Nie przeprowadzaj nas za Jordan

Dlatego, mówili, jeśli znaleźliśmy łaskę w twoich oczach, oddaj tę ziemię twoim sługom w posiadanie i nie przeprowadzaj nas przez Jordan” (Lb 32:5).

Taka jest prośba dwóch i pół pokolenia, pokolenia Rubena, pokolenia Gada i połowy pokolenia Manassesa. Zabierze Cię prosto w samo serce tego niezwykłego etapu historii Izraela. Niemożliwe jest przestudiowanie całego tematu Bożego planu dla Izraela jeśli nie jest się pewnym tego, że Bożym zamiarem było to, aby jako cały Izrael przeszedł przez Jordan i posiadł tę ziemię. Takie było Jego przymierze z Abrahamem, potwierdzone Izaakowi i Jakubowi. Cały program Boży dla Izraela miał miejsce w Kanaanie, za Jordanem.
….

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *