Category Archives: Pontious Daniel

Doskonały w swoich słabościach!

Daniel Pontious
Ci, którzy słyszeli moje osobiste świadectwo, wiedzą, że moją największą słabością w okresie dorastania było skrajne zamknięcie w sobie. Ta słabość paraliżowała mnie, w ogóle nie byłem w stanie mówić przy grupie ludzi i dlatego miałem stale problemy odpowiadaniem na lekcjach.
Jako dziecko miałem problemy nie tylko z mową, byłem także sparaliżowany strachem, który nieustannie wzrastał. Ponieważ wróg atakował mnie prawie każdej nocy okropnymi koszmarami, pewnej nocy ten Niesamowity Człowiek pojawił się we śnie, jadąc na Białym Koniu i przepędził to, co demoniczne.
Tej nocy odkryłem, że tym Człowiekiem był Jezus Chrystus, ponieważ następnego dnia strach (który paraliżował moje życie od lat) i koszmary zniknęły, a wraz z nimi odeszły moje lęki przed wystąpieniami publicznymi. Poszedłem spać nieśmiały i obudziłem się ODWAZNY!

Jakiś czas później Pan wszedł do mojego pokoju, przedstawił się i moje życie zmieniło się na zawsze. Bo właśnie tego dnia przemówił do mnie po raz pierwszy w mojej sypialni i nie mogłem wstać z podłogi.

Kiedy zapytałem Go, co mi zrobił, powiedział: „Wziąłem twoją największą słabość i przekształcam ją w twoją największą siłę, ponieważ w miejsce twoich dałem ci moje zdolności w tej dziedzinie!”

I rzekł do mnie: Wystarczy ci mojej łaski, bo MOJA MOC STAJE SIĘ DOSKONAŁA W SŁABOŚCI. Najchętniej więc będę raczej chlubił się moimi słabościami, aby moc Chrystusa spoczęła na mnie”. 2 Koryntian 12:9

Łaska Boża to nie tylko niezasłużona przychylność, to Boża Zdolność objawiająca Jego siłę tam, gdzie nie mamy własnej! Więc kiedy ludzie słyszą moje świadectwo i pytają mnie, jak robię to, co robię w służbie, odpowiadam im, że tego nie robię, ponieważ to Jezus Chrystus i Jego zdolność czynią to przeze mnie.

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; jednak żyję; już nie ja, ALE ŻYJE WE MNIE CHRYSTUS; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za Ja” (Ga 2:20).

Jezus Chrystus nie tylko uwolni cię od diabła i jego ataków na twoje życie, ale wzmocni twoje życie swoją obecnością i swoimi zdolnościami w miejsce twoich.
Jeśli masz słabe miejsca w swoim życiu, oddaj je Jezusowi Chrystusowi i obserwuj, jak przemienia je w twoją największą Siłę, wypełniając te miejsca Swoją Nadprzyrodzoną ZdolnościąS!!!

Czy wiesz kim jesteś???❤❤❤

Czas na podkręcenie obrotów!

Daniel Pontious
( dosł.: You’re Getting Your Second Wind*) !)
Tak wielu chrześcijan zaczyna swoją drogę z wspaniałym startem, lecz gdy wpadają na opór przeciwnika, zaczynają słabnąć ze względu następujące wydarzenia. Świadomość tego, że masz prawdziwe dziedzictwo w Jezusie Chrystusie jest wspaniała, lecz posiadanie go jest czymś zupełnie innym.
To właśnie w tym miejscu, są podejmowane decyzje, które wpływają na resztę naszego życia. Jak choćby taka, czy zrezygnować z dalszego biegu, czy nie. Wielu z nas skonfrontowanych przez przeciwnika chce uciec i schować się, zamiast stanąć twarzą w twarz z trudnymi wyborami, które czasami musimy podejmować i to te decyzje przyspieszą lub opóźnią naszą podróż z Bogiem do przodu, bądź ją całkowicie zatrzymają.
Wszyscy biorący udział w biegu zaczynają zazwyczaj solidnym startem, lecz w miarę dalszego przebiegu (szczególnie, gdy są to długie biegi) dochodzą do miejsca, w którym uderzają w coś, co się nazwa ścianą! Nie jest to ściana fizyczna, lecz figuratywne określenie.
Zderzenie ze ścianą to czas, gdy każda część ciała uczestnika zaczyna krzyczeć: „dość!!”, ponieważ pojawia się zmęczenie, wyczerpania i inne sprawy, które fizycznie próbują powstrzymać dalszy wysiłek. Właśnie w takich chwilach podejmowane są te decyzje. Możesz zatrzymać się, ponieważ ciało domaga się tego, lub możesz cisnąć dalej do chwili, która nazywa się „SECOND WIND”! (tłum.: nie wiem czy jest jakiś polski odpowiednik).

