zdolność do chodzenia w miłości, mocy i mądrości, które wychodzą daleko poza naturalne życie upadłego człowieka i uczynki przeciwnika. Pod tym cieniem śmierci pełnia niebiańskiego życia w Duchu jest bardzo ograniczona. Intymne zaufanie Bogu i głęboka wiara, aby potężnie Mu służyć, jest przez niego ograniczana. Mamy służyć Panu wprowadzając Jego życie na ten świat, aby przemieniało go we wspaniałe Królestwo Boże.

Bóg powiedział Adamowi i Ewie, że mogą jeść z każdego z drzew w ogrodzie z wyjątkiem jednego. Powiedziano im, że jeśli z niego zjedzą to tego samego dnia na pewno umrą. Tego dnia zostali oddzieleni od intymnego chodzenia z Bogiem; umarli duchowo a życie na tym świecie nagle się zmieniło. Zostali odłączeni od życia w pobliżu Boga Ojca, odcięci od pełni Jego zaopatrzenia, które mieli w ogrodzie. Bóg dostarczył im chwilowej ofiary, okrywając ich, lecz ich chodzenie z Bogiem zostało zniszczone przez nieposłuszeństwo. Śmierć (oddzielenie od Boga) przeszła na wszystkich potomków Adama.

Dla wszystkich którzy to przyjmą, Jezus Chrystus przygotował odnowienie wszystkiego, co zostało stracone w Adamie.

Cień śmierci padający na Bożych ludzi nie jest całkowitą duchową śmiercią, ponieważ to oznacza totalne oddzielenie od Boga.

Od Adama do Chrystusa, Boży ludzie żyli w dolnie cienia śmierci. Boże zaopatrzenie podtrzymywało ich w wierze wyrażanej przez zachowywanie prawa dotyczącego składania krwawych ofiar, które były zapowiedzią przyjścia Jezusa Chrystusa z pełnym odkupienie wszystkiego, co zostało stracone w Adamie, w tym przywrócenie chodzenia z Bogiem w Duchu. Dawid napisał Psalm 23 o Bogu, który w obecności jego przeciwników przygotowuje stół przed nim w dolinie cienia śmierci. Jest to obraz Bożego zaopatrzenia na czas przechodzenia przez dolinę cienia śmierci.

Duchowe życie zostało wylane w dniu Pięćdziesiątnicy.

Duch Chrystusa wrócił w Duchu Świętym, aby przebywać w Swoim ludzie i doprowadzić do zakończenia dzieła odnowienia życia z Ducha do ducha na ziemi. Cień śmierci duchowej został usunięty z tych, którzy przyjęli Ducha Świętego. Cudowne życie nadnaturalnego życia zostało wylane w tych, którzy je przyjęli.

Niestety w miarę przemijania pokoleń ludzie wracali do korzystania z owocu zakazanego drzewa ludzkiego intelektualnego poznania w taki sposób, który zdominował duchową rzeczywistość Bożej siły i prowadzenia w życiu. Cień śmierci wrócił do serc ludzi i rzeczywistość wspaniałego życia Bożego stała się dla nich obca. Przeciwnik, pracując przez religijną i świecką edukację, wymyślone doktryny demonów, doprowadził do tego, że stało się to wszystko tradycjami ludzkimi, sprzeciwiającymi się prawdzie nadnaturalnej duchowej rzeczywistości i odnowiło dolinę śmierci.

Pojawiająca się dziś Armia Boża wychodzi ponad dolinę cienia śmierci ku pełni wspaniałej chwały duchowego życia, które sięga daleko ponad życie naturalne (nadnaturalne życie w Chrystusie przez Ducha Świętego).

Głoszenie ewangelii Królestwa Bożego na ziemi jak jest w niebie, jest przekazywane w mocy Bożej z niebios, aby pokonać śmierć oddzielenia od Boga. Ostatecznie cała ziemia będzie wolna od cienia śmierci i zostanie napełniona błyszczącą chwałą Bożą.

Czyż nie Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo mówicie: ~ Jesus

Miecz Pański nadchodzi,

Ron McGatlin

basileia  @     earthlink.net

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.