Królestwo Niebios w zasięgu ręki

Francis Frangipane

Od chwili zaistnienia czasu Królestwo Niebios w interaktywny sposób przeplatało się z przeznaczeniem człowieka. Bóg, i aniołowie, mówili do człowieka „z Nieba” (Rdz. 21:17; 22:11; 22:15); Pan dał człowiekowi obietnice i błogosławieństwa z Nieba (Rdz. 24:7; 49.25); gdy było to konieczne sprowadzał osąd na złych ludzi „z nieba” (Rdz. 19:24).

I rzeczywiście, objawienie Królestwa Bożego w Świętych Pismach nie jest sprawą przypadku. W Biblii znajduje się kilkaset wersów, w których Niebo czy Królestwo Boże są wymienione przy użyciu różnych określeń. To właśnie nad tym królestwem chciałbym się zastanowić, najpierw w kontekście Starego Testamentu, a następnie w objawieniu w mocy przez Chrystusa w Nowym Testamencie. Skoncentrowani na Bogu, musimy dowiedzieć się czegoś o rzeczywistości otaczającej Najwyższego; Jego wiecznej siedzibie.

Rzeczywistość zwana Niebem jest nie tylko „rzeczywista”, lecz jest również „królestwem wiecznym„, a „panowanie jego trwa przez wszystkie pokolenia” (Ps. 145:13). Narody powstają i upadają, ludzie, kultury wzbijają się w pychę i próżność tylko po to, aby zniknąć, a Królestwo Boże trwa na wieki.

Czas się wypełnił

Ze wszystkich miejsc w Starym Testamencie mówiących o Niebie, z wyjątkiem nielicznych, wynikało, że faktyczne życie Niebios jest odległe i niedostępne dla przeciętnego człowieka. Izrael miał Prawo i Proroków; przeżywał chwile chwały i nawiedzenia, a jednak Królestwo Boże było większe nawet niż standardy sprawiedliwości Izraela.

To z Izraela przyszedł Mesjasz, a jednak Jego przesłanie nie miało na celu odnowienie Prawa; było to ogłoszeniem Królestwa Bożego. Zarówno Jezus, jak i Jego zwiastun, Jan Chrzciciel, głosili to samo, niesamowite słowo:

(Mk 1:15)

(BW) „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże; upamiętajcie się i wierzcie ewangelii

(BT) „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię„.

Czas wypełnił się? Tak, nowe zrządzenie opatrzności nadeszło! Królestwo Boże jest u drzwi! Tak, Niebiosa znalazły się w zasięgu człowieka. Rzeczywistość Boża przybliżyła się! Przesłanie o królestwie było bezprecedensowe, ale takie było! Wszelkiego rodzaju choroby były uzdrawiane natychmiast wraz z dotknięciem ręki Jezusa, ponieważ Niebo było w zasięgu ręki! Dręczeni przez demony byli uwalniani, ponieważ Niebo uprawniło Jezusa do tego. Tak, jak Duch Święty uprawnił Jezusa, tak On Sam uprawnił i posłał Swoich uczniów, a Niebo manifestowało się również przez nich! Władza i współczucie Niebios przepływały przez oddział Jego uczniów; mieli moc do uzdrawiania, uwalniania a nawet wskrzeszania zmarłych.

(Mat: 10:7)

(BW) „A idąc głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios„.

(BT) „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie„.

Królestwo „bliskie”? Co to znaczyło, to samo Niebo, niegdyś odległe i niedostępne dla przeciętnego człowieka, teraz było bliskie na tyle, że było dostępne z tych miejsc, gdzie był człowiek.

Umiłowani, Jezus powiedział, że tak powinien wyglądać kościół! Uzdrowienie, uwolnienie, moc: Królestwo Boże manifestuje się przez życie poddanych, wierzących mężczyzn i kobiet. I tak będzie wyglądał kościół, zanim Jezus powróci.

To jest Ewangelia Królestwa

Jezus wiedział, że nastąpi wielkie odstępstwo od Królestwa Bożego, ostrzegał przed fałszywymi prorokami i nauczycielami, którzy powstaną, aby zwieść wielu. Z całą pewnością mieliśmy udział w rozwodnionym i płytkim chrześcijaństwie, lecz pomimo naszych upadków Jezus przepowiedział coś ważnego:

I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec” (Mat. 24:14).

Pomimo wielkiego odejścia, jest też wielki powrót do Królestwa Bożego. Słuchajmy Słów Jezusa z wiarą. Powiedział, że zanim „nadejdzie koniec” i On wróci, ta ewangelia królestwa będzie głoszona wszystkim narodom. Nie powiedział, że cały świat będzie poddany zanim On wróci, lecz że cały świat będzie świadkiem Królestwa Niebios głoszonego z mocą.

Podkreślam dodające otuchy podsumowanie, powiedział: „Ta ewangelia” – to jest, Jego ewangelia, Jego nauczanie, te „słowa na czerwono” (w niektórych wydaniach Biblii angielskich (Red Letter) słowa wypowiedziane przez Jezusa są zaznaczone na czerwono – przyp.tłum.). Jeśli skupimy się na tym, aby stać się podobni do Niego w posłuszeństwie wobec Jego słów, Pan obiecuje, że naszemu głoszeniu będzie towarzyszyć wzrastająca moc do czynienie cudów i znaków.

Pan powiedział: „I będzie głoszona ta ewangelia…” Nie ewangelia samego zbawienia (jakkolwiek cudowna jest!), lecz również przesłanie o królestwie. Ewangelia zbawienia jest za darmo. Nie możemy wejść do królestwa nie przeżywszy zbawienia przez wiarę w Bożą łaskę. A jednak wiele kościołów zatrzymało się na zbawieniu, w ogóle nie oglądając ani nie wierząc w obietnicę Królestwa Bożego.

Umiłowani, nasza teologia została zanieczyszczone niewiarą i martwymi tradycjami. Musimy wrócić do słów Chrystusa. Musimy dążyć do rzeczywistości Królestwa Bożego, ponieważ w miarę jak kończy się ta era, z całą pewnością Niebo będzie w zasięgu ręki.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *