Królewskie kapłaństwo_2 – władza/autorytet powszechne kapłaństwa

Crosby_ik

Stephen Crosby

Duchowy przybysz, który jest zdeterminowany, aby żyć zgodnie z przepisami i drogami pełnego chwały i niezrównanego Boga, odkrywa na swojej drodze transcendentną wspaniałość, która zaprasza go w górę. Boskie wezwanie zawsze ma na celu ruch w górę, w sfery i wysokości, na nieznane terytoria, miejsca nietknięte cielesną stopą, ku niezgłębionym pomieszczeniom zamieszkiwanym przez Boga i Jego świętych aniołów.

I rzeczywiście, zmierzając ku Bogu, odkrywamy, że dzięki miłosiernej ręce naszego wspaniałego Boga zostajemy uniesieni z nierównej i krętej drogi doczesnego życia, ku niebiańskim miejscom. A jednak, to na tych wzniosłych wyżynach nie odkrywamy jakiegoś rodzaju eterycznego splendoru, jakiegoś oddzielonego duchowego życia, lecz odkrywamy, że sami zamieszkujemy pośród naszych braci, wzdłuż ulic handlowych, wśród tych zniechęconych, złamanych, zrozpaczonych, którzy potrzebują Zbawiciela.

Zostajemy uniesieni „w górę” po to, abyśmy mogli funkcjonować „na dole”. Jego zaproszenie ma na celu zdobycie na szczycie góry poparcia, zachęty, dodania energii, abyśmy mogli usługiwać w dolinie. Prawdziwa radość służenia Mu nie przychodzi z ekstazy na szczycie góry, lecz ze skuteczności w dolinie.

Gdy Jezus został przemieniony (Mt 17 i Mr 9), byli obecni z nim trzej Jego uczniowie, którzy byli świadkami tego zjawiska. Jezus został dosłownie, fizycznie przemieniony – zmienił się Jego wygląd, świecił z intensywnością z innego świata, niebiańskim światłem. Jak relacjonuje Mateusz „…oblicze Jego zajaśniało jak słońce, a szaty jego stały się białe jak śnieg” (w.2).
Cała scena była tak przepełniona chwałą, że świadomy kalendarza (był czas Sukkot, Święta Namiotów) i nie wiedząc, co powiedzieć ze strachu, Piotr zasugerował postawienie na tym szczycie góry trzech namiotów (świątyń/namiotów), po jednym dla Jezusa Mojżesza i Eliasza. Kiedy jednak całe to wydarzenie zakończyło się, Jezus natychmiast zaprowadził Swoich przyjaciół z powrotem na spotkanie w dolinie. Przesłanie jest jasne: aby być skutecznym w Królestwie możemy odwiedzać szczyt góry przeżycia, lecz nie możemy tam pozostawać.
Faktycznie, Pismo nawet nie podaje nazwy góry, na której miało miejsce przemienienie, tak jakby niebiosa strzegły przyszłych wierzących przed zbudowaniem kaplicy, gdzie przebywali by na stałe, a gdzie nie można wykonać wiele prawdziwej służby.

Schodząc z góry, Jezus, Piotr, Jakub i Jan przybyli do doliny, gdzie natychmiast spotkali człowieka, którego syn był dręczony przez liczne duchy. Jezus zademonstrował drogę „z chwały do chwały”. Uwalniając młodzieńca, który był straszliwie dręczony przez demona, przeszedł od chwały na szczycie góry, do chwały w dolinie.
Powinniśmy się nauczyć z tego, że o ile możemy przeżywać na szczycie góry i cieszyć tamtą chwałą, gdy niebiosa wzywają nas w górę, na wyżyny boskiego splendoru i bliskości towarzyszenia Ducha Świętego to nasze miejsce jest wśród tłumów, w dolinie służby.
To, że ten, kto wznosi się w górę, ku niebieskim miejscom, kto wynosi wyżej w Chrystusie, musi szukać najniższych pozycji, jest prawem Królestwa.
Oto tutaj, na tych niskich pozycjach, w dolinie człowiek odwiedzający wysokości Bożej chwały, znajduje prawdziwą satysfakcję, chodzi w boskiej sprawiedliwości i doświadcza boskiego pokoju i niebiańskiej radości – ponieważ tam żyje Królestwo Boże, na nie gdzieś na wysokiej płaszczyźnie, w niewidocznej dla fizycznego i doczesnego świata ludzi wokół nas.

Dla dziecka Bożego, droga ku skuteczności musi zawsze prowadzić w dół, podczas gdy konsekwencje skuteczności kierują ku górze.

Gdy żyjemy w taki sposób, jak żył Jezus, zauważamy to, co On zauważał, nasze priorytety są tam, gdzie On je umieszczał, odkrywamy, że działamy między ubogimi, złamanymi, zniewolonymi, niewidzącymi, aby przynieść wolność tym, którzy są uciśnieni. Taki był główny plan i serce Syna Bożego, Zbawiciela, i jeśli chcemy dysponować prawdziwym autorytetem królestwa, nasz cel i serce naszą musi być taki same.

– – – –
Ten post jest fragmentem naszej książki: Royal Priesthood: The Pathway to Kingdom Authority, dostępnej na: www.stevecrosby.com
www.badchurchexperience.com

Copyright 2014, Dr Stephen R. Crosby http://www.swordofthekingdom.com
Udziela się zgody na kopiowanie, przekazywanie czy dystrybucję tego artykułu jeśli niniejsza uwaga zostanie zachowana na wszystkich duplikatach, kopiach i linkach referencyjnych. Na druk w celach komercyjnych czy w jakimkolwiek formie przeznaczonej dla mediów należy uzyskać zgodę. Kontakt: stephrcrosby @ gmail.com.
Służba utrzymuje się z dobrowolnych ofiar naszych partnerów i tych, którzy wierzą w przesłanie radykalnej łaski w rozumieniu Nowego Przymierza. Jeśli ten artykuł jest błogosławieństwem dla ciebie, przemyśl z modlitwą czy nie zachciałbyś wesprzeć nas przez PayPal. Dziękujemy, niech was Bóg błogosławi.

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.