JOM_11.10.07 Moc Słowa#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo


11.10.07 Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen
Moc Słowa


W sercu moim przechowują słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie

Psalm 119:11

Czy wiesz
o tym, że Słowo Boże ma moc do uchronienia i powstrzymywania cię przed grzeszeniem?
List do Hebrajczyków mówi nam, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ma potężne działanie w naszym życiu. Jest spisane Słowo Boże, Biblia, i jest
też mówione Słowo Boże, które może dotrzeć to nas w różny
sposób. Biblia mówi nam, że Słowo Boże przychodziło z płonącego
krzaku, w postaci cichego głosu, a nawet przez osła! On może mówić
do twojego serca przez przyjaciela czy pieśń uwielbienia. Może mówić
przez stworzenie. Gdy Pan mówi, twój duch wie o tym, masz w
swoim wewnętrznym człowieku potwierdzenie. Boże Słowo zawsze jest prawdziwe
a prawda zawsze cię uwalnia! Gdy masz Słowo Boże blisko swego serca działa
ono jak tarcza ochronna. Rozważaj Jego Słowo, skupiaj się na nim, myśl o
nim i wypowiadaj je głośno. Gdy tak będziesz robił, stanie się ono jeszcze
bardziej potężną siłą w twoim życiu. Gdy skupisz się na Bożym Słowie, będziesz
szedł dalej w Bożym planie, będziesz posilony w mocy Bożej i żył jako zwycięzca
w każdej dziedzinie twojego życia!

Modlitwa
na dziś:
Ojcze Niebieski, dziś dziękuję
Ci za Twoje Słowo, które wzmacnia mnie i strzeże. Dziękuję Ci za to,
że mówisz prawde do mojego serca. Pomóż mi słyszeć Twój
głos wyraźniej, abym mógł żyć życiem, które podoba się Tobie.
W Imieniu Jezusa. Amen.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.