Przelewające się Wody

Daniel Pontious
O ile studnie w duchowej rzeczywistości reprezentują „kąpiel wodną przez Słowo” (Ef 5:26), są studnie, z których ludzie czerpią wodę przy pomocy wiader, pojemników czy pomp. Dziś rano odczułem, że Duch Święty powiedział, że „wiele z Moich studni w nadchodzącym sezonie zostaje przekształconych w Fontanny!”
Są to te źródła, które, ze względu na ilość Deszczu (wczesnego i późnego), którego doświadczyli w rzeczywistości Ducha, osiągnęły Punkt Nasycenia tak, że są Pełni Słowa Bożego, które wymusza wypływ Wód na Powierzchnię ich życia.
W naturalnej rzeczywistości nazywamy je Studniami Artezyjskimi, lecz w Duchowej będą nazywane FONTANNAMI ŻYWYCH WÓD. Jest to bardzo podobne do tego, jak Pan nazwał w Słowie Bożym samego Siebie:

„… gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą” (Jer 2:13).

Wraz ze wzrostem Poznania, które ma miejsce w tym pokoleniu (w obu rzeczywistościach) następuje też obfitość Poznania Objawionego, które jest przekazywane przez Ducha Bożego, jak też większe jest niż kiedykolwiek wcześniej zrozumienie tego, kim jest Król Królów i Jego Królestwo.

Częściowo powodem uwolnienia tego poznania jest ilość ciemności, która jest wypuszczana na ten świat. Im więcej objawienia jest przekazywane przez Ducha Świętego, tym większe staje się Światło Bożych ludzi, aby pokonać nadchodzący poziom zwiedzenia (Iz 60).
Te Fontanny Żywych Wód są przez Boga posłane nie tylko po to, aby przekazywać Jego Ludowi Prawdę Królestwa Bożego, ale po to, aby WYPOSAŻYĆ JEGO LUD w sposób konieczny do wypełnienia Bożego Powołania nad ich życiem!
W miarę jak gigantyczne zwiedzenie ma miejsce przez fałszywe doktryny wychodzące z demonicznych rzeczywistości, te jednostki, które są w zasadzie Prorocze/Nauczycielskie będą głosić i nauczać tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego (nie zwracając uwagi na siebie i swoje służby)!

„… ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz WODA, KTÓRĄ JA MU DAM, STANIE SIĘ W NIM ŹRÓDŁEM WODY WYTRYSKUJĄCEJ KU ŻYWOTOWI WIECZNEMU” (J 4:14).

Czyste Wody płyną z Poddanego Życia, które jest napełnione i kontrolowane przez Moc Ducha Świętego. W tym okresie z tych Fontann zaczną płynąć jak nigdy dotąd wody i nawodnią glebę wielu ludzki Obmywającym Objawieniem Słowa Bożego.
Żywe Wody Przychodzą w Potężnym Imieniu Jezusa, aby zabrać Ciało Chrystusa na następny poziom, w miarę jak głębsze zrozumienie Jezusa Chrystusa przychodzi w tym okresie przez Fontanny Ducha Świętego!! Co płynie z twojej Fontanny????
Czy wiesz, kim jesteś???? ❤️❤️❤️

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *