JOM_26.11.07 Pełny pokój#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo


26.11.07 Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen
Pełny pokój


Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, na niczym
się nie potkną.
(Psalm 119:165 ).

Bóg
chce ci dać nie tylko pokój, lecz chce dać ci pełny pokój! Gdy
kochasz prawo Pana, na niczym się nie potkniesz i będziesz miał pełny pokój.
Wielki pokój daj ci radość wtedy, gdy to nie ma żadnego sensu być
szczęśliwym. To przekracza zrozumienie. Pełny pokój powoduje, że jesteś
stały i silny bez względu na to, co przeciwko tobie się pojawia. Podejmij
decyzję, że skupisz swoją uwagę na Bożym Słowie dziś i na zawsze. Gdy będziesz
się utrzymywał w dyscyplinie Pisma, będziesz pragnął więcej Bożego Słowa i
ta miłość do Jego prawa w naturalny sposób wzrośnie. Ps. 119:105 mówi,
że Jego Słowo jest lampą dla naszych stóp i
światłem dla naszych ścieżek
. Znaczy to, że Boże Słowo kieruje nami
i strzeże nas. Możesz odnaleźć pokój i bezpieczeństwo w Jego Słowie,
wiedząc, że On jest wierny a twoja przyszłość pewna. Wybierz dziś Jego Słowo,
a będziesz miał pełny pokój i żył życiem błogosławieństwa, jakie Bóg
ma dla ciebie!

Modlitwa
na dziś:
Ojcze Niebieski, dziękuję
Ci za Twoje Słowo, które daje mi pokój. Decyduję się skupić
na Twoim Słowie dziś, abyś mógł chronić i prowadzić mnie. Oddaję Ci
chwałę za to, że działasz w moim życiu. W Imieniu Jezusa. Amen.

deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.