Niektóre trudne wersy ze Starego Testamentu

logo_Durai

Duraik Joe

Pismo jest Bozym srodkiem dzieki któremu Bóg objawia nam Siebie. Z Pisma dostajemy wglad w charakter Boga, poznajemy, ze Jego natura to uzdrawianie, a nie dotykanie chorobami, zbawienie, a nie niszczenie ludzkiego zycia, czynieni dobra, a nie zla.

Pismo jest Bożym środkiem dzięki któremu Bóg objawia nam Siebie. Z Pisma dostajemy wgląd w charakter Boga, poznajemy, że Jego natura to uzdrawianie, a nie dotykanie chorobami, zbawienie, a nie niszczenie ludzkiego życia, czynieni dobra, a nie zła.

Jest jednak kilka szczególnych wersów w Starym Testamencie, które nie wydają się być spójne z takim zrozumieniem Bożej natury. Niektóre z nich to:

  • Iz 45 : 7 – . . . . I, Pan, stwarzam niedolę (BT)
  • Exodus 4 : 11 – Kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie Ja, Pan?

Musimy pamiętać o tym, że Bóg jest miłością, wiemy o tym, z najwyższego objawienie Bożego. Od samego początku, gdy Bóg stworzył ziemię, wszystko, co uczynił, było dobre (Gen 1,31). Nie było nic złego na powierzchni ziemi. To Adam, przez nieposłuszeństwo Bogu, otworzył drzwi złu i wpuścił je na świat. Zatem w tych wersach, Bóg Stworzyciel, bierze odpowiedzialność za zło, jako Ojciec bierze odpowiedzialność za złe postępowanie swoich dzieci.

  • W księdze Joba 2,7 widzimy jak Szatna uderzył Joba złośliwymi wrzodami od stóp do głowy. A jednak Bóg wziął na siebie odpowiedzialność za to złe dzieło (2,3): ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił.
  • Jak wielu rodziców musiało chodzić do szkół swoich dzieci i dawać dyrekcji zapewnienia o zachowaniu i postępowaniu swych dzieci? Jak wiele ojców i matek stawało przed sądami dla nieletnich i przyjmowało upadki krnąbrnych dzieci? Czyż nie ma wielu szanowanych i miłujących rodziców, którzy byli gotowi wziąć na siebie karę tych cywilnych władz nałożoną na ich dzieci?

Czy Jezus nie uczynił tego samego umierając za nas?

  • Nie czytaj Starego Testamentu w oderwaniu, zawsze porównuj go z Nowym Testamentem, ponieważ to w życiu Jezusa, Bóg objawił ludzkości Siebie Samego w pełni. Jezus był najdoskonalszym wyrazem Boga (B.W-P)
  • Sam Jezus powiedział: Kto mnie widział, widział Ojca (J 14,9). Gdy uzdrowił chorego przy sadzawce Betezda, powiedział, że wykonuje dzieła Ojca J 5,17 Lecz Jezus odpowiedział im, Mój Ojciec działa i Ja działam, aż dotąd. Zatem przez życie Jezusa zostało objawione, że wolą Ojca jest uzdrawiać a nie dotykać chorobą.

Czytaj każdy wers Starego Testamentu w świetle Nowego. ST i NT są jak dwa zestawy obiektywów w lornecie. Większy obiektyw reprezentuje ST, a mniejszy NT. Jeśli patrzymy na przedmiot poprzez większy, wydaje się być bardziej odległy, gdy jednak spojrzymy na ten obiekt przez mniejszy obiektyw, to wydaje się on być bliżej. Podobnie, jeśli patrzymy na uzdrowienie poprzez ST wydaje się, że jest bardzo odległy i z wieloma trudnościami. Lecz jeśli popatrzymy na boskie uzdrowienie poprzez życie, służbę, śmierć, zmartwychwstanie, wielki nakaz i wniebowstąpienie naszego Pana, uzdrowienie pojawia się bardzo blisko.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.