Jeśli jesteś wierzący nie módl się, proszę, Psalmem 51


Mark Drake
7/30/2020

„Stwórz czyste serce we mnie, o Boże?”

„Co takiego? Już to zrobiłem! Czy uwierzysz Mi?”

Prawdopodobnie Psalm 51 został napisany po tym, gdy Dawid zgrzeszył z Batszebą i zamordował jej męża. W Starym Przymierzu, taka postawa i modlitwa były właściwe, lecz NIE prz Nowym Przymierzu. To, za czym Dawid tak rozpaczliwie tęsknił zostało już dla nas zrobione w Chrystusie. Jeśli jednak nie wierzymy w ten cud, który Chrystus w nas rozpoczął to nigdy nie doświadczymy tych korzyści.

Jeśli modlimy się o to, o co modlił się Dawid, prosimy Boga, aby zrobił to, co już zostało zrobione w Chrystusie. Nasze modlitwy raczej powstrzymują nas przed uświadomieniem sobie prawdy, uwierzeniu w nią i cieszeniu się życiem w Nowym Przymierzu.
Jak powiada mój przyjaciel: „Nie mogę wejść do pokoju, w którym już jestem. Jeśli jednak uwierzę w to, mogę się z tego korzystać”.

Spójrzmy na Psalm 51:1-12 w świetle Nowego Przymierza:

Stare Przymierze:
Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!
Nowe Przymierze:
Hbr 10:10
mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Stare Przymierze:
Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego!
Nowe Przymierze:
1J 2:12
Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego.

Stare Przymierze:
Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną.
Nowe Przymierze
Rom 8:1
Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.

Stare Przymierze:
Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę.
Nowe Przymierze
1Kor 6:11
aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.

Stare Przymierze:
Serce czyste stwórz we mnie, o Boże,
Nowe Przymierze:
Ez 36:26
I dam wam serce nowe
2Kor 5:17-18
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

Stare Przymierze:
A ducha prawego odnów we mnie!
Nowe Przymierze:
Ez 36:27
i ducha nowego dam do waszego wnętrza,
(27) Mojego ducha dam do waszego wnętrza

Stare Przymierze:
Nie odrzucaj mnie od oblicza swego I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!
Nowe Przymierze:
J 14:16-17
Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki (17) Ducha prawdy,
Heb 13:5
Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę

Czego nie potrzebujemy

Nie potrzebujemy czystego serca, czy nowego ducha. Musimy uwierzyć w to, że już zostały nam dane nowe serca i Jego Ducha. Nie musimy błagać o przebaczenie. On już przebaczył nam RAZ NA ZAWSZE! Dziękuj Mu za przebaczenie, które już nam dał!

Czego potrzebujemy

Nieustannie odnawiać swoje umysły i wierzyć w Prawdę Nowego przymierza.

Nowe Przymierze

Rom 12:2
A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego …

„W porządku, ale co szkodzi modlić się Psalmem 41?”
Szkodą jest STRACH, NIEPEWNOŚĆ, NIEWIARA!
Nigdy nie poznasz pokoju, radości, odpoczynku i przekonania w Bogu, które pochodzą wyłącznie z poznania i uwierzenia w to, co zostało uczynione i jest czynione w Nowym Przymierzu, a to jest zbyt wysoka cena!

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.