Kenia, spotkanie liderów_styczeń 2012

Witajcie.

Spędziliśmy wspaniały czas w Bożej obecności, Spotkanie zaczęło się około 10.00 i zakończyło o 16.30. Wdzięczni jesteśmy Bogu za czas zgromadzenia w Jego obecności. Tematem spotkania było Słowo z Księgi Objawienia 3:20, które mówi o tym, że Jezus puka do drzwi. Duch Pański działał wspaniale i było dużo objawienia. Wielu liderów okazywało po spotkaniu ogromną radość, zostali odświeżeni w Duchu. 35 liderów przybyło na to spotkanie. Wszyscy obiecali być gorliwi i oddani w służbie. Będzie to się działo dzięki modlitwie i skupieniu na wizji. Nasz Pan i Mistrz stoi na zewnątrz mówiąc: ‘stójcie aż przyjdę’, będąc posłusznymi Wielkiemu Powołaniu, jak zapisano w Mt. 28:19: „Idźcie więc i uczcie wszystkie narody, chrzcząc je w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Podczas spotkania Pan był łaskawy i dowiedzieliśmy się o czasie i celu. Nauczałem na temat dobrego szafarstwa naszym czasem, ponieważ dni są złe, abyśmy prowadzili życie spójne, nastawione na cel i wypełniając wizje. Był również czas poświęcony wspólnej dyskusji, gdzie pojawiło się tyle spraw, liderzy dzielili się wyzwaniami na jakie napotykają jako przywódcy kościołów. Niektóre dotyczyły problemów ze środkami transportu – ci pastorzy przechodzą duże odległości, aby dotrzeć do swoich zgromadzeń, ufają, że Bóg uczyni cud i otrzymają rowery, które ułatwią im przenoszenie się, omawialiśmy problemy z brakami żywności. Niektórzy mieszkają z sierotami, niosą ogromną odpowiedzialność ciężko pracując, aby zarobić na życie. Kościół jako organizacja istnieje, aby służyć potrzebującym, sierotom, wdowom i społeczności w ogólności. Modliliśmy się wspólnie i ufamy Bogu, że zaspokoi wzrastające koszty w kościele i otaczającej go społeczności.

Módlcie się razem z nami. Wypatrujemy tego, co Bóg ma dla nas przygotowane. Będę co miesiąc przekazywał sprawozdania, aby przekazywać na bieżąco informacje o tym, co się u nas dzieje.

 Kilka zdjęć z wczoraj.

Pastor Moses z braćmi po zajęciach

Pastor Moses drugi od lewej

Warsztaty dla regionalnych liderów

Brat Moses

deeo

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.