Ewolucja?#Różne artykuły

500 naukowców z doktoratami jest sceptycznych wobec Darwina#

CZUWANIE
NAD EWOLUCJĄ

500
naukowców z doktoratami jest sceptycznych wobec Darwina

Wzrastająca
liczba sygnatariuszy rzuca wyzwania twierdzeniom o naukowym poparciu
teorii. Ponad 500 naukowców z doktorskimi tytułami podpisało
oświadczenie wyrażające ich sceptycyzm wobec darwinowskiej teorii
ewolucji.

Oświadczenie,
które popiera wielu członków prestiżowych U.S. National
Academy of Sciences oraz Rosyjskiej Akademii Naukowej, został po raz
pierwszy opublikowany przez instytut mający swoją bazę w Seattle
Discovery
Institute
w
2001, aby rzucić wyzwanie twierdzeniom dotyczącym teorii Darwina,
które były poczynione w czasie promocji serioi „Ewolucja”
PBS’u. Promocyjny slogan głosił: „właściwie każdy naukowiec na
świecie wierzy, że ta teoria jest prawdziwa”. Darwiniści nadal
twierdzą, że żaden poważny naukowiec nie ma wątpliwości co do tej
teorii i a tutaj 500 z nich chce publicznie wyrazić swój
sceptycyzm wobec niej” – powiedział John G. West, wice dyrektor
Discovery
Institute’s Center for Science & Culture
.

Ten
Instytut jest wiodącym promotorem teroii Inteligentnego Projektu,
który znalazł się w centrum
challenges
in federal court
(próba
sił w federalnym sądzie) w związku z nauczaniem ewolucji w
publicznych szkołach (osądzona została decyzja rady szkoły, aby
uczniom dziewiątej klasy o specjalności biologicznej odczytywać
jednominutowe oświadczenie stwierdzające, że ewolucja jest teorią, a
inteligentny projekt „jest wyjaśnieniem pierwotnego pochodzenia
życia, które różni się od darwinowskiego punktu
widzenia – przyp.tłum.) . Adwokaci mówią, że z ostatnich
odkryć w dziedzinie fizyki, biochemii i pokrewnych dziedzin wynika,
że niektóre funkcje naturalnego świata mogą być najlepiej
wyjaśnione jako produkt inteligentnej przyczyny, a nie
bezkierunkowego procesu, takiego jak naturalna selekcja”.

West
powiedział, że darwiniści „podejmują wysiłki, aby wykorzystać
sądy, media i akademickie komisje, aby stłamsić rozbieżności i
zdławić dyskusje, co w rzeczywistości napędza jeszcze większe
rozbieżności i inspiruje coraz więcej naukowców do
podpisywania tej listy”.

Oświadczenie
podpisane przez 514 naukowców głosi:

"Jesteśmy
sceptyczni wobec twierdzeń, że jest możliwe przypadkowe mutowanie i
naturalna selekcja, biorąc pod uwagę skomplikowane formy życia.
Należało by zachęcić do uważnego zbadanie dowodów teorii
Darwina”.

West
powiedział, że Discovery Intitute został zachęcony do uruchomienia
strony
dla tej listy, w związku z
wzrastającą liczbą naukowców mających odmienne zdanie.

Teoria
ewolucji Darwina jest wielkim słoniem współczesnej myśli –
mówi David Berlinski, sygnatariusz, matematyk i filozof nauki
z Discovery Institute’s Center for Science and Culture. – jest
ogromnym, niemal całkowicie bezużytecznym obiektem zabobonnej czci”.

Inni
znani sygnatariusze to: członek U.S. National Academy of Sciences
Philip Skell, członek American Association for the Advancement of
Science Fellow Lyle Jensen, ewolucyjny biolog i autor książek Stanley
Salthe; biolog Smithsonian Institution o badacz National Institutes
of Health’s National Center for Biotechnology Information Richard von
Sternberg, wydawca Rivista di Biologia/Biology Forum –
najstarszego publikowanego na świecie magazynu biologicznego –
Giuseppe Sermonti oraz embriologa Rosyjskiej Akademii Naukowej Lew
Beloussov.

Ta
lista obejmuje 154 biologów, 76 chemików i 63 fizyków.
Wszyscy mają doktoraty z dziedziny nauk biologicznych, fizyki,
chemii, matematyki, medycyny, informatyki i pokrewnych dyscyplin.

Wielu
jest profesorami i naukowcami z głównych uniwersytetów
i badawczych instytutów takich jak MIT, The Smithsonian,
Cambridge University, UCLA, University of California w Berkeley,
Princeton University, University of Pennsylvania, Ohio State
University, University of Georgia oraz University of Washington.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.