Category Archives: Young Steve

Ile czasu zajmuje zbudowanie takiej wiary w uzdrowienie, która działa?

Young Steve

Nie ma bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie, to zależy od osoby. Ważne jest tutaj:
1) Buduj wiarę rozważając to, co Pismo mówi na temat uzdrowienia dopóki osiągniesz skuteczną wiarę, bez względu na to jak długo to zajmie.
2) Możesz to robić, podobnie jak zrobiło wielu innych! Nie rezygnuj tylko dlatego, że nie masz wiary giganta zaraz na następny dzień.

To jak wiele czasu będzie potrzeba zależy od tego, jak gorliwie pracujesz nad wprowadzeniem do swojego serca wersów dotyczących uzdrowienia. Musisz dojść do miejsca, w którym stają się one częścią ciebie i są całkiem rzeczywiste. Jeśli czytasz wersy o uzdrowieniu raz na tydzień to prawdopodobnie nigdy nie zbudujesz skutecznej wiary. Musisz to studiować i badać! Jeśli nie zainwestujesz odpowiedniej ilości czasu rozwijając swoją wiarę w uzdrowienie, to po prostu pozostań chory. Wiara jest za darmo, lecz przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego. Jeśli nie chcesz słuchać Słowa Bożego regularnie to nie rozwiniesz wiary i nie otrzymasz od Boga uzdrowienia. To nie zdarzy się w ciągu jednej nocy. Nie ma szybkiej formuły, ani skrótów. Jeśli nie chcesz zapłacić ceny, po prostu zaakceptuj chorobę i żyj z nią. Nie jest to najlepszy Boży dar, lecz jest to najlepsze, co możesz osiągnąć bez wysiłku z twojej strony. Pomyśl o wysiłku jaki może cię kosztować chodzenie do specjalistów, przechodzenie badań itd. Czy nie warto część tego czasu poświęcić na Boże lekarstwo. Czy zainwestujesz nieco więcej wysiłku uzyskanie pomocy ludzkiej, niż Bożej? Lekarze są w porządku, lecz ty musisz ustanowić badanie Słowa na temat uzdrowienia najwyższym priorytetem, równocześnie przyjmując naturalną pomoc medyczną, albo ta naturalna pomoc będzie jedyną rzeczą, która ci będzie pomagać. Czytelnicy, którzy sądzą, że brzmi to jak ewangelia uczynków, niech wiedzą, nie jest – Jezus wykonał uczynki. Poprzez Niego masz już dostęp do wszystkiego, co jest potrzebne do życia i pobożności. Twoim dziełem jest wierzyć ewangelii, a to może wymagać pracy! Ten widoczny paradoks jest zapisany w Liście do Hebrajczyków, gdzie jesteśmy zachęcani, aby „ usilnie starać się wejść do odpocznienia Bożego”. Boże odpocznienie jest za darmo i nie zależy od naszych uczynków. Twoim dziełem jest uwierzyć tak, abyś mógł wejść w to „albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy”. Bóg dał ziemię Kaanan, która symbolizuje nasze błogosławieństwo, Izraelowi za darmo. Niemniej jednak, ci którzy nie uwierzyli, nie weszli do niej, podczas gdy ci, którzy uwierzyli mogli cieszyć się nią. Bóg wszystko przygotował, lecz do przyjęcia tego zaopatrzenia wymagana jest wiara.

раскрутка

Jestem chory, bo jestem gruby! Czy mogę domagać się uzdrowienia?

