Kto lub co powoduje choroby?

Young Steve

Przede wszystkim zdecydujmy, czy choroba jest zła czy też jest „błogosławieństwem w przebraniu”. Odpowiedź powinna być oczywista dla każdej logicznie myślącej osoby. Choroba jest złem. Nie jest błogosławieństwem w przebraniu. Wygląda na przekleństwo, bo te też jest przekleństwem, a nie błogosławieństwem przybranym tak, by wyglądało na przekleństwo.  Nie była tym dla religijnych lecz biblijnie ciężko myślący sług; nikt nie uwierzyłby nigdy, że choroba jest przyjacielem czy błogosławieństwem w przebraniu. Z pewnością i ty nie będziesz w to
wierzył, gdy zobaczysz, co Bóg mówi na temat choroby. Gdyby nie religijni i biblijnie ciężko myślący kaznodzieje, nikomu nigdy nie przyszłoby do głowy, że choroba jest przyjacielem lub błogosławieństwem w przebraniu.

Choroba jest diabelskim związaniem.

Ew. Łuk 13:16 mówi o kobiecie, która przez 18 lat nie mogła się wyprostować: „A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu?” Diabeł ją związał, a Jezus uwolnił.

Choroba jest diabelskim uciskiem.

Dz 10:38 (BT) 38. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą  diabła.

W ang. tłumaczeniach jest tutaj „uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod uciskiem (opresją) diabła”

Diabeł uciskał ludzi, Jezus uzdrowił ich.

Choroba jest niewolą.

Job 42:10 (z j. ang.): „I odwrócił Pan niewolę Joba„.

Próby Joba, na które w większości składały się choroby, zostały nazwany niewolą. Wiemy, że Szatan, a nie Bóg, włożył wszystkie choroby na Joba.

Choroba jest przekleństwem.

W zbyt licznych do wymienienia fragmentach, z których najbardziej godny wspomnienia jest 5 Moj. 28:15-68, choroba jest nazwana przekleństwem.

Jn 10:10 Zgodnie z tym wersetem to diabeł, a nie Bóg, jest tym, który kradnie, zabija i niszczy. Jezus przyszedł, aby dać obfite życie, a nie obfitą śmierć lub obfitą chorobę. Choroba odbiera obfitość twojemu życiu. Okrada cię również z czasu (i często również innych ludzi, którzy muszą się troszczyć o ciebie), czasami niszczy twoje konto bankowe. Nikt inny jak tylko odszczepiony teolog może powiedzieć, że niemożność prowadzenia normalnego życia z powodu choroby jest „obfitym życiem”.

1 Kor 5:1-5 W tym fragmencie człowiek na zostać oddany Szatanowi na zniszczenie (zatracenie) ciała. Zatem to Szatan, a nie Bóg, jest tym, który niszczy ciało. Gdyby Bóg zamierzał zrobić to sam, to nie byłoby potrzeby przekazywania człowieka Szatanowi.

Gdy Bóg odnowi ziemię, nie będzie żadnych chorób na niej, nie będzie na niej też żadnego przekleństwa. Choroba i przekleństwo na ziemi z powodu choroby idą w parze. W przyszłości nie będzie można zachorować w ogóle! Gdyby Bóg był autorem choroby, moglibyśmy oczekiwać tego, że będzie ona obecna w wieczności.

Opierając się na powyższych wersetach widzimy, że Szatan jest autorem chorób a Bóg jest autorem uzdrowienia i zdrowia.

Patrz również: Choroba jest mocą diabła.

как продвинуть сайт на яндексе

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.