Nowe tłumaczenie Biblii#Różne artykuły

Całkowicie nowe tłumaczenie Biblii – chwalone przez brytyjskiego arcybiskupa Canterbury, chrześcijański głos tego narodu – stnowczo sprzeciwia się tradycyjnym zasadniczym poglądom chrześcijan na sprawy seksu i moralności.#


Prophecy In Perspective

Czerwiec 24, 2004


TEST
WIARY
Nowe tłumaczenie Biblii
promuje cudzołóstwo

Arcybiskup Canterbury wychwala
tą wersją za jej 'nadzwyczajna moc’


Za:
WorldNetDaily.com
© 2004

Całkowicie nowe tłumaczenie Biblii – chwalone przez brytyjskiego
arcybiskupa Canterbury, chrześcijański głos tego narodu – stnowczo
sprzeciwia się tradycyjnym zasadniczym poglądom chrześcijan na sprawy
seksu i moralności.

Zatytułowany „Dobre jak nowe”, nowy przekład Biblii został
dokonany przez byłego baptystycznego kaznodzieję John’a Hensona’ dla
organizacji „One” („Jeden”), aby stworzyć to, co grupa nazwała „nowym,
świeżym i śmiałym” przekładem chrześcijańskich pism.


Arcybiskup Rowan Williams

104 arcybiskup
Canterbury, dr Rowan Williams
– przywódca kościoła
anglikańskiego – określił tą książkę jako mającą „nadzwyczajną moc”,
lecz
należy nadmienić, że wielu będzie zdumionych jej zawartością.

– Zamiast potępiać cudzołóstwo, zdradę i „nadużywających
swego człowieczeństwa” – mówi Ruth Gledhill, korespondent d/s
religijnych magazynu „London Times” – nowa
wersja Listu do Korytnian zawiera zalecenie św. Pawła, aby nie trwali
zbyt długo bez aktwyności seksualnej, aby nie prowadziło to do
frustracji.

„DrWilliams, ma nadzieję, że nowa wersja rozprzestrzeni się lotem
błyskawicy zarówno wśród religijnych jak i niereligijnych
kręgów, odwracając skierowaną na ich głowy ostrą pawłową krytykę
przeciw
cudzołóstwu” – dodaje Times.

Oganizacja „One”, które wydała nowe tłumaczenie Biblii, jest
oddana sprawie: „ustanowienia pokoju, sprawiedliwości, godności i praw
dla wszystkich”. Jest również skoncentrowana na: „utrzymywaniu
wykorzystywania zasobów ziemskich”, rzucając
wyzwanie „uciskowi, niesprawiedliwości, ekskulzywności i
dyskryminacji” jak również akceptowanie: „jedni drugich, ceniąc
ich różnorodność i doświadczenia”.

Zgodnie z psimem Ekklesia,
Londyńskim „teologicznym zbiorniku myśli”, który wspiera
tłumaczenie „One” czytamy:

    Tłumacznie jest pionierską pracą jeśli chodzi o przyspęność. Zamienia
    oryginalną grecką i hebrajską nomenklaturę na nowoczesne ksywki. Św.
    Piotr zostaje „Rockim”, Maria Magdalena staje się „Meggie”, Aaron –
    „Ron’em”, Andronicus otrzymuje „Andy”, a Barnaba „Barry”.

Aby dotrzymać korku współczesności tłumacz, Henson, zgrabnie
łumaczy „opętany przez demona, jako „chory umysłowo” a „Syn Człowieczy”
– wyrażenie często przez Jezusa używane do określenia siebie – jako
„Doskonała Osoba”. Co więcej, przypowieści są oddawane jako
„zagadki” , chrzest jako „zanurzenie” w wodzie, zbawienia staje się
„uzdrowieniem” lub „pełnią”, Niebo staje się „światem poza czasem i
przestrzenią”.

A oto w jaki sposób Williams, główny anglikański
arcybiskup opisuje nową Biblię: ” Zamiast przenoszenia nas do
wyspecjalizowanych religijnych ram – jako to się dzieje we
współczesnych, skrupulatnych i formalnych tłumaczeniach – daje
się nam ewangelię skierowaną na szczególne probleme… oto mamy
wehikuł myślenia i czci, który jest w pełni ziemski i
rozpoznawalny dla naszego człowieczeństwa”.

Dodatkowo, zwraca uwagę Ekkelsia, arcybiskup wychwala tłumaczenie
Hensona, za wyeliminowanie „nieświeżych, technicznych i nieświadomie
ekskluzywnych słów i polityki” zawartych w innych przekładach.

A oto, zgodnie z London Times, kilka przykładowych
fragmentów:

Mk. 1:4

Wersja autoryzowana: „Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest
upamiętania na odpuszczenie grzechów”

Nowe: „Jan ,zwany „The Dipper” (Zanurzacz), był „Głosem” i wystąpił
na pustyni, zapraszając ludzi, aby się zanurzyli, aby pokazć swoją
determinację do zmiany swych dróg i pragnienie przebaczenia”.

Mk 1:10-11

Wersja autoryzowana: „I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał
rozstępujące się niebiosa i Ducha nań zstępującego jako gołębica. I
rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany,
kórego sobie upodobałem”.

Nowa wersja: „A gdy wychodził znowu na brzeg, słońce zaświeciło w
dziurze między chmurami. I w tym samym czasie gołab sfrunął na
dół i usiałd na nim. Jezus potraktował to jako znak, że Boży
Duch jest z nim. A głos z nad głowami odezwał się: „To jest mój
chłopak! Dobrze ci idzie!”

Mat. 23:25

Wersja autoryzowana: „Biada wam, faryzeusz i uczeni w piśmie,
hipokryci!

Nowa wersja:: „Zwiewajcie w podskokach, święte Józki,
oszuści!”


Mat 26:69-70

Wersja autoryzowana : A Piotr siedział zewnątrz, na podwórzu,
i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: i ty byłeś z
Jezusem, Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł:
NIie wiem, co mówisz.

Nowa wersja: W międzyczasie Rocky siedział w przedsionku. Podeszła
do niego kobieta i powiedziała; „Czyż nie widziałam cię z Jezusem,
bohaterem z Galilei?” Rocki potrząsnął głową i powiedział: „Nie mam
pojęcia o czym ty, u diabła, mówisz!”

1 Kor 7:1-2

Wersja autryzowana: „A teraz o czym pisaliści: dobrze jest, jeżeli
mężczyzna nie dotyka kobiety; Jednak ze względu na niebezpieczeństwo
wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego
męża”.

W nowym wydaniu: „Niektórym z was wydaje się, że najlepszym
sposobem na radzenie sobie z seksem jest trzymanie się od siebei z
daleka. To jest najlepszy sposób na doprowadzenie się do
seksualnych przestępstw. Moją radą jest, aby każdy miał swojego
stałego partnera”.

1 Kor 7:8-7

A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie,
oraz wdowom: dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja
jestem. Jeśli jednak nie mogą zachnowć wstrzemięźliwości, niechaj
wstępują w stan małżeński; albowiem lepiej jest wstąpić w stan
małżeński, niż gorzeć.

W nowej wersji brzmi tak:

„Jeśli więc masz bardzo silne potrzeby, znajdź sobie partnera. To
lepsze niż frustracja.”


deeo

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.