Odzyskiwanie Ewangelii_02

Logo_Total Change

Odzyskiwanie Ewangelii – cz. 2

Terry Somerville

4. Totalny dostęp do Ojca – nie ma ludzkiego pośrednika

Albowiem przez Niego mamy dostęp do do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. Ef. 2:18 Aż do czasu przyjścia Jezusa nikt nie śmiał nawet zbliżyć się do żywego Boga, poza mężem świętym (kapłanem) wstawiającym się za ludzi. Na całym świecie ciągle są ludzie wierzący, że Bóg jest niedostępny, nawet w kościele! Lecz Jezus przyszedł jako nasz wielki arcykapłan, otwierając dla wszystkich wierzących bezpośredni dostęp do Ojca!

I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan, – Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Jer. 31:34Historia
Pierwszy kościół chodził w tej otwartej relacji z Ojcem. Do 400 roku został wprowadzony następny system kapłański. Chrześcijańscy starsi, stali się kapłanami, biskupami i udzielającymi łaski „zwykłym wierzącym”. Ostatecznie Marcin Luter doprowadził do powrotu do „łaski przez wiarę”, lecz kościół zachował hierarchiczny system „kleru i laikatu”. Światu przekazuje to wiadomość  mówiącą, że „potrzebny jest pośrednik”, wbrew dobrym zamiarom. Nawet współczesne nauczanie o „władzy i apostolskim porządku” nadal przekazuje ideę, jakoby pośrednik był wymagany. W Europie spotkałem wielu chrześcijan żyjących w potępieniu. Legalizm powoduje takie myślenie, że człowiek nie jest godny przyjąć czegokolwiek od Boga. Ci ludzie wierzyli, że potrzebują mojej interwencji. Gdy uczyłem ich o Bożej miłości i otwartym dostępie do Ojca, łaska zaczęła płynąć. DOBRA NOWINA totalnego dostępu do Boga przez Jezusa Chrystusa musi być głoszona!

5. Obietnica Ducha

Dar Ducha Świętego dla każdego wierzącego jest ogromną częścią dobre  nowiny! Musi być głoszony! Przyjście Ducha Świętego do każdego wierzącego został nazwana „obietnicą Ojca” i przynosi wiele błogosławieństw.

A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego…
Dz. 2:38

Mógłbym napisać kilka listów, aby objąć ten temat, lecz tutaj jest podsumowanie dobrej nowiny o przyjściu Ducha,…

– JesteśMY świątynią Bożą (już nie budynkami)
– Duch prowadzi nas do prawdy – On daje możliwość zrozumienia.

– Duch prowadzi nas do sprawiedliwego życia.
– Duch Święty umożliwia komunię z Ojcem.
– Duch Święty wnosi dary i moc Bożą do naszego życia.
– Duch Święty pieczętuje nas na dzień odkupienia.
– Duch Święty jest „Duchem Adopcji” i synostwa.
– Duch Święty całkowicie uzdalnia nas. „Nie przez moc ani siłę”.

6. Szatan i wszystkie demony zostały całkowicie pokonane

Gdy głoszę w Indiach, jest to jedna z najważniejszych części ewangelii! Hindusi, a nawet pastorzy, którzy nawrócili się z hinduizmu, żyją w strachu przed złymi duchami i bożkami. Mówię im, że Jezus pokonał Szatana i mamy w Nim władzę nad wszystkimi diabłami. Są zdumieniu i przepełnieni radością. Zobacz wideo:
video of the Demon of Kali being cast out.
rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi Kol. 2:15

Tak, Szatan ciągle działa i stara się nas przewrócić przez zwiedzenie, grzech i ciało, lecz „kościół napełniony Duchem” ma dziś wiele strachu przed diabłem, a traci łaskę! Wielu w kościele usiłuje walczyć z demonami przy pomocy legalizmu i własnej sprawiedliwości. Szukają „ukrytego grzechu”, który daje diabłu „prawa”. Starają się znaleźć „klucz” do zwycięstwa, mówiąc czy robiąc właściwą rzecz! To są uczynki, a nie łaska.

OBUDŹ SIĘ KOŚCIELE! Chrześcijanie muszą uwierzyć dobrej nowinie! Jezus jest naszym zwycięstwem. Jeśli polegasz na swoich możliwościach diabeł pokona cię. Narzędzia naszej walki są potężne w Duchu Świętym – oznacza to łaskę, które została zdobyta na krzyżu. To jest zdumiewające! Gdy tylko zwyczajnie uwierzysz dobrej nowinie o zwycięstwie i odpoczniesz w niej, diabeł traci uścisk! Piotr napisał: …przeciwstawcie mu się mocno w swej wierze(1Ptr. 5:9 w tłum. z ang. – przyp.tłum.) Smith Wigglesworth opowiada historię o tym, gdy został obudzony ze snu przez straszliwą obecność złego ducha w jego pokoju. Odwrócił się i zobaczył samego Szatana, stojącego naprzeciw jego łóżka. Powiedział: „A, w porządku to tylko ty” i przekręcił się na drugi bok do snu. Po prostu uwierz dobrej nowinie!

7 Królestwo jest tutaj

Wędrując ogłaszajcie, że królestwo niebieskie jest tuż
(B. W-P. Mat. 10:7)

Kościół otrzymał polecenie od Jezusa, aby głosić dobrą nowinę o tym, że Królestwo jest tuż („właśnie tutaj”). Jego panowanie i rządy są tutaj, teraz, lecz czy uwierzymy w to? Pan pokazał to przez znaki i cuda uwalniając ludzi od grzechu, świata i diabła. Musimy zrozumieć dobrą nowinę: Królestwo JEST TUTAJ. Co to znaczy?

KILKA KRÓLEWSKICH FAKTÓW
Słowo „Królestwo” oznacza „ rządzić czy panować suwerennie”.

Ziemia jest i zawsze była Pańska.

Albowiem niczego na te świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy 1Tym 6:7
Chwilowo robimy część tego, co należy do Boga. Choć dał człowiekowi szafarstwo, Bóg zawsze działał w historii i unieważniał sprawy ludzkie. Jezus jest Panem TERAZ!

Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. 1 Kor.15:25Tak, człowiek ciągle służy grzechowi i Szatanowi, lecz Jezus JEST Panem całej ziemi. On rządzi nawet wśród finansowego kryzysu, chciwości i zła. Pewnego dnia WSZYSTKICH Swoich przeciwników położy pod stopy, lecz do tej chwili my  eprezentujemy Go. Jezus otwiera drogę całej ludzkości, aby została odnowiona dla Bożych celów na ziemi. On rozkazuje wszystkim ludziom wierzyć ewangelii i pokutować. Kościół jest rodziną Bożą, która bierze udział w Jego Królestwie na ziemi. To prowadzi do porządku i życia.


Jezus Król osobiście wróci i będzie rządził

Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. 1 Kor. 15:24Pewnego dnia Jezus będzie osobiście rządził na tej ziemi wraz ze Swym kościołem. Kościół, wierzący nie będą już więcej chodzić jako ambasadorzy, lecz jako współrządzący.

DRZEWKO DOBREJ NOWINY

Jestem dzieckiem Bożym (Jn 1:12 ).

Jestem przyjacielem Chrystusa (Jn 15:15 ).

Jestem zjednoczony z Panem (1 Cor. 6:17 ).

Jestem wykupiony za (wysoką) cenę (1 Kor 6:19 -20).

Jestem święty (oddzielony dla Boga) (Ef. 1:1)

Jestem osobistym świadectwem Chrystusa (Dz. 1:8).

Jestem solą i światłością tej ziemi (Mat. 5:13 -14).

Jestem członkiem ciała Chrystusa (1 Kor 12:27 ).

Jestem wolny od wszelkiego potępienia (Rzm. 8: 1-2).

Jestem obywatelem Niebios. Liczę się (Flp. 3:20 ).

Jestem wolny o wszelkiego sądu przeciwko mnie (Rzm. 8:31 -34).

Jestem sługą pojednania dla Boga (2 Kor 5:17 -21).

Mam dostęp do Boga przez Ducha Świętego (Ef. 2:18 ).

Zasiadam wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich (Ef. 2:6).

Nie mogę zostać oddzielony od miłości Bożej (Rzm 8:35 -39).

Jestem namaszczony, zapieczętowany przez Boga (2 Kor 1:21 -22 ).

Jestem pewien, że wszystko współdziała ku dobremu (Rzm. 8:28 ).

Zostałem wybrany i wyznaczony, aby przynosić owoc (Jn 15:16 ).

Mogę swobodnie i z przekonaniem przystąpić do Boga (Ef. 3: 12 ).

Wszystko mogę przez Chrystusa, który umacnia mnie (Flp. 4:13 ).

Jestem winoroślą prawdziwego krzewu winnego, kanałem Jego życia (Jn 15: 1-5).

Jestem świątynią Bożą (1 Kor. 3: 16 ). Jestem doskonały w Chrystusie (Kol. 2: 10).

Jestem ukryty wraz z Chrystusem w Bogu (Kol. 3:3), zostałem usprawiedliwiony (Rzm. 5:1).

Jestem współpracownikiem Bożym (1Kor. 3:9; 2Kor 6:1). Jestem dziełem Boga (Ef. 2:10 ).

Jestem przekonany, że dobre dzieło, które Bóg we mnie rozpoczął, zostanie dokończone (Flp. 1: 5).

Jestem odkupiony i zostało mi przebaczone (Kol 1:14).

Zostałem zaadoptowany jako dziecko Boże (Ef. 1:5).

сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *