BC_05.12.07 Gdy się modlicie

logo

5 grudnia 2007

Dzisiejsze rozważania zaczerpnięto z:

GDY SIĘ MODLICIE

Chip Brogden


http://www.theschoolofchrist.org/articles/pray.html


Przyjdź     królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie
tak i na ziemi
(Mat.     6:10).

Gdy modlimy się „w ten sposób” jesteśmy przenoszeni i wynoszeni ponad ciało-i-krew, ponad naturalny, ponad ziemski, ponad widzialno-odczuwalny wszechświat, w którym żyjemy. Nagle zostajemy wprowadzeni na poziom Kogoś większego niż my sami, Kogoś wyższego, Kogoś potężniejszego. Ten Ktoś ma jakieś plany i sprawia, że wszystko zgodnie współpracuje dla tego planu. Jaki więc jest plan? To jest ta Wola i to Królestwo.

Jaka jest więc Wola i Plan? Wolą jest, aby było „wszystko we wszystkim w Chrystusie” a Królestwo jest wypełnieniem tej Woli, gdy Chrystus ma pierwszeństwo we wszystkim. Wszelkie Boże działania zmierzają do takiego Zakończenia.


aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.