Category Archives: Wspieram Kenię

Kenia – kwiecień 2022

12 dzieci z sierocińca w Mateka choruje, znajdują sie w szpitalu.
Pastorzy modlą się na miejscu o uzdrowienie.

W ramach działalności pastora Mosesa jest pomoc żywnościowa dla wdów.

Pierwsza po covidowym okresie konferencja mająca na celu zachęcenie liderów i członków zborów do tego, aby pomimo współczesnych wyzwań szli do przodu zgodnie z Jego wolą i celem swego powołania. Zebrało się 250 wierzących.

W całej Kenii występują problemy z czystą, zdatną do picia wodą. Na powyższych zdjęciach widać ludzi zebranych wokół jednego naturalnego źródła wody, znajdującego się w sąsiedztwie jednego z sierocińców. Woda wydobywa się bardzo wolno i potrzeba dużo czasu, aby napełnić kanister. W porze suche potrzeba, aby napełnić większą ich ilość, trzeba czekać kilka godzin.

Kenia – kwiecien 2022

Niech będzie uwielbiony Bóg na Wysokościach.
Cieszymy się z przywileju służenia Bogu w Jego polach winogronowych. Zawsze staramy się być podobni do Niego, w świecie, w którym miłość wielu oziębła, a wiara w moc Bożą należy do rzadkości. W Liście Jakuba 1:27 wyraźnie został stwierdzony i wyjaśniony nasz mandat, i nasze powołanie. Jest tam pokazane kim jesteśmy i do czego zostaliśmy namaszczeni, co odróżnia nas od wielu innych chrześcijan na świecie. Bóg objawił nam Swoje serce skierowane ku chorym, potrzebującym, wysiedlonym, cierpiącym, więźniom i ludziom słabym, szczególnie tym w naszej społeczności w Kenii.
Rzeczywiście pragnie, aby Jego bezwarunkowa, niezmierna miłość do nich wyrażała się przez chętne i dostępne naczynia. Temu też oddaliśmy siebie zgodnie z Jego zachętą. Służbę w tym zakładzie karnym sprawujemy od 5 lat, obecnie w najbardziej krytycznym okresie naszej służby w czasach covid-19. To czasy, w których niemal każdy jest podatny czy potrzebujący, a poważne i drastyczne zmiany następujące w okresie pandemii naraziły wielu ludzi na bardzo trudne warunki. Pastorzy, chrześcijanie, ludzie biznesu, zwykłe rodziny, nikt nie został oszczędzony. Wszyscy oni potrzebują oddanych i pełnych poświęcenia ludzi, którzy są w stanie wyjść poza swoją bezpieczną strefę, utożsamić się z nimi i, podobnie jak wdowa z Sarepty Sydońskiej, dzielić się z nimi swym ostatnim posiłkiem.


Bracia, siostry, jesteśmy bardzo wdzięczni za waszą pomoc praktyczną i na czas, która służy skazanym i sierotom.

Continue reading

Kenia 28.12.2021


Hallo brother Zaremba,

Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrowienia od mojej rodziny, rodziny kościoła i sierot i wdów …
(Boże Narodzenie trwa tam 24-26 grudnia.)
Korzystam z tej okazji, aby podziękować braciom/dawcom za finansowe wsparcie nas w okresie świąt Bożego Narodzenia, za pośrednictwem brata Zaremby. Rzeczywiście otrzymaliśmy pieniądze, za które kupiliśmy żywność. Wdowy i sieroty były bardzo szczęśliwe…
Chciałbym Wam przekazać, że odegraliście wielką rolę i są Wam bardzo wdzięczni. Modlimy się o Wasze dalsze wsparcie w roku 2022, abyśmy mogli zanieść Ewangelię do wiezienia, wspierać sieroty, wdowy i finansować wyjazdy ewangelizacyjne poza nasze miasteczko…
Bracia, potrzebujemy przyjaciół, kościołów dawców, którzy będą nam pomagać. Potrzeby sierot są przytłaczające, choć są to przecież całkiem podstawowe rzeczy.
Módlcie się również o zaopatrzenie na kupno pola o powierzchni ok. 20 akrów, które chcemy wydzierżawić na uprawę rolną. Część plonów będzie można później sprzedać. Jest to bardzo dobra, urodzajna gleba, uzyskanie jej znacznie zredukuje koszty programu żywnościowego. Modlimy się o to, aby otrzymać fundusze na dzierżawę i pierwszy zasiew…

Pozwólcie, że ponownie podziękuję i przesyłam szczególne wyrazy miłości od sierot i wdów z Bungoma Kenya.

