Nefilim, Księga Rodzaju 6, Enoch, Ufo i nie tylko – dodatek

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Wielu ludzi, którzy czytają dzisiaj, że „synowie Boży”, to była linia rodu Seta, czytają to po raz pierwszy. Nigdy wcześniej nie słyszeli tego, że Mojżesz został zainspirowany do napisania, jak poznanie Boga istniało na Ziemi poprzez ród Seta, lecz w pewnym momencie wszystko to zaczęło być niszczone poprzez zawieranie małżeństw z niewierzącymi „córkami ludzkimi”.
Przez wszystkie wieki klasyczny judaizm dobrze rozumiał, co napisał Mojżesz i tylko niewielka część ludzi uważała, że doszło jednak do drugiego buntu aniołów. Podobna sytuacja ma miejsce dzisiaj, gdzie istnieje niewielka grupa chrześcijan, którzy wierzą, że ziemia jest płaska, gdy cała reszta rozumie, że Biblia i natura przedstawiają Ziemię jako kulę.
Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą przekręcać znaczenie wersetów – czasem robią to ze szczerej ignorancji, a czasami nie, ale to, co powiedziałem o dwóch rodach: „synów Bożych” i „synów ludzkich”, które to istnieją do dzisiejszego dnia, to sposób zrozumienia Księgi Rodzaju 6, który istniał przez wieki. Zawsze istnieli ludzie wierzący w Boga, jak i ludzie, którzy tkwią w królestwie ciemności.

Świadek
Kiedyś zapytałem Ojca, dlaczego Duch Święty w Księdze Rodzaju 1:2 unosił się nad powierzchnią wód (ziemią)? Odpowiedział mi: „Był świadkiem stworzenia”. Ponownie zapytałem: „Ale dlaczego?” Odpowiedział: „Ponieważ Mojżesz, aby móc to spisać, potrzebował relacji naocznego świadka stworzenia (i pierwszych dni)”.
Duch Święty, Duch Prawdy, jest wiernym i naocznym świadkiem stworzenia i rozwoju człowieka oraz zaangażowania Boga w dzieje ludzkości. Chodzi tu o Boga, człowieka oraz o historię odkupienia. Niesamowita Boża łaska.

Ustaliliśmy więc, że około 1400 r. p.n.e. Mojżesz został poprowadzony do tego, aby opisać, jak z pierwotnej ludzkiej rodziny wierzących w Boga, wyszły dwa rody – wierzących i niewierzących – i jak w wyniku małżeństw pomiędzy nimi, pojawiło się bezbożne, złe, wojownicze potomstwo oraz jak poznanie Boga zaczęło zanikać na ziemi.
Stwórca nie mógł już dłużej stać z boku i musiał zainterweniować, zaczynając od nowa.

Zapomniałem wspomnieć o UFO, czy jesteśmy sami we Wszechświecie itp.
Kiedy byłem nastolatkiem, grupa moich przyjaciół jechała do domu, gdy nagle zaczęło za nimi podążać UFO. Gdziekolwiek skręcili, ono leciało za nimi. W końcu jeden z nich odwrócił się i powiedział: „Wynoś się stąd w imieniu Jezusa!”. UFO natychmiast odleciało i zniknęło.
Jeśli wykluczysz z tego tajne loty sprzętu wojskowego, zjawiska pogodowe, złudzenia optyczne, czynniki psychiczne i emocjonalne oraz wszystkie inne logiczne możliwości, wówczas trzeba rozważyć zjawiska nadprzyrodzone. Wszystko, co jest od Boga, chętnie i szybko nazwie Jezusa Panem. Jeśli jest inaczej, jest to demoniczne. Więc kogo to tak naprawdę obchodzi? Po prostu przejmij nad nim autorytet w imieniu Jezusa, a to będzie musiało odstąpić od ciebie. Nie przejmuj się tym i nie daj się zastraszyć.

Sfera duchowa (szatana) jest wypaczeniem sfery duchowej (Boga). Sfera Ducha (Boga) działa tak, jak Jezus powiedział niewidomym: „Według waszej wiary niech wam się stanie” (Mat. 9:29). Jednak w sferze duchowej również mają miejsca wypaczenia – „według waszej wiary (w demoniczne rzeczy) niech wam się stanie”. Jeśli ktoś wierzy w królestwo szatana, otwiera tym samym drzwi do tego królestwa, szatan może wtedy manifestować się i czynić wszelkiego rodzaju przerażające rzeczy wobec takiej osoby.
Nie igraj z demonicznymi manifestacjami. Tak robi świat, bo jest ślepy i nieświadomy, ale ty wiesz lepiej. Chodź z Ojcem oraz z Panem, miej pokój, a wszystko, co nie uznaje panowania Jezusa, możesz wypędzić w imieniu Jezusa. To bardzo proste. Uważam to za bardzo smutną rzecz, gdy niektórzy chrześcijanie mają więcej wiary w demoniczne rzeczy, jak UFO i kosmici, niż wierzą w moc imienia Jezus, gdy nakłada się ręce na chorych, gdy wypędza się demony, gdy chodzi się z Nim.