Young Steve

Faktycznie, jeśli przyznałeś się do tego, to jesteś w połowie drogi do uzdrowienia. Jeśli chcesz pokutować z nadmiernego objadania się (obżarstwa) to otwierasz drzwi uzdrowieniu. Jeśli jednak nadal zamierzasz obżerać się to równie dobrze możesz wyrzucić wszystkie wersety dotyczące uzdrowienia na śmietnik; sam się prosisz o kłopoty. To samo dotyczy innych grzechów jak: upijanie się, cudzołóstwo, które mogą również prowadzić do choroby. Biblijnym planem jest pokuta po czym; „nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie stało”. Na marginesie: jeśli jesteś gruby to może musisz zadać sobie pytanie dlaczego się przejadasz, ponieważ wielu ludzi przejada się, aby zrekompensować sobie emocjonalne potrzeby czy nawet duchowy głód. Spędź więcej czasu w obecności Bożej i z Jego Słowem, i zobacz czy nie zaczniesz bardziej kontrolować swojego apetytu. Gdy jesteś zadowolony w środku, nie będziesz zaglądał do lodówki w oczekiwaniu zaspokojenia. Post będzie również bardzo dobrym pomysłem: jest to Biblijne i pomoże ci kontrolować swoje ciało. Jeśli jesteś chory z powodu złej przemiany materii to możesz wierzyć w uzdrowienie z tego. Jeśli nie, to po prostu będziesz musiał jeść mniej i/lub więcej ćwiczyć i poddać swoje ciało pod kontrolę. Stałe wypychanie swojego ciała i ogłaszanie uzdrowienia z problemów z nadwagą nie różni się niczym od palenia paczki papierosów dziennie z równoczesną wiarą w uzdrowienie z raka płuc, czy codziennego upijania i wierzenia, że Bóg uzdrowi twoje wątrobę. To po prostu nie ma sensu.

Patrz również:
Jestem cały obolały, ponieważ nadmiernie wysiliłem się nie będąc w odpowiedniej formie. Czy mogę ogłaszać uzdrowienie?

deeo.ru

Wierzę, że otrzymałem swoje uzdrowienie, lecz nie czuję się ani trochę lepiej.

Young Steve

To jest sprawa między Tobą a Bogiem. Zdarzają się takie szczególne przypadki, gdy ludzie uwierzyli, że zostali uzdrowieni i nie czuli się ani trochę lepiej, lecz poszli dalej, wspięli się na górę czy pracowali bardzo ciężko fizycznie a uzdrowienie zamanifestowało się, gdy to zrobili. Z drugiej strony, nie zalecałbym tego jako ogólnej praktyki, ponieważ jest zbyt wielu ludzi, którzy twierdzi, że uwierzyli, lecz faktycznie nie trwają w wierze i dla nich mogłoby być zbyt niebezpieczne zmuszenie się do wysiłku, gdy ich ciało jest słabe. Nie jest niewiarą traktowanie się lekko, dopóki symptomy nie opuszczą cię.

Proszę pamiętać, że podjęcie działalności samo w sobie nie obliguje Boga do uzdrowienia cię. Jest to podobne do pytania o pozbywanie się leków. Otrzymałeś uzdrowienie przez uwierzenie Bogu. To, czy uzdrowienie pojawi się zależy wyłącznie od tego, czy uwierzyłeś Bogu, czy nie, a nie na podstawie aktywności do jakiej się zmusisz.

сайт

Czy jest jakiś określony czas dla każdego, aby umrzeć?

Young Steve
Nie. Kiedy i jak umrzesz bardziej zależy od ciebie niż od Boga. Jedyna pewna rzecz jest taka, że umrzesz, o ile Jezus nie wróci zanim zdążysz się zestarzeć i umrzeć.  Zebrałem wersety z Pisma, aby udowodnić, że tak jest. Możesz robić różne rzeczy, które skrócą twoje życie na ziemi i podobnie możesz robić takie, które je wydłużą. Oczywiście, nie możesz tu pozostać na wieki, lecz możesz zdecydować o tym, kiedy będziesz na gotowy odejść.  Ta część jest przeznaczona dla tych wszystkich, którzy byli karmieni kłamstwem, że Bóg decyduje o tym, że to już czas, aby umrzeć, tj., że ty nie masz na to żadnego wpływu. To kłamstwo jest zazwyczaj podnoszone przez kaznodziejów, którzy prowadzą nabożeństwa pogrzebowe osoby, która przedwcześnie zmarła. „Pan uznał za właściwe powołać go do domu”. (To jest robienie z ludzi balonów). Prowadzi to do jeszcze głupszego kłamstwa, jakim jest „oczywiście, jego dzieło na ziemi zostało ukończone” lub klasycznego idiotyzmu: „Bóg chciał, aby jeszcze jeden mały aniołek śpiewał w jego chórze”.  Poza tym, że dzieło takiego człowieka rzeczywiście z definicji zostało skończone, czyjaś śmierć nie wskazuje na to, że ten ktoś w ogóle zaczął działo jaki Bóg miał dla niego przygotowane, a jeszcze mniej, że je skończył. (Może to właśnie brak nawet początkowego stadium pracy jaką Bóg dla tej osoby zamierzał, może być powodem tak wczesnej śmierci!), a Bóg ma mnóstwo aniołów w swoim chórze, dziękuję, ludzie zaś nie stają się aniołami, gdy umrą – stają się jak aniołowie (Mat. 22:30, Mk 12:25).

To zamieszanie prawdopodobnie zaczyna się od niewłaściwego zrozumienia Hebr. 9:27: „a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem pod sąd…
Ten wers nie mówi o tym, że jest wyznaczony dzień i godzina na śmierć, w którym masz umrzeć. Jest tu tylko powiedziane, że wyznaczone jest dla ciebie raz umrzeć i spotkać się z sądem (idea reinkarnacji jest całkowicie nieprzystająca do Pisma).

Ap. Paweł mógł wybrać czy chce pozostać na ziemi i pomagać Kościołowi, czy umrzeć i być z Panem: Filip. 1:22-24 „A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej; Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza„.

Paweł decydował o tym, co powinien wybrać. Miał wybór. Zdecydowanie nie powinieneś umrzeć przed 70, 80 rokiem życia i z pewnością nie jest to ostateczna, górna granica życia.  Rozważmy Ps. 90:10 : „Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy”. Kontekst tego wersetu dotyczy gniewu wylanego na Izrael wywołanego ich grzechem! Mojżesz opłakiwał fakt, że ludzie tak krótko żyli. (Sam Mojżesz żył 120 lat). Z pewnością powinieneś żyć co najmniej tak długo jak nieposłuszni Izraelici!

Do człowieka, który uczynił Boga swoim schronieniem i domostwem, Bóg mówi (Ps. 91:16): „Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje”. Ta obietnica nie jest dana ludziom, którzy nie spełniają tego wymagania. Pouczające jest przeczytanie całego Ps. 91 i zobaczenie wszystkich skracających życie tragedii, z których Bóg obiecuje cię wybawić.

Bóg stale powtarza, że słuchanie Jego głosu przedłuża życia, a pogardzanie nim – skraca je. Oto dowód, a nie jest to w żadnym wypadku, pełna lista wersetów:

Zachowywanie przykazań Pańskich przedłuża twoje dni –  V Moj. 5:33, V Moj. 6:2, V Moj. 11:8-9, 1 Król 3:14

Przechowywanie Bożego Słowa w sercu pomnaża twoje dni – V Moj.11:18-21

Boże prawo przedłuża twoje dni – Przyp.3:1-2

Długie życie znajduje się w prawicy mądrości – Przyp. 3:16

Przyjmij Boże słowa, a będziesz żył długie lata – Przyp. 4:10

Bojaźń Pańska przedłuż twoje życie – Przyp. 9:11

Bezbożność skraca życie – Przyp.10:27

Nie zachowywanie Bożych przykazań prowadzi do śmierci – Przyp. 19:16

Czczenie ojca i matki wydłuż życie – 2 Moj. 20:12, V Moj.  5:16, Ef. 6:1-3

Mówienie złych rzeczy uniemożliwia długie życie, lecz unikanie złego słowa daje ci długie życie –  Psalm 34:11-14, 1 Ptr. 3:10-11

Złość i głupota sprawiają, że umiera się przedwcześnie – Kazn. 7:17

Psalm 55:24 Ty, Boże, strącisz ich w dół zagłady; Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich. Lecz ja tobie ufam.

