Moc Jego Zmartwychwstania

Daniel Pontious

Niektórzy będą w tym sezonie przechodzić przez Szkło Powiększające! Bóg przygotowuje się do tego, aby przekazać wielu spośród nas Poznanie Mocy Jego Zmartwychwstania.

„… żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego (która wpływa na wierzących) , i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym (do niego w duchu) do niego w jego śmierci…” (Flp 3:10).

Wiele lat tamu zastanawiałem się nad znaczeniem tego fragmentu, gdy czytałem go po raz pierwszy. Zawsze zakładałem, że chodziło o zrozumienie Jego śmierci na krzyżu i Jego powrotu ze śmierci, ponieważ Śmierć nie mogła Go utrzymać (ponieważ jest Bogiem). Jednak w ciągu ostatnich kliku lata Pan objawia mi, że nie jest to nic mniej, jak sama osoba Ducha Nadziei, który wzbudził Go z martwych.

A jeśli DUCH TEGO, KTÓRY JEZUSA WZBUDZIŁ Z MARTWYCH, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, OŻYWI I WASZE ŚMIERTELNE CIAŁA PRZEZ DUCHA SWEGO, KTÓRY MIESZKA W WAS” (Rzm 8:11).

Niektórzy spośród nas przygotowują się na szczególne Nowe Objawienie Jego Samego, gdy Duch Święty zaczyna się poruszać z Mocą Królestwa Bożego stojącą za nami.
Jezus ogłosił:
WIĘKSZE RZECZY NIŻ TE, PONIEWAŻ JA IDĘ DO OJCA”.

Większe cuda, znaki, przychodzą dzięki intymnej relacji z Duchem Świętym, w miarę jak On zmienia nasze życie przez Słowo. Jako wierzący zostaliśmy przeznaczeni do poruszania się w Autorytecie i Mocy Dunamis (przez Ducha Świętego) po to, żebyśmy byli świadkami tego, jak Królestwa tego Świata zmieniają się w Królestwa naszego Pana i Jego Chrystusa (Obj 11:15). O ile mógł to zrobić Suwerennie Sam, zdecydował, abyśmy byli katalizatorami i nośnikami Jego Chwały!
Bóg przygotowuje was (jako Synów i Córki) do ponownego ustanowienia Jego Królestwa w sercach i umysłach innych przez Moc Jego Zmartwychwstania, przez Obecność Ducha Świętego w waszym życiu. Bądźcie gotowi na to, aby w miarę jak będzie was prowadził w następnym okresie życia, być naczyniami Jego Chwały, przez które będzie się ona manifestować.

Mogą pojawić się również próby i trudności, lecz musicie spodziewać się tego, że Pan będzie przejawiał się w przez wasze życie przez Swego Ducha, a w miarę jak będziesz oczekiwał na to, będziesz równocześnie widział zmiany dokonywane przez Jego Obecność i Moc.

Czy wiesz, kim jesteś???❤❤❤

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.