Co ostatnio powiedział mi Pan
W zeszłym tygodniu podzieliłem się w swoim biuletynie, że właśnie wróciłem z 4 nagranych sesji w Shekinah Worship Center, które można obejrzeć na ich stronie: http://www.shekinahworship.com
W czasie mojego pobytu tam, w piątek wieczór przyszedł do mnie Pan i zaczął rozmawiać najpierw o nabożeństwie, a potem nagle zmienił temat, mówiąc:
„Nadchodzi sezon zamieszania i rozkojarzenia dla wielu ludzi, sezon dotyczący wydarzeń politycznych i ekonomicznych, a tak naprawdę, to już się rozpoczął. Przypomina on sytuację jak wtedy, gdy uwaga wielu wierzących w czasie ostatnich wyborów prezydenckich w USA została odciągnięta od tego, co naprawdę było ważne. Z powodu skupiania się na niewłaściwych rzeczach, zostały zerwane przyjaźnie i nastąpiły rozłamy – wszystko z powodu aroganckiego przekonania o własnej nieomylności.
Pamiętasz, jak pytałeś mnie w tamtym czasie, dlaczego pozwoliłem, aby w moim ciele doszło do takich podziałów (w czasie Covid i wyborów w USA)? Powiedziałem ci, że zezwoliłem na to, aby ludzie mogli wejrzeć we własne serca, zawstydzić się i pokutować, albo zatwardzić serca i pozostać niedojrzałymi we mnie. Nadchodzi podobny czas, który po raz kolejny sprawdzi, co tak naprawdę jest w ich sercach.
Nawet teraz wielu dzieli swoją uwagę pomiędzy swym chodzeniem ze mną, a tym, co się dzieje w polityce. Wzywam ich do pokuty, do powrotu do Mnie całym sercem, do powrotu do równowagi, ponieważ moje owce nie pójdą za głosem kogoś innego.
Nadchodzi podobny czas, jednak teraz uwagę wierzących będą odciągały inne rzeczy. Powiedz im, że to przyjdzie na ten naród, jak i na świat w nadchodzących miesiącach. Powiedz im, aby nie wracali do tego, z czego wyszli.
Odnośnie świata – w nadchodzących tygodniach i miesiącach nadchodzi czas lęku i niepewności. Będzie się różnił od ostatniego (Covid/wybory), ponieważ tym razem dotyczy kwestii politycznych i gospodarczych. Jednak wierzący we mnie, którzy wyciągnęli naukę z przeszłości, pozostaną silni i nie zachwieją się.
Musicie zajmować się sprawami Ojca. Skoncentrujcie swą uwagę na Mnie, a nie na światowych wydarzeniach. Pozostańcie niezłomni i chodźcie ze Mną. Słuchajcie, co Duch mówi do zborów”.

Jego słowa przypomniały mi sytuację mającą miejsce około 20 lat temu, gdy powiedziałem Ojcu, że już dawno nie skomentował mi tego, co się dzieje na świecie. Odpowiedział mi wtedy: „A po co miałbym to robić? Przecież ty czerpiesz swe wiadomości z Fox TV (kanał informacyjny)…”. Auć, to zabolało.

Na sam koniec chciałbym powiedzieć…
…że skupianie zbytniej uwagi na rzeczach, które tak naprawdę nie mają znaczenia (jak Nefilim, UFO, kosmici, globalne spiski, covid, polityka itp.) sprawia, że odwracamy tak naprawdę swoją uwagę od naszej pierwszej miłości.

W operze rock’owej „Jesus Christ, Superstar” jedna z piosenek ma tytuł „What’s the Buzz?” (co to za szum?). Mówi ona o tym, jak w czasach ewangelii ludzie skupiali się na tym, co Jezus powiedział lub co mógł powiedzieć, albo gdzie był i co robił.

W Mat. 16:13-17 powiedziano nam, że tym „szumem” było to, że może Jezus był reinkarnacją Jeremiasza albo innym, zmartwychwstałym prorokiem. Jednak Jezus zadał pytanie: „A wy za kogo mnie macie?” Wtedy Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Chrystus! Syn Boga Żywego!”

Usłyszawszy to, Jezus odpowiedział, że Piotr jest błogosławiony, ponieważ nie dowiedział się tego od człowieka, ale objawił mu to Ojciec. I na tej Skale – objawieniu od Ojca, Jezus zbuduje swoje ciało, a przywódcy (bramy) piekła nie będą mogli się temu przeciwstawić.

To objawienie i wszystko, co wypływa do nas od Ojca, jest tym, na czym powinniśmy skupić całą naszą uwagę. Skupmy się ponownie na swojej pierwszej miłości i na Jego ludziach. Nie bądźmy jak dzieci, które podążają za różnymi nowymi naukami, lecz wzrastajmy w Nim. Odsuńmy się od rzeczy, które tylko łechcą nasze uszy i dostrójmy się do rzeczy, które przynoszą nam objawienie i równowagę oraz kierują nas bezpośrednio ku Panu i/lub naszemu Ojcu w niebie.

< Część 6 |

Wiele błogosławieństw

John Fenn

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.