Można zatem przedłużyć swoje życie lub je skrócić i nie ma określonego czasu, w którym musiałbyś umrzeć. To ty, a nie Bóg, decydujesz o długości twoich dni, a zależy to od twoich decyzji wobec Boga i Jego Słowa. Tak, wielu jest grzeszników, którzy dożywają sędziwych lat, lecz możemy przypuszczać, że żyli by jeszcze dłużej, gdyby robili to, co „pomnaża twoje dni”. Fakt, że Kazn. 3:2 mówi, że jest czas na śmierć nie znaczy, że nie możesz iść, gdy twój czas nadejdzie!

Zobacz również:
Ile mogę się spodziewać lat życia?продвижение сайта прайс

Jeśli rzeczywiście Bóg nie ma względu na osobę to dlaczego w czasie zgromadzeń tylko nieliczni zostają uzdrowieni przez dary Ducha?

Young Steve
Dary Ducha manifestują się tak jak chce Bóg i do niego wyłącznie należy decydowanie kogo uzdrowić poprzez te dary. Uzdrowienie jest dostępne przez wiarę dla każdego, lecz tylko niektórzy otrzymują cudowne uzdrowienie przez działanie darów Ducha. Nigdy nie będziemy wiedzieli, po tej stronie nieba, dlaczego Bóg uzdrawia jednych, a innych nie w ten sposób. Niemniej jednak, nadal pozostaje Boża wolą, aby uzdrawiać tych, którzy nie zostali uzdrowieni na zgromadzeniu poprzez działanie darów Ducha. W czasie zgromadzenia każdy mógł być uzdrowiony przez wiarę w Boże twierdzenia dotyczące uzdrowienia. Bóg nie ma „względu na osoby”, gdy o to chodzi. Uzdrowienie jest dostępne uniwersalnie.

To pytanie dotyczy całej dziedziny, do której należą sny, transy, wizje Pańskie, anielskie wizytacji itd. Widziałem Pana i aniołów już może ze trzy razy. (Wszystkie wyglądały jak normalni ludzi. Jeden zniknął, jeden odwrócił się i odszedł przez ścianę a następny był jedynym, którego mogłem oglądać.)

Jak Bóg mógł dać tak wiele szczególnych doświadczeń innym i nie dać mnie tego samego jeśli nie ma względu na osoby? Nie wiem dlaczego robi te rzeczy dla jednych, a dla innych nie. Dlaczego objawił się Pawłowi, a nie objawia się współczesnym notorycznym prześladowcom? To jest całkiem niezłe pytanie, aby zadać je w niebie.

Bóg nie ma względu na osoby jeśli chodzi o prawa przymierza. Wszyscy otrzymują to samo; każdy może być uzdrowiony, każdy może otrzymać zaopatrzenie z nieba, aby zapłacić rachunki. Każdy może żyć w pokoju i radości, których świat nie jest w stanie zabrać. Każdy może rządzić w tym życiu przez Jezusa Chrystusa. Każdy może mówić do góry czy drzewa i one mają być posłuszne. Każdy może wierzyć i otrzymać przez modlitwę to, o co się modli. Wszystkie Boże obietnice w Nowym Testamencie są dla każdego chrześcijanina, dziś. Bóg nie ma względu na osoby w tym, że nie pragnie powstrzymywać swojego błogosławieństwa przed jednym wierzącym, a udzielać go innemu.

To, co zwykle umyka, to fakt, że Bóg już wszystkich uzdrowił, przynajmniej jeśli chodzi o Jego punkt widzenia. 1 Ptr. 2:24 mówi o uzdrowieniu dla chrześcijanina w czasie przeszłym. Ludzie czasami błędnie interpretują uzdrowienia dokonane przez Boga na zgromadzeniach, jako fakt, że Bożą wolą było uzdrowić tylko kilku. Ponieważ w Bożych oczach już zostałeś uzdrowiony, nie może być Jego wolą, abyś ty pozostał chory.

