Jeśli Bóg chce uzdrowić chorych to dlaczego tego nie zrobi?

Young Seve

Z Jego punktu widzenia, już to zrobił. Ogłosił, że zostałeś uzdrowiony ranami Jezusa (1 Ptr. 2:24). Każdy może otrzymać uzdrowienie, podobnie jak każdy może być zbawiony z grzechów. Bóg umożliwił uzdrowienie dla każdego.

To pytanie należy do tej samej kategorii, co: Jeśli Bóg chce zbawić ludzi, to dlaczego tego nie zrobi?

Legalnym powodem tego, że Bóg nie uzdrawia po prostu ludzi jest to, że Szatan jest aktualnym zarządcą tego świata, pomimo tego, że Bóg jest właścicielem wszystkiego. Bóg nie może po prostu wpakować się na scenę i robić coś. Zgodnie z prawem musi czekać na to, aż ktoś na ziemi modli się, dzięki czemu ma prawo do działania w odpowiedzi na tą modlitwę.

Bóg traktuje uzdrowienie w taki sam sposób jak traktuje zbawienie z grzechów. Każdy może je otrzymać, lecz wyłącznie wtedy, gdy prosisz. Jeśli nie poprosisz, nie otrzymasz (Jak. 4:2). ]

Dlatego tak ważne jest postępowanie zgodne z nakazem Jezusa, aby nauczać wszystkich ludzi, a nie zatrzymywać się na aspekcie „zbawienia z grzechów”. Jeśli ktoś zostanie poprawnie pouczony na temat Nowotestamentowego przymierza o uzdrowienia to może zostać uzdrowiony. Tak samo każdy, kto zostanie pouczony na temat przebaczenia grzechów przez Jezusa Chrystusa, może zostać zrodzony na nowo. To jest zgodne z Bożą wolą, lecz ludzie muszą usłyszeć i zareagować z wiarą na ewangelię. Taki sam schemat stosuje się do zarówno do przebaczenia jak i uzdrowienia.

сайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.