Continue reading

Moc Jego Zmartwychwstania

Daniel Pontious

Niektórzy będą w tym sezonie przechodzić przez Szkło Powiększające! Bóg przygotowuje się do tego, aby przekazać wielu spośród nas Poznanie Mocy Jego Zmartwychwstania.

„… żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego (która wpływa na wierzących) , i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym (do niego w duchu) do niego w jego śmierci…” (Flp 3:10).

Wiele lat tamu zastanawiałem się nad znaczeniem tego fragmentu, gdy czytałem go po raz pierwszy. Zawsze zakładałem, że chodziło o zrozumienie Jego śmierci na krzyżu i Jego powrotu ze śmierci, ponieważ Śmierć nie mogła Go utrzymać (ponieważ jest Bogiem). Jednak w ciągu ostatnich kliku lata Pan objawia mi, że nie jest to nic mniej, jak sama osoba Ducha Nadziei, który wzbudził Go z martwych.

A jeśli DUCH TEGO, KTÓRY JEZUSA WZBUDZIŁ Z MARTWYCH, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, OŻYWI I WASZE ŚMIERTELNE CIAŁA PRZEZ DUCHA SWEGO, KTÓRY MIESZKA W WAS” (Rzm 8:11).

Niektórzy spośród nas przygotowują się na szczególne Nowe Objawienie Jego Samego, gdy Duch Święty zaczyna się poruszać z Mocą Królestwa Bożego stojącą za nami.
Jezus ogłosił:
WIĘKSZE RZECZY NIŻ TE, PONIEWAŻ JA IDĘ DO OJCA”.

Większe cuda, znaki, przychodzą dzięki intymnej relacji z Duchem Świętym, w miarę jak On zmienia nasze życie przez Słowo. Jako wierzący zostaliśmy przeznaczeni do poruszania się w Autorytecie i Mocy Dunamis (przez Ducha Świętego) po to, żebyśmy byli świadkami tego, jak Królestwa tego Świata zmieniają się w Królestwa naszego Pana i Jego Chrystusa (Obj 11:15). O ile mógł to zrobić Suwerennie Sam, zdecydował, abyśmy byli katalizatorami i nośnikami Jego Chwały!
Bóg przygotowuje was (jako Synów i Córki) do ponownego ustanowienia Jego Królestwa w sercach i umysłach innych przez Moc Jego Zmartwychwstania, przez Obecność Ducha Świętego w waszym życiu. Bądźcie gotowi na to, aby w miarę jak będzie was prowadził w następnym okresie życia, być naczyniami Jego Chwały, przez które będzie się ona manifestować.

Mogą pojawić się również próby i trudności, lecz musicie spodziewać się tego, że Pan będzie przejawiał się w przez wasze życie przez Swego Ducha, a w miarę jak będziesz oczekiwał na to, będziesz równocześnie widział zmiany dokonywane przez Jego Obecność i Moc.

Czy wiesz, kim jesteś???❤❤❤

Plony Ziemi

Daniel Pontious

Nazajutrz po Święcie Paschy jedli z PŁODÓW ZIEMI przaśniki i prażone ziarno. W tym właśnie dniu, (12) gdy JEDLI Z PŁODÓW ZIEMI, RANO USTAŁA MANNA I synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kanaanejskiej” (Joz 5:11-12).
To nie przypadek, że zaraz po wejściu Izraela do Ziemi Obiecanej manna całkowicie przestała pojawiać się. Niewątpliwie niektórzy Izraelici tęsknili za Manną, ale reprezentowała ona Boże zaopatrzenie na pustyni, podczas gdy Plon Ziemi był produktem Boskiego Dziedzictwa!
Bezpośrednio po Passze ustała Manna. W ten sam sposób dziś wielu z nas (tych, którzy spędzili dużo czasu wędrując po pustyni w doświadczeniach naszego osobistego życia) wchodzi w obietnice Pana dla naszego życia w nadchodzącym roku.
Chociaż Plon Ziemi może nie brzmi jak szwedzki stół, którego wielu z nas szuka, jednak dla wielu z nas reprezentuje Owoc Bożych obietnic w królestwie Ducha! Jednak, aby to pojąć musimy przekroczyć rzekę Jordan (barierę między Królestwem Naturalnym a Królestwem Nadprzyrodzonym) i wejść do naszego dziedzictwa, które Jezus Chrystus zapewnił każdemu z nas.
Chociaż Pan zapewnia nam Zaopatrzenie (w doświadczeniu na pustyni), nie można otrzymać swojego dziedzictwa w Jezusie Chrystusie, pozostając na pustyni. Tylko wtedy, gdy podążamy za Chwałą Bożą i przechodzimy na drugą stronę, aby ją posiąść, możemy naprawdę właściwie ją pojąć.

Continue reading

Nigdy nie zapominaj o Krzyżu i Krwi!

Daniel Pontious
W miarę jak się zbliżamy do istoty świątecznego okresu tego roku, Duch Święty obudził mnie szepcząc mi do ucha: „NIGDY NIE ZAPOMINAJ O KRZYŻU I KRWI!” Gdy to usłyszałem, Pan wlał poniższe słowa w mego Ducha.
Usługujący na całym świecie są skupieni na tym co Nadnaturalne, na obdarowaniach, powołaniach, namaszczeniach itp.; wielu całkowicie odeszło od Fundamentu, z którego to wszystko wynika.
Przesłanie Ewangelii było tak ważne dla apostoła Pawła, że gdy udawał się do kościoła w Koryncie napisał do nich (1Kor 2:2-4):
POSTANOWIŁEM BOWIEM, BĘDĄC WŚRÓD WAS, NIE ZNAĆ NICZEGO WIĘCEJ, JAK TYLKO JEZUSA CHRYSTUSA, I TO UKRZYŻOWANEGO.
Stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem.
A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem Ducha i moc
y”.

O ile cała służba Pawła stała mocna na tych fundamentalnych zasadach, wydaje się, że współcześnie wiele przekazywanych przesłań zatraciło się w krętactwie (dosł.: SHUFFLE). Wygląda na to, że ludzie bardziej są zainteresowanych popularnością, zdobywaniem sobie imienia czy nawet miejsca w programie Sid Roth’a, czy jakimś innym popularnym chrześcijańskim telewizyjnym show.
Perspektywa bycia UKRZYŻOWANYM WRAZ Z CHRYSTUSEM stała się mało atrakcyjna i nieważna, podczas gdy służby uwalniania pojawiają się nieoczekiwania na każdym miejscu, czego nigdy wcześniej nie było.
Nie zrozumcie mnie źle, zdecydowanie jest właściwe miejsce na uwolnienie, dary, powołania, namaszczenia itd., lecz nie można dopuszczać do tego, aby zastępowały Wagę Krzyża Jezusa Chrystusa, Krwi Jezusa Chrystusa czy wewnętrznej pracy Świętego Ducha Bożego.
Pośród Koryntian Paweł nie chciał przekazywać niczego poza Jezusem Chrystusem, Jego Krzyżem i Krwią, kiedy jednak przybył głosząc te rzeczy, szła za tym w niesamowitym sposób Demonstracja Ducha Świętego i Jego Mocy.
Pragnę widzieć, że Jezus Chrystus jest wynoszony zamiast człowieka i Moc Zmartwychwstania zstępującą pośród ludzi jako dowód na to, że On jest Wzbudzony z Martwych i zasiada po Prawicy Ojca, oglądać jak życie ludzkie jest Przemieniane przez Moc Bożą i jak On Zamieszkuje, zamiast tego jak tylko odwiedza!

