Nikt nie jest doskonały

Apst Luke

🧐 Jednym z błędów popularnych współcześnie w Ciele Chrystusa jest stwierdzenie, które większość wierzących czyni, mianowicie: „Nikt nie jest doskonały”. Jest ono przyczyną destabilizacji moralności wielu wierzących, lecz również wsparło niemoralność i pod przykrywką „nikt nie jest doskonały” zniechęciło do dążenia do doskonałości i pobożności. Jeśli chodzi o pobożność to wielu stało się rozwiązłymi, a przy tym zabawne jest to, że w Biblii nie ma czegoś takiego jak „nikt nie jest doskonały” jeśli chodzi o wierzących.

🧐 W rzeczywistości zwrot ten w Piśmie brzmi: „Nikt nie jest święty” i gdy pojawia się, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie oraz w pismach Pawła, nie był kierowany do wierzących w Chrystusa – czy raczej tych, którzy narodzili się na nowo, zostali zbawieni. Paweł, aby pokazać postęp ludzkości z grzechu do sprawiedliwości (z prawa do łaski), odnosił to do rzymskiego nieporządku. Tak więc, jest niebiblijne i jest wielkim błędem jeśli wierzący w Chrystusa mówią: „nikt nie jest doskonały”, „wszyscy grzeszą” itp.

🧐 Przede wszystkim to stwierdzenie nie było skierowane do wierzących, lecz do tych, którzy mieli dopiero oddać swoje serca Jezusowi (narodzić się na nowo). Niestety wielu twierdzących o sobie, że są wierzący, używa takich zwrotów, ponieważ brzmią one logicznie, przykrywają grzeszne zachowania, pobłażają ich grzechom i jest ogólnie przyjęte, lecz niestety z biblijnego punktu widzenia, jest to błąd jeśli chodzi o to, „co dotyczy wierzących” (Rzm 8:5-17 przyp.tłum.)

🧐 W całej Swojej mądrości Jezus powiedział: „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5:48). Jest tu zawarte mnóstwo znaczeń, lecz my zajmiemy się dwoma punktami:

📌 Jezus powiedział: „Bądźcie doskonali”, co znaczy, że DOSKONAŁOŚĆ JEST MOŻLIWA. Mówiąc to nie mówił do zwierząt czy duchów, lecz do ludzi, tak więc jest możliwe, aby istota ludzka (nawet w tym pokoleniu) była doskonała „w oczach Boga”. Inne stwierdzenie, które jest w Biblii, a które mówi, że „nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona” nie jest dla wierzących w Chrystusa, lecz niewierzących. To, co w Piśmie, dotyczy wierzących, to słowa: „Wy jesteście sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie”. Doskonałość jest możliwa dla wierzących w Chrystusa.

📌 W tym samym wersie Jezus mówi również: „jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały”. No, to jest potężne uderzenie! Jezus nie tylko mówi, że DOSKONAŁOŚĆ JEST MOŻLIWA, lecz również powiada, że „MOŻEMY BYĆ DOSKONALI JAK BÓG”. Wiem, że jest to sprzeczne z tym, w co wielu wokół wierzy od lat, lecz skoro powiedział to Jezus, to jest to prawda. Jezus powiedział, że jest możliwe, aby człowiek był doskonały, ale nie tylko doskonały, lecz „może być doskonały jak Bóg”. Tylko dlatego, że mnóstwo ludzi wierzy, że „każdy jest grzesznikiem”, nie znaczy, że tak jest. Jest również mnóstwo ludzi trzymających się nadal wiary. Nie idą na kompromisy, nie cudzołożą, i nie przehandlowują swej wiary za pieniądze czy taneczne trendy w stylu twerk.

🚩 Jednym z powodów, dla których wielu ma trudności z życiem w doskonałości jest to, że tak długo mówili o tym, jak bardzo są niedoskonali i wierzyli w to, bo po prostu „wszyscy tak mówią”.
Tylko dlatego, że próbowałeś żyć świętym życiem i nie wyszło, nie znaczy, że nikt nie może. Po prostu znaczy to, że czegoś nie zrozumiałeś jeszcze, ponieważ moc przychodzi ze zrozumieniem.

❓ Jak zatem człowiek może żyć doskonałym życie w tym zepsutym pokoleniu? Jaki jest klucz do doskonałość w Chrystusie? O tym będzie część druga.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.