Nowy sposób wyrażania się królestwa

oh_logoRon McGatlin

Miłość jest największą tajemnicą na tym świecie. Nie istnieje żadna inna większa od miłości siła czy moc na tym święcie. Jedynie wtedy, gdy motywuje nas miłość, aby umrzeć dla życia skupionego na sobie, jesteśmy w stanie poznać zmartwychwstałe życie. Tak jak Jezus oddał Swoje życie za innych i został wzbudzony do o wiele większego życia, tak i my doświadczymy znacznie większego życia teraz na ziemi, gdy miłość motywuje nas do pozbawionej egoistycznych pobudek (bezinteresownej) służby. Świat ukształtowany na wzór Babilonu nie jest w stanie pojąć wartości miłości Bożej. Dla ludzi Babilonu jest to tajemnica.

Miłość Boża powoduje, że oddajemy nasze życie za braci. Będziemy starać się zaspokajać potrzeby naszych braci. Miłość Jezusa pojawiająca się w nas będzie pobudzać do służenia sobie nawzajem. Staniemy się pokornymi sługami i nie dumnymi władcami. Zachowujemy Jego przykazania, aby kochać Boga i kochać siebie nawzajem..

Pragnienie służenia wypływające z miłości jest fundament m przedsiębiorczości królestwa.

Służymy Jezusowi tak, jak służymy ludzkości, zaspokajając potrzeby ludzi. Jesteśmy w stanie wykonywać dobrą robotę zaspokajania potrzeb, ponieważ miłość porządkuje nasze życie. Miłość wprowadza jedność i współpracę, które umożliwiają większą skuteczność (produkcyjność). Mamy czynić dobrze wszystkim ludziom, w szczególności zaś Bożym.

Gal 6:10: Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, z najwięcej domownikom wiary.

Rozszerzanie królestwa miłości i mocy

Przyszłość rozpowszechniania się Królestwa Bożego będzie wyglądała inaczej niż początki zakładania i rozrostu królestwa, które miało miejsce przez chrześcijańskie kościoły, służby i szkoły. Praktyczna ewangelia królestwa nie wyrośnie w pełni w tym świecie dzięki sposobom religijnego kościoła czy struktur w rodzaju służb. Ekspansja królestwa i uczniostwa jest tak praktycznej, życiowej natury, że musi wypływać z praktycznych, życiowych sposobów z dala od religii skupionej na strukturach. Bóg jest Duchem, Jego królestwo ma swój początek w duchowej rzeczywistości i wpływa do rzeczywistości naturalnej. Jego duchowe królestwo jest manifestacją praktycznej rzeczywistości na ziemi. Jest to królestwo „na ziemi”, które działa z nieba poprzez miłość.

Zachodni system myślenia o królestwie Bożym musi zostać odnowiony, nasze „posegregowane” widzenie życia nie jest Boże. Podział na to, co świeckie i na to, co święte, nie jest Bożym pomysłem i nie istnieje w rzeczywistości rozumienia i praktyki królestwa. Oddzielenie Boga od edukacji, rządu, biznesu i innych aspektów życia jest złym spiskiem przeciwnika, aby zapobiec napływaniu Bożego królestwa do naszych krajów.

Nigdy, żaden kraj, lud czy plemię, który by odrzucił Boga, swego stwórcę, ze swej kultury i społeczeństwa nie prosperował długo. Wyłącznie to, co jest z królestwa Bożego będzie trwałe; wszelkie rządy czy narody ostatecznie upadną i nie będzie ich na powierzchni ziemi. Fatalną słabością zachodnich świeckich krajów jest oddzielanie i zamykanie królestwa Bożego wyłącznie do religijnego segmentu społeczeństwa i kultury.

Ps. 33:12: Błogosławiony naród, którego Bogiem jest PAN. Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.

Iz 9:6-7: Ponieważ Dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie na nim władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieku. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.

Ps 145:13: Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia.

Dn 7:27: Królestw władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego, Jego królestwo jest królestwem wiecznym a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.

Jaka jest nowa droga czy sposób rozszerzania się dojrzewającego królestwa Bożego na ziemi?

Nowa droga, rozumiana szeroko, jest naturalnym życiem. Inwazja nadnaturalnego, duchowego królestwa na przywództwo naturalnego świata i całe życie jest sposobem rozszerzania się królestwa i drogą do dojrzałości.

Głównym czynnikiem czy pomocą w przemianie królestwa jest biznes.
Wszelkie inne główne drogi są powiązane i uzależnione od produkcji i aktywności mężczyzn i kobiet udostępniających środki utrzymujące życie na tej planecie. Wszelkie aspekty ekspansji królestwa są uzależnione od produkcji ludzkiej przedsiębiorczości czy aktywności kierowanej przez niebieskie prowadzenie czy uprawomocnienie. Pomyśl o tym przez chwilę. Wszelkie inne główne czynniki życia są dokarmiane i zależne od biznesowej produkcji. Rodzina jest podstawą, lecz nie może funkcjonować bez zaopatrzenia. Rząd jest bardzo ważny, lecz nie może funkcjonować bez zaopatrzenia przez biznes. Edukacja jest fundamentalna, lecz nie jest funkcjonalna bez funduszy dostarczanych przez biznesową działalność. Służba nie będzie funkcjonować bez zaopatrzenia czy aktywności biznesowej.

Ekspansja królestwa nie może nadejść dopóki podział na świeckie i duchowe nie zostanie naprawiony i nie popłynie jako jedno źródło, aby przemienić wszelkie życie na ziemi. Królestwo Boże dokonuje inwazji wszystkich aspektów naszego życia i świata. Ludzkie istoty napełnione rzeczywistością Chrystusa przez Ducha Świętego będą wylewać miłość i myśl Chrystusową na ten świat, zmieniając sposoby ludzkiego myślenia i impregnując biznes oraz całe życie Bożymi sposobami.

Biznes musi zostać radykalnie zmieniony z tych fundamentów ku ostatecznemu celowi i produkcji.

Biznes o jakim mówimy tutaj to każde przedsiębiorstwo, praca czy produkcja, jaką ludzie wykonują. Wszelka produkcja towarów i służba czy to finansowa, czy edukacyjna, medyczna czy rozrywka, produkcja czy dystrybucja żywności, transport, komunikacja, badania naukowe, energia, budownictwo, wszelki handel i każda inna forma przemysłu czy komercji, czy dowolna forma produkcyjnego przedsięwzięcia, bądź zawodu. Biznesem to jest to, co robimy.

Przemiana zaczęła się wśród małej części biznesowych ludzi. Kilku wizjonerskich chrześcijańskich biznesmenów zaczęło zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg ma wyższy cel dla biznesu niż zadowalanie pożądliwości i zachłanności egoistycznych właścicieli, operatorów i akcjonariuszy. Zajmiemy się tą przemianą dalej.

Potrzeba przemiany we współczesnym biznesie

Zachodni biznes generalnie stał się zjawiskiem w babilońskim stylu, opartym na żądzy i zachłanności ludzi. Stoi to w sprzeczności z wartościami Nowego Jeruzalem i jego stylem życia. Serca ludzi zostały wyszkolone przez bezbożnych ludzi w bezbożnych, egoistycznych, konkurencyjnych zasadach i zwyczajach opierających się na samospełnieniu, samo uwielbieniu, pożądliwości, zachłanności i walce. W większości, światowy biznes stał się warownią przeciwnika. Jest przepełniony wszelkimi paskudnymi duchami i stworzył ludzkie zwierzęta zamknięte w klatkach, żyjące w więzach, złapane przez swoje własne pożądliwe pragnienia.

Moim zdaniem jest to być może jedna z największych kradzieży wszech czasów. To tak, jakby świat został zgwałcony przez  nienawistną, złą konspirację, aby stworzyć pokolenia ogromnie zniszczonych ludzi, którzy nie są w stanie dostrzec rzeczywistości miłości i mocy królestwa Bożego. Ich własne silne potrzeby, które wyrastają z nadużyć przeciwnika, oślepiły ich duchowe oczy na rzeczywistość Bożą i Jego królestwo miłości, mocy i służby.

Bez intymnej relacji z Bogiem przez Ducha Świętego istnieje nieustanne wewnętrzne poczucie barku i potrzeby, które wiedzie ludzi do zmagań o zdobycie więcej. Strach przed tym, żeby nie było za mało, staje się pychą u ludzi, którym powodzi się w zdobywaniu bogactwa i mocy do budowania swego królestwa większego i lepszego od innych. Niemniej, gdy inni konkurenci zagrażają tym, że zabiorą część ich królestwa, pycha znowu zamienia się w strach. Takie babilońskie biznesy i rynki sterowane są przez strach i pychę napędzane przez potrzeby i zachłanność.

Przemiana z babilońskiego na królewski biznes.

Pamiętaj o tym, że nie ma żadnego posegregowanego widzenia życia w królestwie Bożym. Jego ostatecznym cel dla jednej dziedziny życia, jest taki sam jak dla wszystkich innych. Wiele aspektów życia różni się bardzo w swych specyficznych cechach, których dotyczą, lecz wszystkie te części pasują razem tak, aby osiągnąć ostateczny cel ustanowienia chwalebnego królestwa Bożego. Człowiek nie ma innego ostatecznego celu na ziemi, poza chwałą i królestwem Bożym.

W erze kościoła religijnego zostały poczynione ogromne różnice między biznesem a służbą. Cele i zasady wykonywania jednego i drugiego były bardzo różne. W erze nacisku kładzionego na królestwo, widzimy, że nie ma żadnej różnicy w Bożym ostatecznym celu zarówno wobec służby jak i biznesu. Biznes był bardziej postrzegany jako środek do zdobywania, a służba jako środek służenia Bogu przez zaspokajanie ludzkich potrzeb. W królestwie Bożym, zarówno służba jak i biznes mają dokładnie taki sam podstawowy cel.

W królestwie, podstawowym celem biznesu czy służby jest służenie Bogu przez produkcję na rzeczy potrzeb ludzkości i świata wokół nas. Biznes i służba królestwa to troska o Bożych ludzi i zarządzanie Jego ziemskimi zasobami. Boża miłość jest podstawową siła motywacyjną całego biznesu i służby królestwa. Przez miłość
ludzie służą jedni drugim.

W królestwie zarówno służba jak i biznes istnieją przede wszystkim po to, aby zaspokajać potrzeby. Rozróżnienie na służbę i biznes było zaspokojeniem swego rodzaju potrzeb. Ludzie biznesu są sługami Bożymi w królestwie, a my wszyscy robimy biznes.

W królestwie biznes jest wykonywany z mądrością, prowadzeniem i przez uprawomocnienie Pana i Króla całego królestwa przez Ducha Świętego. Tak, wszystkie duchowe dary mogą płynąć przez przywództwo starszych, aby ogłaszać i demonstrować ewangelię królestwa. Fundusze na wszelkie potrzeby królestwa są
przelewane przez „ekklesia business people”. Nabożeństwa są prowadzone w domach, biznesowych pomieszczeniach, domach spotkań, audytoriach, stadionach i wszędzie, gdzie odbywa się życie. Cele i plany Boże są wszędzie pierwszoplanowe, a królestwo Boże jest realne i widoczne dla wszystkich w każdym aspekcie życia. Biznes rządowy jest zaopatrywany i finansowany przez pobożnych starszych i funkcjonuje dzięki miłości, mądrości i mocy Bożej. Miłość służy.

Następny wspaniały sposób wyrażania się królestwa to więcej biznesu i domu, niż religii. Królestwa Bożego nie da się oddzielić od wszystkich obszarów życia na świecie i nigdy nie będzie ono ponownie wstawione w religijne segmentowe struktury. Bóg panuje.

Dążcie do miłości,

0na nigdy nie zawodzi.

Ron McGatlin

basileia@earthlink.net

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *