JOM_17.09.07 Ufaj Ojcu#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

Trust the Father
Today’s Scripture

logo


W twoim ręku są losy moje…
(Psalm 31:15)
.
(W wersji ang.: Mój czas jest w Twoim ręku…przyp.tłum)


17.09.07 Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen


We wszystkich psalmach Dawid przyznaje, że zdecydował się złożyć swoje życie
w ręce Pana. W tym wersie mówi w istocie: „Ufam Tobie, Boże, ponieważ
wiem, że Ty jesteś dobry – mój los jest w Twoim ręku”. Czy jesteś
gotowy przekazać każdą dziedzinę swojego życia Ojcu?


Czy chcesz zaufać Mu wszystkie czasy i okresy swego życia? Może teraz znajdujesz
się w sytuacji, które nie rozumiesz do końca, lecz bądź zachęcony –
Bóg jest dobrym Bogiem, możesz Mu zaufać. On pracuje za sceną na twoją
korzyść. Jeśli zachowasz swoje serce poddane Jemu, będziesz widział korzystne
zmiany. Gdy będziesz trwał ufając Mu, On otworzy ci drzwi. On weźmie to,
co wróg zaplanował ku złemu i obróci ku dobremu. Trwaj, wierz
i ufaj Mu. Twój czas jest w Jego rękach!Modlitwa na dziś:

Ojcze, dziś decyduję się zaufać
Tobie. Ufam, że Ty niewidzialnie pracujesz na moją korzyść, powierzam Tobie 
całe moje życie – mój czas jest w Twoim ręku. Pomóż mi
utrzymać się blisko Ciebie, abym mógł słyszeć Twój głos. W Imieniu
Jezusa. Amen.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.