Jak zobaczyć Bożą wolę wobec uzdrowienia?

Young Steve

Jan 14:9 Jezus powiedział, że jeśli widziałeś Jego, widziałeś Ojca. Kiedy widzisz Jezusa to, co on robi? Uzdrawia chorych (Dz. 19:38)! Gdy widzisz Jezusa uzdrawiającego chorych, widzisz Ojca w działaniu. Zatem, musi to być wolą Ojca, aby uzdrawiać chorych.

Jezus przypisywał uzdrowienia w czasie swojej służby Ojcu! „Lecz Ojciec, który jest we mnie, on czyni swoje działa. Wierzcie we mnie i w Ojca  Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie;  a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie” (J14:10-11). Skoro Bóg się nie zmienia (Mal. 3:6), to ciągle musi być Jego wolą, aby uzdrawiać chorych dziś.

Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go” (J 14:7).

Jan. 5:19-20 „Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili”.

Jan. 5:36 „(…) te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał„.

Jan. 6:38 „Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał„.

Jan. 8:19 „(…) Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego„.

Jan. 8:29 „A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba„.

Jan. 10:25 „(…) dzieła, które Ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie„.

Jan. 10:30 „Ja i Ojciec jedno jesteśmy„.

Jan. 10:38 „Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu„.

Jan. 12:45 „Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał„.

Jan. 15:24 „Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił,nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli, i znienawidzili zarówno mnie jak i Ojca mego„.

Jan. 17:4 „Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał„.

Mając długą listę Nowotestamentowych fragmentów, w których Jezus uzdrawiał chorych (zobacz do tej części), musisz dojść do tego wniosku: uzdrowienie jest Bożą wolą dla ciebie. Jeśli widziałeś Jezusa, widziałeś Boga a Jezus uzdrawiał chorych. Jezus wykonywał dzieła w imieniu Ojca, udowadniając, że jest wolą twojego Ojca, aby cię uzdrowić. Uzdrowienie jest częścią działa, które Bóg dał Jezusowi, zatem jest to ciągle Boże dzieło i dziś. Wiedząc, że Jezus zawsze wykonywał Bożą wolę i podobał się Mu, wiesz, że uzdrowienie jest wolą Boga i podoba Mu się.

Jeśli chcesz zobaczyć Bożą wolę dotyczącą uzdrowienia, to patrz na Jezusa. Wtedy zobaczysz!

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.