Panie, ześlij nowy powiew Ducha Świętego

J. Lee Grady

Tłum. B.M.

W dniach poprzedzających Światowy Dzień Modlitwy bombardujmy niebo w imieniu Stanów Zjednoczonych.

Dwanaście lat temu pewien biznesmen z RPA, Graham Power, poczuł, że Bóg go pobudza do zorganizowania modlitwy w Cape Town. 45 000 chrześcijan odpowiedziało na wezwanie do wstawiania się za naród zbierając się na stadionie rugby w marcu 2001 roku.

Taki był początek Światowego Dnia Modlitwy, wydarzenia, które prawdopodobnie obejmie miliony chrześcijan w 220 krajach w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 27 maja. W tym roku organizatorzy zachęcają, żeby modlitwy rozpoczęły się 10 dni przed głównym dniem począwszy od 17 maja. Wzywają także pastorów, żeby zachęcali do modlitw na kazaniach o konieczności działania w mocy Ducha Świętego.

Jedno tchnienie Ducha Świętego może dać życie wyschniętym kościom! Panie, niech przyjdzie nowy powiew Twojej obecności do martwych zgromadzeń.

 To oczywiste, że Duch Święty jest głównym dyrygentem tego ruchu i mam nadzieję, że się przyłączysz albo poprzez udział w lokalnych spotkaniach w ciągu najbliższych 10 dni, lub skupisz się na modlitwach o nowy powiew Ducha Świętego. Wierzę, że stoimy u progu nowego sezonu duchowego przebudzenia, a stężenie modlitw w tym miesiącu jest kluczem do odblokowania go.

W ciągu tych najbliższych 10 dni będę medytował nad pierwszymi rozdziałami Dziejów Apostolskich modląc się o wylanie Ducha Świętego na Stany Zjednoczone. Jeśli chcesz dołączyć do mnie, możesz skorzystać z następujących punktów do modlitwy:

1. Panie, ześlij wiatr szczerej pokuty. Oryginalne wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy wywołało falę skruchy, która zaowocowała 3000 nawróceń. Ten poziom mocnego przekonania nigdy nie jest wynikiem elokwentnych kazań, wielkich happeningów lub ludzkich programów. Tylko Duch Święty może to zrobić. Największy cud na ziemi ma miejsce wówczas, gdy serce grzesznika zostaje skruszone przed Bogiem i rodzi się on na nowo. Panie, wyzwól falę przemian w Ameryce! I tak jak grzesznicy pokutują, niech chrześcijanie, którzy odeszli, jak również rozczarowani i zmęczeni wierzący, powrócą do Ciebie.

2. Panie, ześlij wiatr odnowy duchowej. Wiele kościołów w Stanach Zjednoczonych jest słabych i bezsilnych, a niektóre umierają. Wiele denominacji jest sparaliżowanych przez ducha religijności. Wielu pastorów jest poranionych i zniechęconych. Ale jedno tchnienie Ducha Świętego może dać życie wyschniętym kościom! Panie, niech przyjdzie nowy powiew Twojej obecności do martwych zgromadzeń. A ze swoim wiatrem, wyślij płomień na głowy, zwłaszcza zniechęconym Gedeonom i nieśmiałym Tymoteuszom, którzy wiedzą, że są powołani, ale potrzeba im pewności siebie z Ducha Świętego.

3. Panie, poślij wiatr przebudzenia do młodzieży. Kiedy Duch Święty został zesłany za pierwszym razem, Piotr głosił z proroka Joela, mówiąc: „W ostatnich dniach, Bóg mówi, twoi synowie i córki wasze prorokować będą, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia „(Dz 2:17). Ta obietnica jest nadal aktualna. Znaczny odsetek młodzieży amerykańskiej to sieroty lub młodzi ludzie uzależnieni, wykorzystywani, seksualnie zagubieni lub narażeni na jakieś ryzyko. Panie, wzbudź i wzmocnij usługujących, aby mogli dotrzeć do naszych szkół i obozów uniwersyteckich. Daj studentom odwagę mówienia o Chrystusie. Ześlij jeszcze jeden Ruch Dla Jezusa dla tego pokolenia.

4. Panie, ześlij wiatr ponadnaturalnych manifestacji. Najbardziej żałosna herezja to ta, że Bóg przestał czynić cuda, o jakich pisze Biblia. Przebacz nam, Panie, że ograniczamy Cię! Dzisiaj potrzebujemy mocy Ducha Świętego bardziej niż kiedykolwiek. Po pierwszej Pięćdziesiątnicy normalni ludzie zostali „obleczeni w moc z wysoka” (Łk 24,49), i zaczęli uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i wyrzucać złe duchy. Przebacz nam, Panie, że jesteśmy tak zadowoleni z siebie i wyrafinowani, że wyciągnęliśmy wtyczkę Twojej mocy. (I przebacz nam nadużywanie i wykorzystywanie darów Ducha Świętego dla osobistych korzyści). Uwolnij cuda w amerykańskim kościele. Niech te same cuda, które mają miejsce w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej staną się powszechne w naszym kraju.

5. Panie, ześlij wiatr odważnej ewangelizacji. Kiedy pierwsi uczniowie zostali dotknięci przez Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy ogłaszali „wielkie dzieła Boże” (Dz 2:11) wszystkim rasowym i etnicznym grupom zgromadzonym w Jerozolimie. Potrzebujemy takiej śmiałości w Stanach Zjednoczonych, ponieważ staliśmy się największym anglojęzycznym polem misyjnym na świecie. Wielu naszym wspólnotom nie ma kto głosić ewangelii, a wielu chrześcijan nigdy nie dzieliło się swoją wiarą z nikim. Prawdziwe namaszczenie Ducha Świętego zawsze skutkuje ewangelizacją. Panie, podkręcić nasz głos! Wzbudź robotników żeby zostały dotknięte wszystkie warstwy społeczeństwa amerykańskiego, łącznie z zapomnianymi rdzennymi Amerykanami w rezerwatach. Wyślij imigrantów do tego kraju, żeby mogli dotrzeć do swoich grup etnicznych. Niech Ewangelia będzie głoszona w każdym języku mówionym w obrębie naszych granic.

6. Panie, ześlij wiatr boskiej interwencji. Nasz naród jest w rozpaczliwej sytuacji kryzysowej. Rodziny rozpadają się, moralność obumiera, perwersja jest czczona, a nasza kultura staje się wrogo nastawiona do wiary chrześcijańskiej. Jeśli Bóg nie odpowie ogniem Ducha Świętego z nieba, będziemy zgubieni. Panie, zbaw nas od złego! Okaż swoje miłosierdzie i ześlij trzecie wielkie przebudzenie. Amen.

/strongраскрутка

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 3.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.