JOM_15.11.07 Niebiańska waluta#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo


15.11.07 Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen
Niebiańska waluta


I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą (i wierząc), otrzymacie
(Mat. 21:22 AMP , tłum. rozszerzone).


W naturalnej rzeczywistości wymieniamy pieniądze na rzeczy, których
chcemy i potrzebujemy, lecz w duchowej rzeczywistości, wiara jest tym, co
wymieniamy. Biblia mówi nam, że gdy modlimy się, mając wiarę, otrzymujemy.
Wiara porusza góry, wiara podoba się Bogu, wiara jest tym, co otwiera
drzwi. Czym jest wiara? Jest to wierzenie w Boga i Jego dobroć; jest to wiedza,
że On odpłaca tym, którzy szukają Go gorliwie. Wiara jest wierzeniem,
że obietnice Boże są prawdą. Jest to posłuszeństwo Jego Słowu. Wiara pobudza
do działania. Skąd bierze się wiara? Każdy otrzymał pewną miarę wiary. List
do Rzymian mówi nam, że wiara rośnie przez słuchanie Słowa Bożego.
Im więcej słyszymy Słowa Bożego, tym bardziej realne staje się ono dla nas
i tym łatwiej wierzymy w Jego obietnice. Nie ma znaczenia jak wiele wiary
masz dzisiaj, zacznij inwestować swoją wiarę w posłuszeństwo Słowu Bożemu.
Gdy słyszysz i wykonujesz Słowo Boże, będziesz umacniany w wiarze i będziesz
szedł do przodu ku obfitemu życiu, które Bóg ma dla ciebie
przygotowane!

Modlitwa
na dziś:
Ojcze Niebieski, dziękuję
Ci za moc Twojego Słowa działającego w moim życiu. Poddaję się dziś Tobie
i proszę, aby ziarno wiary w moim sercu rosło mocne. Otwieram moje serce
na Ciebie i proszę Cię, aby usuną wszelkie zwątpienie czy niewiarę, abym
mógł służyć Ci z całego serca po wszystkie dni życia mego. W Imieniu
Jezusa. Amen.

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.