Niebieski Ojcze, chcemy poznawać Cię każdego dnia coraz bardziej. Składamy wszystkie nasze ciężary u Twoich stóp. Przebacz nam nasze grzechy i nieprawości. Pomóż nam żyć tak, aby nasze życie uwielbiało Ciebie. Weź nasze życie i użyj dla Swojej Chwały. Pomóż nam wstawać i trzymać się właściwej drogi. Pomóż nie rozglądać się na prawo i lewo. Pomóż nam poruszać się do przodu w tym, do czego nas powołałeś.

Ojcze, postaw obóz aniołów wokół nas, strzeż nasze dzieci, rodziny i przyjaciół, chroń przed szkodami, problemami. Niech żadne zranienia, szkody czy niebezpieczeństwa nie zbliżają się do nich.
Ojcze, prosimy Cię o wzrost, WYPOWIADAMY słowa życia w każdej sytuacji i okolicznościach. WYPOWIADAMY UZDROWIENI dla każdej komórki naszych ciał. WYPOWIADAMY życie dla naszych finansów i modlimy się o wielka mądrość, w potężnym Imieniu Jezusa.
AMEN.

Przekaż, proszę, naszym braciom, że jesteśmy bardzo wdzięczni.
Niech Bóg błogosławi Was.
Bądźcie błogosławieni…

W miłości Jezusa
brat Moses wraz z zespołem.

Continue reading

Kenia – o naszej służbie

Drodzy słudzy Krzyża
12.10.2021

O naszej służbie.

The Injesus Global Missions jest służbą polegającą wyłącznie na Biblii, odnoszącą się do nowotestamentowych zasad, doktryn przekonań i wiary, które budują Kościół. Ma swoją siedzibę w małej miejscowości Bungoma County w zachodniej części Kenii.

W co wierzymy:
·       Wierzymy w panowanie i kierownictwo Chrystusa jako jedynego Pana Swego Kościoła. Wierzymy w dziewicze poczęcie, ziemskie życie i służbę, cierpienie, ukrzyżowanie, śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wraz z drugim przyjściem zabierze Swoją Oblubienicę do domu.

·       Wierzymy w autonomie i autorytet Bożego Słowa jako naczelnej zasady, kardynalnej i determinującej każdy aspekt wiary, prowadzenia, praktyki i doktryny, które cenimy.

·       Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem, zbawieniem a odkupienie grzechów jest wyłącznie w Jego Imieniu. Jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Jezus jest Panem i wyznasz swoimi ustami, będziesz zbawiony. Wierzymy również w słowa Ewangelii Mateusza 28:18-20,które polecają nam czynieniu uczniami wszystkich ludzi wśród wszystkich narodów.

Na tej ziemi panuje ogromne ubóstwo, susza, głód i plaga. Niemniej, mamy program dożywiania 450 sierot i obecnie trudno jest zebrać 2000$ miesięcznie na nakarmienie tych potrzebujących ubogich dzieci.
Modlimy się gorliwie i szukamy Bożego prowadzenia, jak ich nakarmić i rozszerzać Boże Królestwo. Czujemy silną zachętę i pobudzenie Ducha Świętego, aby poprowadzić nasz kościół, i wszystkich innych duchowo. Aby  wyposażyć silnych i pełnych Ducha, i skupionych na Chrystusie kościołów, aby byli naszymi partnerami. Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie nas w każdy możliwy sposób, aby te potrzeby były zaspokojone…
Czy to będzie jednorazowo, miesięcznie czy rocznie, będziemy bardzo wdzięczni.

Cenimy społeczności modlitewne, programy uczniostwa, duchowe mentorstwo, misje i zdobywanie dusz, praktykę uwielbienia i wzmacnianie przywództwa. Nie zapominając o zakładaniu kościołów, programach wzrostu kościoła i duchowej opiece, usługujemy również w uwolnieniu, poradnictwie, duszpasterstwie, wewnętrznym uzdrowieniu, oraz duchowych warsztatach skierowanych na szczególne grupy potrzeb i zainteresowań.

Przyjmujemy ten szlachetny zaszczyt, aby gorąco powitać was, nasi umiłowani bracia, aby dołączyć do tego rydwanu i współpracować z nami i pomóc nam w urzeczywistnieniu wizji Chrystusa na tym świecie. Czekamy na Twoją pozytywną odpowiedź i bardziej skoncentrowaną, ukierunkowaną na cel współpracę. Zdjęcia naszych programów są dostępne na życzenie.

W końcu, mamy przyjaciela i męża Bożego w Polsce, który współpracuje z nami i naszą pracą.
Brat Piotr Zaremba może przyjąć Wasze dary i przekazać je nam…

W miłości Jezusa,

Pastor Moses Nyongesa
+254 725 208 975

 E-mail: nyongesamoses@yahoo.com