Odciskanie znaku Niebios#Różne Artykuły_2

# Maj 27 2007 07:52PM

Pastor Carlucci


Jn. 15:12


Święci, oto mamy tutaj przykazanie numer

11
a jest ono najważniejsze. Bóg powiedział,
że powinniśmy kochać tak, jak On kocha. Będąc zjednoczeni z Jezusem i
Ojcem żyjącymi WWWWwwww nas, jak powiedziano, mamy żyć tak, jak On żył,
Kochać tak, jak On kochał. Miłowanie Jego w pierwszej kolejności i ponad
wszystkim jest najważniejsze, a jednak ON Sam powiedział nam, że największą
rzeczą jaką możemy dla NIEGO zrobić to kochać siebie nawzajem tak, jak
On nas ukochał. To sprawia, że jest najszczęśliwszy.

Jn. 15:13

Nie ma większej miłości nad tą, jak gdy kto życie swoje
za przyjaciół kładzie.


Czy potrafimy złożyć nasze życie za przyjaciół bez względu na okoliczności?
Czy możemy kochać tak jak On kocha nas? Czy możemy uniżyć siebie samych
za ludzi, których nawet nie znamy? On to zrobił. Rozumiesz, jeśli
my patrzymy Jego oczyma, będziemy wiedzieli wszystko tak, jak On wie.
On znał ich przed rozpoczęciem czasu. Słyszę tutaj, że będziemy wiedzieli
wszystko o nich i widzieli ich w Jego miłości, zanim czas się zacznie
i szanuję to. Wierzę nawet w to, że gdy kochamy ich tak, jak On kochał,
będziemy znać ich również tutaj. Dlaczego? Ponieważ Jezus powiedział,
że jesteśmy JEDNO Z NIM, a to oznacza, że jesteśmy tutaj po to, aby niszczyć
wszelkie dzieła diabła, jednocząc się w ciele Jezusa w miłości, jaką On
miłował. Ciężka mowa, hmmmm? On nazwał nas SWYMI przyjaciółmi.
Zatrzymaj się na chwilę i spojrzyj głęboko. Jeśli robimy to, co On przykazał
nam jako przyjaciołom, mamy Jego moc. Oznacza to, że możemy przebaczać
im W Jego miejsce. Posłuchaj jak Jan pisze o tym, że cokolwiek związujemy
lub rozwiązujemy NA Ziemi jest już zrobione w Niebie. Jn 20:22: A to rzekłszy,
tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek
grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są zatrzymane. Pan powiedział, że możemy powstać i wstawiać
się za zgubionymi, stanąć w wyłomie jak On to zrobił dla zgubionych. Możemy
stanąć WWWWW przebaczeniu, jak On to zrobił. Czyż nie zostaliśmy ukształtowani
na Jego podobieństwo jako JEDNO w Nim i Ojcu? Tak i Amen. I jak przeczytamy
to poniżej, On uczynił nas SWYMI przyjaciółmi i wszystko, co widział
u Ojca, przekazał nam. Dał nam pełną moc, jaką Jezus miał, aby wykonać
tutaj na dole to, co Jezus nakazał. SPROWADZANIE NIEBIOS DO RZECZYWISTOŚCI
ZIEMSKIEJ… Oj…Czy możemy odcisnąć NIEBO na wszystkim wokół nas.
Jn. 15:14 Jesteście
Moimi przyjaciółmi
jeśli czynicie
wszystko, co wam nakazłem.
Jn. 15:15
Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co jego Pan czyni. Lecz
nazwałem was przyjaciółmi, bo

wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.


Po prostu pomyśl????? Możemy odcisnąć owoc na wszystkim wokół nas,
co jest zgubione i ginie. Możemy te rzeczy, których nie ma, powołać
do życia – jako istniejące; tak, tak, one istnieją.


Zasiewamy to ziarno w zgubionych i ginących (naszych zgubionych mężach,
zonach, dzieciach, przyjaciołach i WIEEEEEEMY, że Jezus dostarczy wody,
aby ON mógł zebrać żniwo. Ziarna. Ludzie, skaczcie, krzyczcie,
wrzeszcie do Niebios. Przybijcie te ziarna z niebiańską atmosferą. Zanieście
je do Ogrodu Bożego. Tu jest tylko tak i Amen.


Posłuchajcie:


Jn 15:16
Nie wy mnie wybraliście,

ale Ja was wybrałem,
i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali
i aby owoc wasz był trwały,
BY
to, o cokolwiek byście
prosili Ojca w
Moim imieniu
, dał wam.


On może Ci to dać. Jesteś tutaj??? Gdy ty jesteś WWWWW Niebie i wstawiasz
się za zgubionymi to prosisz, modlisz się i przynosisz owoce WWWW JEGO
IMIENIU NA Ziemi, JAAAAAK IIIII WWWWWW NIEBIE

….EJJ, SŁUCHAJCIE ŚWIĘCI, ABY OWOC WASZ BYŁ TRWAŁY
….


SŁYSZYCIE TO? JEZUS CHCE, ABY BYŁ TRWAŁY. ON PORUSZA NIEBO, ZIEMIĘ I SAMO
PIEKŁO, ABY TEN OWOC BYŁ TRWAŁY, PO PROSTU DLATEGO, ŻE GO POPROSICIE.
JESTEŚMY WWWWWW NIM, ODDYCHAMY NIM, ŻYJEMY NIM. NORMALNE CHRZEŚCIJAŃSTWO. 

Jn.
15:17 To przykazuję wam, abyście się
wzajemnie miłowali.


Gdy mówimy z naszej pozycji WWWW Chrystusie (Ef. 2:6 posadzeni W
Jezusie W okręgach niebieskich). Stajemy się jak ON, wypowiadamy słowa
życia z Jego ust, przez Jego usta. Kochamy, ponieważ on ukochał nas pierwszy.
Po prostu chcemy tegoooooo. Nic innego się nie liczy. Po prostu Jezus
i Królestwo. Buuummmm, Piorun !!!
NIE MUSIMY ROBIĆ SANDWICHY JEUZSA CZY CIELĘCINY, dopóki ON NIE
POPROSI. Wtedy możemy jeść pokarm, którego nie widzimy. Możemy
tłuc w tarczę Nieba za zgubionymi, WIEDZĄC, że Jezus przeprowadzi ich
do środka. Siądź u Jego stóp. Ucz się słuchać, ponieważ Wiara bierze
się WYŁĄCZNIE ze słuchania i to słuchania BOGA WWWWWW NAS. Jezus stał
się Żywym SŁOWEM. ON jest WWWW nas wraz z Ojcem przez Jego Drogocennego
Ducha Świętego. Żyją i dali nam MOC, abyśmy stali się JEGO SYNAMI. Oznacza
to JEGO Moc, Jego Miłość, Jego wszystko. Rozumiesz to? Otwieraj ich oczy
Jezu na TWOJE KRÓLESTWO i pozwól nam żyć teraz tak, jakbyśmy
już byli WWWW Niebie… Mógłbym dalej iść, LECZ objawienie jest
nieskończoneeeeee.

To jest Moje przykazania, abyście się miłowali
nawzajem, jak Ja was umiłowałem

оплата за результат продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.