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, PRZYCIĄGNĘ WSZYSTKICH DO SIEBIE” (J 12:32).
Nigdy nie wolno nam zapominać o tym, że poza Krzyżem, Krwią i Duchem Święty, żadna z tych pozostałych rzeczy nie działa poprawnie. Zawsze wszystko dotyczyło i zawsze będzie dotyczyło Jezusa Chrystusa i Jego Ukrzyżowania, ponieważ w przeciwnym razie nie jest to Ewangelia Jezusa Chrystusa.
Na czym jest skupiona twoja uwaga czasach, w których przyszło nam żyć? Czy Jezus Chrystus ciągle jest istotą tego, Kim ty jesteś, czy też coś innego zajęło Jego miejsce? Czy starasz się, aby Jego Imię było największe, czy też chcesz samemu być uznanym? Tylko ty możesz odpowiedzieć na te pytania.
Jeśli o mnie chodzi, jestem Ukrzyżowany wraz z Chrystusem i już więcej nie ja żyję, lecz Chrystus, który żyje we mnie.
Jego Krzyż, Jego Krew i prawdziwa Relacja z Nim są wszystkim! Kocham dary, powołania, Szaty, Namaszczenia i Objawienia Ducha Świętego, lecz nic (dla mnie) nie jest ważniejsze od Poznania Go i Mocy wypływającej z Jego Zmartwychwstania!!

     Czy Wiesz Kim Jesteś???❤❤❤

Odkupienie czasu!

Daniel Pontious
15.11.2022
Duch Święty podkreślał mi dziś rano, jak wielu z nas w tym roku coś zakończyło. Niezależnie od tego czy był to związek, praca, styl życia, adres, czy nawet uzależnienie; wielu z nas odczuwało nawet, jakby w tym samym czasie miało miejsce odliczanie, ale odliczanie do czego?
Za każdym zakończeniem jest Nowy Początek! Dla wielu z nas, którym coś się skończyło, nadchodzi coś świeżego i nowego. Bóg przewraca twoje okoliczności! Kiedy zobaczyłem to w Duchu, Pan pokazał mi klepsydrę (taką, której używali jako zegarów) i ta klepsydra prawie kończyła przesypywanie.
Gdy piasek przesuwał się stabilnie ku dnu i zbierał się, ostatecznie tylko po to, by się wyczerpać, zobaczyłem, że Ręka Boża chwyciła Klepsydrę (wypełnioną Piaskami Czasu) i Wtedy On powiedział: „TWÓJ CZAS JEST WYKUPIONY! ” (Efezjan 5:16)
Są rzeczy, które są resetowane, odnawiane i wymieniane! Rzeczy, które były przeszkodami w przeszłości, staną się kamieniami schodami do przyszłych sezonów, a to, co zostało niskie, zostanie podniesione i przewrócone na głowę!
Ty, który czujesz się jakbyś był ogonem (albo zostawał w tyle) zostajesz wyprowadzany na przód, bo to Ty jesteś Głową, a nie ogonem.
I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga twego, które ja ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał” (V Moj 28:13).

Bóg pogodzi twoje okoliczności, odnowi twoją siłę, przywróci twoje relacje, odmłodzi twoją duszę i odkupi twój czas!!!
Przygotujcie się na to, że Bóg zastąpi lata, które zjadła szarańcza (Joel 2:25) Jak Pan odkupi czas, który wydaje się być stracony. Bo On jest Bogiem Odkupienia i Pojednania Twojego życia, jak i Twojego czasu!!! On trzyma czas w swoich rękach!
Czy wiesz kim jesteś??? ❤❤❤

Rząd Jezusa Chrystusa

Daniel Pontious
Wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że Jezus Chrystus jest nie tylko Królem Królów i Panem Panów, ale że On sam jest na czele Rządu Bożego. To, o czym wielu zapewne nigdy nie słyszało, to nasza Rola i Odpowiedzialność w ramach tego Rządu.
Uczniowie, gdy podążali za Jezusem Chrystusem (podczas gdy On był na ziemi), wierzyli, że Jezus obali Rzymian (którzy w tamtym czasie rządzili prawie całym światem) i ustanowi rządy Boga w sposób fizyczny za ich życia. Dlatego Piotr zareagował tak, jak to zrobił, gdy Jezus mówił o śmierci:
„Od tego czasu Jezus zaczął [jasno] pokazywać swoim uczniom, że musi udać się do Jerozolimy i wiele cierpieć z rąk starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i zostać zabity, a trzeciego dnia powstać ze śmierci.
Wtedy Piotr wziął Go na bok by porozmawiać z Nim prywatnie i zaczął go ostrze wyrażać i naładować, mówiąc: Nie daj Boże, Panie! To nigdy nie może Ci się przydarzyć! ” (Mt 16:21-22)

