JOM_06.12.07 Książę Pokoju#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo

06.12.07
Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen

Książę Pokoju


i nazwą go … Książę Pokoju
(Isaiah 9:6).

Czy nie cieszy
cię to, że Jezus jest naszym Księciem Pokoju? On panuje w naszych sercach
z pokojem, On daje nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie
– co oznacza, że możemy mieć pokój, który nie ma sensu. Możemy
zachowywać pokój w samym środku burzy i w środku ciemnej nocy. Możemy
być spokojni, gdy rosną ceny paliw i gdy wali się rynek nieruchomości. Możemy
mieć stały pokój, ponieważ jesteśmy połączeni z prawdziwym źródłem
pokoju! Czy potrzebujesz więcej pokoju w swym życiu? Wezwij Księcia Pokoju.
Daj mu swoje ciężary i troski. Biblia mówi, że Jego jarzmo jest łatwe,
a Jego ciężar lekki. Jeśli żyjemy i pracujemy tak, jak Bóg to zamierzył
– w pełnym pokoju i z radością – nosimy Jego „lekkie” jarzmo
i pracujemy w Jego „łatwym” jarzmie. Nie noś trosk i stresów tego
życia! Wzywaj Księcia Pokoju, a On zabierze cię a miejsca, o których
nigdy nawet nie marzyłeś. Jego pokój otwiera ci drzwi, których
nikt nie może zamknąć! Chodź w Jego pokoju, a będziesz chodził w zwycięstwie,
które Pan ma dla ciebie przygotowane!

Modlitwa
na dziś:
Ojcze Niebieski, dziękują Ci za pokój, który
mnie prowadzi i strzeże. Wybieram dziś Twoje Słowo, które mówi,
że mogę chodzić i żyć w Twoim pokoju. Dziękuję ci za to, że jesteś Księciem
Pokoju w moim życiu. W Imieniu Jezusa. Amen.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.