Jak dostać się do Królestwa wewnątrz (nas)

28 lutego 2020

„Jak dostanę się tam?” to dobre pytanie.
Również Jezusowi zadawano to pytanie, a On odpowiedział, mówiąc o nowym narodzeniu, bądź pozostawieniu wszystkich swoich ziemskich posiadłości, czy nie kochaniu rodziny. Tych odpowiedzi nie można brać literalnie, ponieważ one odnoszą się do duchowych doświadczeń.

Królestwo należy do duchowej sfery i dostanie się tam jest duchową podróżą. Odpowiedzi Jezusa opisują przebudzenie, które dzieje się, gdy spotykamy Ducha przebywającego wewnątrz nas. Każdy przeżywa to w innym stopniu i inaczej. Czasami nazywamy to nawet intuicją.

Duch
Duch jest przyjacielem, który jest bliższy niż brat. Od chwili, gdy to rozpoznamy potrzeba całego życia na zrozumienie go. Podobnie jak każdy inny przyjaciel jest on niezależny ode mnie, a jednocześnie jest częścią mnie. Czasami wydaje się, jakbyśmy mieli w sobie inną osobę, kogoś, kto ma własne myśli plany i 'rozkład jazdy”. Nie da się go przekupić ani kontrolować rytualistycznym wykorzystaniem Pisma,  nie da się nim manipulować przy pomocy pstryknięcia palcami. Dużo czasu potrzeba, aby naprawdę poznać Ducha, tak samo zresztą jak każdego innego, kogo znamy. Do poznania jest osobowość i charakter. Czasami Duch przebija się przez moje myśli wtedy, gdy tego najmniej oczekują, coś jak w przypadku niespodziewanych odwiedzin. Czasami to ja sięgam do wewnątrz i „komunikuję się” z nim.
Królestwo jest w tym samym miejscu wewnątrz nas. Nie chce nazywać tego miejscem, ponieważ nie mamy tu do czynienia z jaką lokalizacją. Jest to sekretne miejscu w sercu, gdzie przechowujemy te rzeczy i tych ludzi, których kochamy i cenimy. Jak można powiedzieć komuś innemu, jak się dostać do tego tajemnego serca? No tak, tak samo można powiedzieć komuś w jaki sposób można dostać się do tego Królestwa.

Zatem, najlepsze, co mogę zrobić dla szukających Królestwa to wskazać na kierunek  do miejsca wewnątrz, w którym trzymasz swoich bliskich. Przyjrzyj się ich twarzom i poczuj ich uścisk. Może być do tego potrzebna pamięć jak i wyobraźnia. To TUTAJ jest twoje wewnętrzne królestwo. Jest to Królestwo Boże w tobie, a jest tam znacznie więcej niż rodzina – jest tam również Bóg, wraz z całym mnóstwem innych rzeczy.

Niebo
Znam takich, którzy po swej podróży do Królestwa, opisują trony, aniołów  świątynie i tak dalej. Widziałam również te obrazy, przychodzą do mnie spontanicznie tak, jak przychodzą w nocy sny, niemniej te wszystkie bajeczne rzeczy są symbolami, które mają pomóc zrozumieć. Nie są to materialne budynki i byty, ponieważ Duch nie składa się z niczego materialnego. Po prostu są to opisy działania i funkcji przy pomocy materialnych rzeczy do czasu aż rozwiniemy się na tyle, aby je rozumieć duchowo.

Tak przy okazji: te symboliczne rzeczy rzadko manifestują się fizycznie w taki sposób, jakiego byśmy się spodziewali, niemniej jednak manifestują się. Dlatego właśnie zasadniczą sprawą jest zaznajomienie się z tym, co dzieje się wewnątrz naszego wewnętrznego królestwa. To tutaj zaczyna się życie zwycięskim życiem na zewnątrz. Tak, może to być chaos i wtedy przejawiamy ten chaos w naszym świecie. Ignorowanie Królestwa w nas to jak zostawienie dziecka bez opiekunki.

Ojciec zaplanował to, abyśmy wzrastali, panowali i rządzili obok Jezusa w tym Królestwie. Uczymy się budować niebiosa, a następnie manifestować je w fizycznej rzeczywistości.

Tak więc, udaj się do swego tajemnego miejsca z Jezusem. Weź Go za rękę i pozwól mu uczyć Cię tego, jak dostrzegać wszystko, co tam jest, a następnie rozmieść to wszystko w niebiańskim porządku, gdzie panując wyłącznie Miłość, Pokój i Radość. Zaczyna to być bardzo podobne do tego, co opisano w 21 rozdziale Księgi Objawienia.

Gdy już  niebo rządzi w twoim królestwie, to  zaczniesz manifestować je na zewnątrz, w naszym świecie. W taki właśnie sposób niebo przychodzi na ziemię.

Wewnątrz tego Królestwa żyje cały twój świat i wszystko, co wpływa na ciebie. Choć jest ogromne jak Wszechświat to jednak istnieje w twoim sekretnym miejscu, a dostać się tam możesz przez szukanie głęboko w swym sercu tam, gdzie mieszka Miłość.

Wtedy jesteś w domu

Faith

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.8]

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.