Nefilim, Księga Rodzaju 6, Enoch – część 3

John Fenn
Tłym.: Tomasz S.
W zeszłym tygodniu opowiedziałem, jak pozostali aniołowie zostali po buncie Lucyfera zapieczętowani szatami sprawiedliwości, co przypieczętowało ich decyzję – podobnie, jak my jesteśmy pieczętowani, gdy uwierzyliśmy. Dziś – jeśli wierzysz, że drugi bunt aniołów miał miejsce, musisz zmierzyć się z poniższą logiką.

Jeśli w czasach Noego doszło do kolejnego buntu, musisz to przemyśleć
Jeśli odłożymy na bok naukę Pisma Świętego, wieki żydowskiego i chrześcijańskiego pojmowania tematu, że był tylko jeden bunt, którego dokonał cherub imieniem Lucyfer i przyjmiemy, że drugi bunt miał jednak miejsce, to jak mogłoby do tego dojść?

Po pierwsze, Bóg musiałby stworzyć odpowiedni „organ” w ciałach aniołów. Jezus powiedział, że w niebie ludzie będą „jak aniołowie w niebie” (Mt 22:30, Mk 12:25).
Akt seksualny jest atrybutem świata naturalnego. Tylko istoty fizyczne, funkcjonujące w świecie fizycznym mają potrzebę reprodukcji. Anioły nie łączą się w pary, w wyniku czego pojawiałyby się małe aniołki. Nie, to są duchowe istoty, które posiadają duchowe ciała, nieprzystosowane do reprodukcji.
Bóg nakazał wszystkim roślinom i zwierzętom, wliczając w to ludzi, aby się rozmnażali i napełniali ziemię. W wymiarze Ducha nie ma reprodukcji, nie ma miejsca do napełnienia, więc aniołowie nie mają fizycznego „organu”, aby byli w stanie to zrobić.

Aby drugi bunt, w którym anioły łączą się z ziemskimi kobietami mógł mieć miejsce…
… sam Bóg musiałby się aktywnie w to zaangażować. Aniołom nie mogły same wyrosnąć genitalia. Dodatkowo, Bóg jest Źródłem wszelkiego życia, więc musiałby dać im „nasienie”, aby ziemskie kobiety mogły z nich począć.
Jeśli wierzysz, że „synowie Boży” to zbuntowani aniołowie, to czynisz Boga współwinnym. Dlaczego? Ponieważ oznacza to, że z nimi współpracował i im w tym pomógł. Musiał zmienić ich duchowe ciała, aby dać im genitalia, a następnie dał im nasienie potrzebne, aby ziemska kobieta mogła począć.

Kolejna rzecz : Rozmnażanie międzygatunkowe
JEŚLI uczynimy Boga współwinnym buntu przez to, że zbuntowanym aniołom dał genitalia, a następnie umieścił w nich nasienie, z którego ziemska kobieta mogła począć, to mamy tu kwestię krzyżowania gatunków.
Księga Rodzaju mówi nam, że Pan stworzył życie na ziemi, aby wszystko rozmnażało się „według swego rodzaju” (Rdz 1: 11-12, 21-25). Kiedy wszystkie niższe formy życia na ziemi zostały już stworzone, Bóg postanowił stworzyć istoty według swego rodzaju – ciebie i mnie.
Wszystko według swego rodzaju: koty łączą się w pary z kotami, psy z psami, słonie ze słoniami itd. Nie ma krzyżówek kota z psem. Nie ma krzyżówek słonia z nosorożcem. Jaką nazwą można by ich w ogóle określić?

Po raz kolejny Bóg musiałby się w to osobiście zaangażować
Musiałby umożliwić aniołom, które są wyższą formą stworzenia, współżycie z ludzkimi kobietami, co byłoby połączeniem dwóch różnych gatunków, w wyniku czego urodziłyby się dzieci hybrydy (przy okazji hybrydy są bezpłodne). W to właśnie muszą wierzyć wyznawcy teorii drugiego buntu.
Jeśli ktoś wierzy w takie rzeczy, musi ignorować Ps. 8:4-6, który mówi, że człowiek został uczyniony niewiele mniejszym od aniołów. Jesteśmy niższą formą stworzenia, ponieważ jeszcze nie znaleźliśmy się w wymiarze Ducha Bożego. Więc ponownie – Bóg musiałby się w to zaangażować i złamać nakazy z Księgi Rodzaju oraz pozwolić wyższej formie stworzenia – aniołom, aby łączyli się z niższą – ludźmi.

Czy koń może parzyć się z niższą formą stworzenia, jak np. aligator? Czy wieloryb może łączyć się w pary z niższym rodzajem stworzenia, jak meduza? Jak w takim razie wyższe formy istnienia, jak aniołowie, mogłyby się łączyć z niższymi formami (ludźmi), gdyby Bóg nie dał im odpowiednich organów ciała, nie dał im nasienia, a następnie nie złamał więcej własnych praw, zezwalając na krzyżowanie się gatunków i pojawienia się hybryd?
Zastanów się, o ile większą formą stworzenia są aniołowie w niebie. Aniołowie na podstawie autorytetu danego przez Ojca, mają moc, aby niszczyć całe miasta* lub armie. Czasem, z Jego woli, pojawiają się one także w naszym wymiarze (Rdz 19:1-13, Iz. 37:36).
Eliasz przetrwał 40 dni dzięki dwóm małym posiłkom* dostarczonych przez anioła, co dowodzi, że niebiański pokarm jest wyższą formą i posila oraz wzmacnia o wiele bardziej niż pokarm ziemski. (*1 Król. 19:5-12)

Wszystko to oznacza, że Bóg musiałby być osobiście zaangażowany w drugi bunt, bo w jaki inny sposób aniołowie otrzymaliby genitalia i nasienie, by połączyć z ludzkimi kobietami, w wyniku czego pojawiły się krzyżówki międzygatunkowe? Logika podpowiada, że Bóg ich musiał do tego uzdolnić… (Przy okazji zawiesił własne polecenie, aby wszystkie stworzenia rozmnażały się według własnego gatunku).

Jest to dobrze udokumentowane
Naukowcy zaobserwowali, że gdy dochodzi do poczęcia człowieka, pojawia się błysk światła. W wielu miejscach Biblii, jak w Heb. 12:9, Zach. 12:1 i innych jest napisane, że Bóg daje ducha, kiedy osoba zostaje poczęta.
Kolejna rzecz: oprócz stworzenia odpowiedniego organu oraz stworzenia nasienia potrzebnego, aby niższa forma mogła począć z wyższą, Bóg musiał dodatkowo zaangażować się i przekazać swe życie w momencie poczęcia.
Nie mogło do tego dojść, bo Bóg byłby winny w takiej samej mierze jak zbuntowani aniołowie.

Aniołowie widzieli, że córki ludzkie są „piękne”?
Zatrzymajmy się i zastanówmy, czy rzeczywiście możemy wierzyć, że aniołowie spojrzeli na ziemię i zobaczyli, że ludzkie kobiety są piękne. (Hebrajski wyraz „towb” użyty tutaj jako „piękne”, oznacza „odwołujące się do zmysłów”.) W innych miejscach jest użyte do opisu dobrze pachnących perfum i smacznego jedzenia. (Rdz 41:5, PnP. 1:3 itd.)

Podobno aniołowie dostrzegli, że ludzkie kobiety są piękne…
…i zapragnęli z nimi współżyć. Po pierwsze, aby ulec takiej pokusie, trzeba mieć ludzie ciało. Jak. 1:13 mówi, że Bóg nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Jednym z powodów tego jest fakt, że Ojciec nie ma ludzkiego ciała, przez które mógłby być kuszony. Ojciec nie zna, co to głód, sen, potrzeba zaspokojenia, nie doświadczył pokus seksualnych – nie posiada ludzkiego ciała, przez które mógłby być kuszony.
Jeśli więc aniołowie mają duchowe ciała, w jaki sposób mogliby być kuszeni ziemskimi pokusami?

Z tego powodu Chrystus musiał przyjąć ludzkie ciało
Musiał On doświadczyć pokus i nie upaść. Musiał przyjąć ludzkie ciało, które pozwoliło Mu być kuszonym. Jeśli jesteś w Duchu, nie jesteś kuszony – musisz mieć ziemskie ciało, aby być kuszonym. Pomyśl o tym, jak możemy doświadczać tego w niewielkim stopniu, gdy np. w czasie uwielbienia znajdujemy się w Jego obecności, to znikają wszystkie pokusy, stresy i lęki tego świata. Na ziemi doświadczamy tego jedynie w ograniczonym wymiarze, jednak aniołowie żyją w tym cały czas – nie mają ziemskich ciał, by ulegać ludzkim pokusom.

Ci którzy wierzą, że aniołowie zauważyli, że ludzkie kobiety są piękne, czyż teraz nie ma na ziemi o wiele więcej pięknych kobiet, gdy jest nas około 8 miliardów? Statystyki mówią, że w czasach Abrahama populacja świata liczyła tylko około 5 milionów. Tak więc w czasach Noego ludzi było jeszcze mniej.

Więc… jeśli już w czasach Noego aniołowie zbuntowali się z powodu piękna ludzkich kobiet, gdy było ich tak mało, to dlaczego nie było kolejnych buntów, gdy pięknych kobiet z czasem pojawiło się o wiele więcej? To nie ma sensu, nieprawdaż? Jeśli wierzysz, że przyczyną anielskiego buntu było piękno ziemskich kobiet, to dlaczego od tego czasu nie mieliśmy kolejnych buntów?

Jak to możliwe, że są tacy ludzie, którzy utrzymują, że istoty anielskie, wyższe od człowieka, rozwinęły naturalne zmysły przynależne niższej, ludzkiej rasie, które to zmysły odwołują się do ludzkiego ciała, którego nie posiadają? Możemy pomyśleć o psie, czy kocie, że są piękne, ale jednak nie podniecają one nas w ten sposób… Dlaczego więc mamy sądzić, że aniołowie zniżyliby się do niższej formy – ludzi, aby doświadczać popędu, z którym nie zostali stworzeni i chcieli uprawiać z nimi seks? To nie ma sensu.

W przyszłym tygodniu – kim byli „synowie Boży”?

< Część 2 | Część 4 >

Do tego czasu wiele błogosławieństw

John Fenn

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.