Wówczas uczniowie nie wiedzieli tego, że to oni będą wykorzystywani przez Ducha Świętego do przemienienia świata, ale to mogło się stać tylko poprzez śmierć Jezusa i Zmartwychwstanie! Nie mogli dostrzec, jak śmierć Jezusa może być dobrą rzeczą dla Królestwa w tamtym czasie, ale to, co uczynił Jezus Chrystus, było podobne do tego, co Bóg uczynił z Mojżeszem i starszymi Izraela:
„I wyszedł Mojżesz i opowiedział ludowi słowa Pana, a zebrał siedemdziesięciu mężczyzn ze starszych ludu i ustawił ich wokół Namiotu.
A Pan zstąpił w obłoku i przemówił do niego, WZIĄŁ DUCHA, KTÓRY NA NIM BYŁ, I POSTAWIŁ GO NA SIEDEMDZIESIĘCIU STARSZYCH; A KIEDY DUCH SPOCZĄŁ NA NICH, ONI PROROKOWALI [głosząc chwałę Boga i ogłaszając czego potem już tego nie robili. ” (Lb11:24-25).
Jezus Chrystus wybrał Kościół i Ciało Chrystusa na członków swojego rządu, nie poprzez proces polityczny, ale przez Udzielenie i przez Moc Ducha Świętego! Nie zostałeś wybrany przez Boga ze względu na twoje wielkie zdolności mówienia, potężną charyzmę czy fizyczny wygląd, ale z powodu oddanego życia Królowi Jezusowi i przez wypełnienie Duchem Świętym samego Boga!
Od tego momentu starszyzna Izraela pomagała nieść naród jako jego rząd razem z Mojżeszem w tym samym Duchu, który był nad Mojżeszem. Jeśli narodziłeś się na nowo i otrzymałeś Ducha Świętego, to jesteś częścią Bożego Rządu na ziemi.
” CZY NIE WIESZ, ŻE ŚWIĘCI (wierzący) BĘDĄ SĄDZIĆ I RZĄDZIĆ ŚWIATEM. A jeśli świat [sam] ma być przez Ciebie osądzony i rządzony, to czy jesteś niegodny i niekompetentny, by osądzać [takich drobnych spraw] najmniejsze sądy sprawiedliwości ” (1 Kor 6:2).
Jeśli Bóg zainwestował w nas (i na nas) tę Moc, to musimy zadać sobie pytanie „Co robimy z tą Mocą i Autorytetem?” Czy naprawdę przyczyniamy się realizacji celów Jezusa na ziemi? Czy naprawdę głosimy, że Królestwo Niebieskie jest u drzwi? Czy też siedzimy nad tym talentem (Mt 25:15-28), który dał nam Bóg i nic z nim nie robimy?
Jezus Chrystus dał Świętym władzę jurysdykcyjną nad ziemią i nad wszystkimi ludźmi wokół mocą Ducha Świętego, nie po to, by wpływać na nią poprzez mądrość męskich rozmów, ale poprzez demonstrację Ducha Świętego i Jego Mocy!
„BO KRÓLESTWO BOŻE (SKŁADA SIĘ) I OPIERA SIĘ NIE NA MOWIE, LECZ NA MOCY. ” (1Kor 4:20).
Jeśli kiedykolwiek mamy zobaczyć rzeczywistą zmianę na tej ziemi i wszystkiego wokół nas, to stanie się to przez manifestacje Mocy Bożej przez Demonstrację Ducha Świętego!
Twoje słowa (i naturalna mądrość) nigdy nie będą w stanie przekonać kogokolwiek do Prawdy Bożej, lecz jeśli pozwolisz Duchowi Świętemu mówić i poruszać się przez twoje życie tak, jak On chce, to Jego Moc i Zdolność zamanifestują się zamiast twoich, a ludzie przybiegną, aby przeżyć prawdziwą relację z Jezusem Chrystusem Królem!
Jezus Chrystus umieścił Swój Rząd na twoich ramionach, co więc zamierzasz zrobić z tym co On ci dał??
Czy wiesz, kim jesteś???❤❤❤