Gdyby każdy mógł zawsze być uzdrowiony poprzez manifestację Ducha, nie byłoby potrzeby nauczać wiary! Jezus nauczał wiary. Bardzo istotne jest uczenie na temat osobistej wiary w uzdrowienie, aby ludzie, którzy nie zostali uzdrowieni przez dary Ducha, mogli zostać uzdrowieni.

Oto praktyczna wskazówka dla ciebie. Twoja wiara może „wyciągnąć” namaszczenie z ewangelisty, nawet jeśli dary Ducha nie działają w tej chwili. Kobieta z upływem krwi domagała się od namaszczenia, o którym wiedziała, że spoczywa na Jezusie, pomimo że Jezus nie poruszał się w darach Ducha w tym momencie. Jeśli ty sam będziesz domagał się namaszczenia na zgromadzeniu, gdzie są uzdrawiani ludzie, możesz skorzystać z namaszczenia, które jest i wciągnąć je na swoje ciało, podobnie jak to zrobiła kobieta z upływem krwi.

topod.in

Czy mogę otrzymać uzdrowienie z problemu, który sam wywołałem?

Young Steve
Oczywiście tak, lecz najpierw powinieneś pokutować z leżącej u podstaw przyczyny. Ps. 107:17-20 mówi o głupcach, którzy chorują z powodu swoich uczynków. Jakie jest Boże nastawienie? W Swym miłosierdziu: „Posłał swoje słowo aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady”.

Niemniej jednak, to nie daje ci licencji na to, żeby w zimie biegać na zewnątrz bez płaszcza, przejadać, jeść byle co przez cały dzień, przepracowywać się, spać zbyt mało, wściekać się na ludzi po czym „wyznawać” uzdrowienie. Epafrodyt niemal umarł z powodu przepracowania się w służbie (Fil. 2:25-30). Musisz dbać o swoje ciało. Błędy w tej dziedzinie wpędzą cię w problemy i nie będzie to zasługą diabła.

Faktycznie to kpisz z Boga, jeśli nadal trwasz w wymienionych wyżej zachowaniach i domagasz się uzdrowienia. Prawdopodobnie nie odniesiesz sukcesu. Jeśli jednak będziesz pokutował z tych rzeczy, które sam sobie wyrządzasz, Bóg przebaczy ci i uzdrowi. Po prostu zdaj sobie sprawę z tego, że jeśli niewłaściwie postępujesz sam zapraszasz więcej problemów. Jak powiedział Jezus do człowieka przy sadzawce Betezda: „Nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie stało”.

Oczywiście, pewien rodzaj problemów nie jest związany z grzechem, jak na przykład zatrzaśnięcie nogi w drzwiach samochodowych. Tak, Bóg uzdrowi cię z tego, On jest twoim Panem Lekarzem, a każdy lekarz leczy, nawet jeśli problemy wywołane są przez ciebie samego.

Boże pragnienie uzdrawiania cię z problemów, które sam wywołałeś zawiera w sobie również uzdrowienie z chorób przenoszonych drogą płciową. Są pewne powody, opierając się na wersetach z niektórych psalmów, aby przypuszczać, że sam Dawid miał taką chorobę, pokutował z niej i został uzdrowiony. Rozważmy Ps. 38:6-9 „Rany moje cuchną i ropieją Z powodu głupoty mojej. Jestem zgięty i pochylony bardzo, Cały dzień chodzę w żałobie. Ogień pali lędźwie moje I nie ma zdrowego miejsca na ciele moim. Jestem osłabiony i bardzo przygnębiony, Krzyczę, bo wzburzone jest serce moje„.

Pamiętaj, że Bóg przebacza wszystkie winy twoje i uzdrawia wszystkie choroby twoje (Ps. 103:1-5). Tego, komu Bóg przebaczy, chce uzdrowić, a przebaczenie za grzech z dziedziny seksu, jakikolwiek by nie był, jest dostępny dla ciebie, ze względu na rozlaną krew Jezusa Chrystusa.

Dopóki prawdziwie nie będziesz pokutował, nie jesteś w miejscu otrzymania uzdrowienia. Kusisz Chrystusa, gdy mówisz, że chcesz być uzdrowiony z AIDS, lecz ciągle masz w zamyśle spać z byle kim lub wybierasz się do baru dla homoseksualistów, bądź używasz zakazanych, dożylnych narkotyków. Musisz pokutować i uzyskać przebaczenie. Przebaczenie i uzdrowienie w Biblii idą w parze.

продвижение

Dlaczego tak niewielu ludzi zostaje uzdrowionych z powszechnej grypy czy przeziębienia?

Young Steve
Wydaje się dziwne, że o ile grypa i przeziębienie są niemal uniwersalnymi dolegliwościami, tak niewielu chrześcijan chodzi w zwycięstwie nad nimi. Wydaje się, że jest o wiele więcej świadectw uzdrowienia ludzi z chorób zagrażających życiu, niż uzdrowionych z bólu gardła, kaszlu, gorączki itd.

Częściowo może tak być z tego powodu, że ludzie nie fascynują się tak czytając nagłówki „Człowiek uzdrowiony z chronicznego kataru w czasie krucjaty uzdrowieniowej!”, zatem bardziej „sensacyjne” (lecz nie bardziej nadnaturalne) uzdrowienia zyskują miejsca w gazetach: „Głuchy, niemy i niewidomy człowiek uzdrowiony – gra w holu w Pinball, aby to udowodnić!’ Więc, być może, że częściowo jest to problem z publikacją. Lecz częściowo nie – wielu chrześcijan, nawet tych uzdrowionych z poważniejszych chorób, staje się ofiarami tego małego irytującego narzędzia diabła.

Nie musi tak być. Wszelkie choroby zostały włączone w przekleństwo łamania Zakonu i Jezus poniósł to przekleństwo za nas, wykupując nas z  konieczności cierpienie jakiejkolwiek jego części. Żaden chrześcijanin nie musi mieć nawet bólu głowy. Zostałeś wyratowany (wykupiony) od przeziębienia i wszyscy twoi bliscy.  Zostałeś wykupiony od tegorocznego obciążenia grypą, którą ma współpasażer z windy, który właśnie kichnął na ciebie.  Uzdrowienie twoich „pomniejszych dolegliwości” jest Bożą wolą tak samo jak Jego wolą było uzdrawianie paralityków w tamtych czasach.

Problemem nie jest to, że ktoś nie chce być zdrowym, lecz to, że relatywnie małe cierpienie wywołane symptomami tej choroby może być przeważyć wysiłek wymagany przez stanięcie w wierze. Innymi słowy, nie chcemy być uzdrowieni wystarczająco mocno!

Gdyby ci powiedziano, że masz dwa tygodnie życia z powodu nieuleczalnego raka to z pewnością zrobiłbyś wszystko, co w twojej mocy, aby usłyszeć Boże obietnice i odebrać uzdrowienie. Niemniej jednak, gdy chodzi o przeziębienie to nasza postawa często wyraża się w tym, że „z tym da się żyć”. Tak, możesz z tym żyć, lecz możesz też żyć bez tego, jeśli tylko chcesz działać na podstawie Dobrej Nowiny, która mówi, że Jezus został uczyniony chorym za ciebie i że to przekleństwo, które wziął na siebie, obejmuje wszystkie choroby. Pan twój Lekarz tęskni do tego, abyś otrzymał uzdrowienie, które prawnie ci się należy.

Ponieważ ludzie pragną uzdrowienia ze znacznie poważniejszych chorób, to wynikiem może być fakt, że są uzdrawiani z poważnych chorób, a stają się ofiarami pomniejszych.

Nie ma żadnej specjalnej tajemniczej metody uzdrowienia grypy czy przeziębienia, dzieje się to dokładnie tak samo, jak w przypadku każdej innej choroby. Wiara działa zawsze w taki sam sposób wobec wszystkich chorób.  Po prostu potraktuj sprawę poważnie (nie zabawiając się z nią), gdy się modlisz! „Wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni” (Jak. 5:16).

Nie pozwól, aby diabeł okradał cię tym utrapienie z czasu i wierz, że Bóg uzdrowi cię teraz!

topod