Podróż Życia z wewnątrz na zewnątrz

Ron McGatlin

Główna zmiana i transformacja jakie mają miejsce w naszym świecie to w pierwszej kolejności wewnętrzna duchowa zmiana centrum zainteresowania – odwrócenie się od poprzedniego stanu umysłu. Podróż ku duchowemu Królestwu Bożemu wymaga przejścia z życia, które było kierowane na podstawie naturalnej rzeczywistości do życia, które jest istnieniem w duchowej rzeczywistości i nieistnieniem naturalnego człowieka – życia, które może być wyłącznie postrzegane jako objawione przez Ducha Stwórcy wszelkiego życia. Jest to życie u źródła wszelkiego życia: duchowe i naturalne, życie jako stworzonych duchowych istot w Duchu Bożym – życie przywrócone do tej formy, w której zostało stworzone.

Zmiana następuje od życia i chodzenia w sposób naturalny, do życia i chodzenia w Duchu. Przemienione życie najpierw jest prowadzone w duchowej, niewidzialnej rzeczywistości Boga w nas i w niebie wtedy, gdy my trwamy w Nim w Niebie, a On trwa w nas na ziemi. Nasz duch stał się jedno z Jego Duchem przemiany naszej duchowej istoty w synów Ducha Bożego żyjących w duchowych niebiosach i chodzących w Duchu Bożym po naturalnej ziemi (1Kor 6:17).

Skoro nie żyjemy już życiem naturalnej osoby, uzależnionej od naturalnego umysłu, woli i emocji, które nas prowadziły przez naturalne życie na ziemi, całe nasze życie ulega zmianie. Nasz duch staje się jedno z Duchem w Bogu w Chrystusie Jezusie przez Ducha Świętego napełniającego naszego ducha niebiańskim życiem Chrystusa. Gdy stajemy się jednym Duchem i jednym ciałem z Chrystusem, jego dominujący Duch staje się naszym żywym Duchem w nas (Ef 5:31-32).

Nasz duch udziela podstawowego kierowania życiem naszej duszy, która działa w i przez nasze ciała. Nasze umysły, wola i emocje stają się Jego umysłem, Jego wolą i Jego emocjami. Tak więc nasze ciała stają się Jego ciałem. Jego życie jest naszym życiem. Jego nieograniczone życie staje się naszym nieograniczonym życiem. Jego nadnaturalna miłość i moc należą do nas. Stajemy się tacy jak Chrystus na tym świecie (1Jn. 4:17). Nasza przyjaźń oraz szczere uwielbienie i chwała dla odrzuconej miłości, skupiają się całkowicie na Bogu. (Kol.3:2).

Cele naszego naturalnego życia i funkcjonowanie zostają zmienione, przemienione.

Przeważnie nasz naturalny umysł był skupiony na osiąganiu różnych życiowych celów. Te motywacyjne cele uważaliśmy za godne lub niegodne naszych wysiłków zgodnie z nastawieniem. Cała życiowa energia i czas, całe nasze życie było inwestowane w osobiste cele i zamiary, istotę naszego życia.

Cele i zamiary istnieją w każdym życiu czy są zauważane, czy nie.

Niższy poziom celów można znajdować w naturalnych potrzebach i pragnieniach bez poświęcania im jakichś szczególnych myśli. Podstawowa, podobna do zwierząt, natura prowadzi i motywuje prostą, naturalną osobę do podejmowania pewnych działań na bazie jej potrzeby i życiowych pragnień. Moralny kompas służy do równoważenia podejmowanych działań. Mogą one sięgać od aktów kryminalnych jak przywłaszczenie sobie czegoś siłą czy przebiegłe oszustwo do ciężkiej i wytrwałej pracy, służącej zaspokojeniu potrzeb i pragnień. „Głód robotnika pomaga mu w pracy, bo jego usta go pobudzają” (Przyp. 16:26).

W tym upadłym życiu kierowanym przez „drzewo poznania dobra i zła”, ludzkie dobro prowadzi do bardziej współczującego i dobroczynnego życia naturalnego współczucia i moralnej etyki zaczerpniętych z wewnętrznej bazy ludzkiego zrozumienia wynikającego z porównywania ze sobą rzeczy, osób, usprawiedliwiania czegoś lub potępiania. Naturalne ludzkie życie prowadzone przez wiedzę, ale bez Boga, nie ma mocnego fundamentu czy standardu i będzie tonąć w ciemności kierowane przez inne duchy ciemności i inne bożki.

W ciągu mojego trwającego 79 lat życia osobiście obserwuje silny spadek moralnego stanu zachodniego świata. Mocne kraje, które niegdyś w znacznym stopniu opierały swoją strukturę moralnej etyki na Biblii, odrzuciły to prowadzenie i zostały bardzo osłabione przez korupcję upadłego świata, żądzę i chciwość, które szybko wżerającą się w dotkliwą słabość, potrzebę i braki, które ostatecznie prowadzą do niewoli innych narodów.

Królestwo Boże teraz

O ile narody podupadają w chaos i związanie, wewnętrzne działania Królestwa Bożego szybko i stale wrasta w swoje miejsce. Zewnętrzne życie wewnętrznego królestwa przesuwa Bożych ludzi z ich naturalnego życia do rzeczywistości niebiańskiego, duchowego życia, aby ostatecznie wprowadzić Królestwo Boże na ziemi, jak to jest w niebie. Królestwo Boże przychodzi na ziemię w Chrystusie Jezusie wewnątrz Jego ciała.

Ten wewnętrzny ruch na zewnątrz ku życiu zgodnym z Królestwem Niebios stanowi ogromny kontrast wobec zewnętrznego naturalnego życia w chaosie i więzach. Masowy proces oczyszczenia ku uświęceniu ostatecznie przejdzie z wnętrza Bożych ludzi na zewnątrz, aby ponownie ustanowić nowe naturalne życie na tym świecie. Już nie będzie to więcej naturalne życie bez Boga w upadłym świecie, lecz będzie to naturalne życie rzeczywistości życia w Duchu, panujących i rządzących jako królów i kapłanów w odkupionym świecie, który będzie odnowiony do pierwotnego Bożego celu i planu stworzenia.

„Nie bój się maleńka trzódko, upodobało się bowiem Ojcu dać wam królestwo” – Jezus.

Dążcie do miłości. Miłość nigdy nie zawodzi, a Królestwu Jego nigdy nie będzie końca.

Ron McGatlin

basileia@earthlink.net

/pинтернет реклама продвижение сайта

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.