Pełnomocnictwo Kościoła – Panowanie!

Apst Luke

13 września o 10:20
Aby zrozumieć historię, zasady, mandat i przyszłość Kościoła, musimy dokładnie przestudiować Boże postępowanie i relacje z Izraelem, ponieważ Kościół jest również określany jako „Izrael Boży”. (Galacjan 6:16)
Izrael szedł od miasta do miasta, podbijając narody, burząc twierdze miejskie i ustanawiając panowanie w każdym narodzie, do którego weszli, w imieniu Pana. Można to porównać do mandatu Kościoła. Izrael w minionych czasach miał mandat panowania, podobnie jak Kościół, ponieważ jesteśmy nazywani Izraelem Bożym. Kościół ma „iść na świat”, najeżdżać miasta, narody, kontynenty, cywilizacje i społeczeństwo stylem życia, zasadami, rządem, władzą, autorytetem i przesłaniem królestwa Bożego, które reprezentujemy w imieniu naszego Pana Jezusa.

Mamy mandat do burzenia szatańskich murów zła, czarów, korupcji, niemoralności, fałszu itp. w każdym mieście lub kraju, do którego wejdziemy, tak jak zrobił to Izrael, ale tym razem mamy to zrobić nie bronią wojenną, nie mieczami, włóczniami i strzałami, ale mądrością i mocą Ducha. Dlatego jest napisane, że nasza broń wojenna nie jest cielesna (ziemska), ale potężna do burzenia warowni. Nie jesteśmy istotami ziemskimi. Jesteśmy niebiańskimi istotami zesłanymi na Ziemię, aby zaatakować ją stylem życia, mocą, mądrością i kulturą królestwa, z którego pochodzimy, czyli z góry. To dlatego jest napisane, że siedzimy z Chrystusem w „niebiańskim miejscu”. Tak, jesteśmy niebiańskimi istotami posłanymi na Ziemię, aby najechać ją dla naszego Boga w imieniu Jego Syna, Jezusa.

Niestety, wielu „tak zwanych chrześcijan” nie zna nawet swojego celu na Ziemi ani celu, jaki mają jako chrześcijanie. Myślą, że chrześcijaństwo polega na budzeniu się, publikowaniu na swoich statusach „wdzięczni”, spędzaniu dnia tak, jakby Jezus nie istniał, i mając nadzieję, że „pewnego dnia trafią do nieba”. To bardzo źle!!! Naszym głównym zadaniem na Ziemi nie jest siedzenie i czekanie, aż Jezus zabierze nas do nieba. Zostaliśmy posłani, aby podbić i skolonizować ten świat dla Jezusa. Zostaliśmy posłani jako pielgrzymi do świata, aby rzucić światło królestwa, które reprezentujemy, na ludzi w tym ciemnym świecie. To jest powód, dla którego Jezus powiedział: „Jesteście na tym świecie, ale NIE JESTEŚCIE Z TEGO ŚWIATA”. Oznacza to, że jesteście skądinąd. Jesteście z góry. Jan powiedział „jesteście z Boga”. Pochodzicie od Boga i zostaliście przez Niego posłani, aby podbić i skolonizować każde miasto, w którym się znajdujecie.
Bóg powiedział Jozuemu, że „gdziekolwiek stanie jego stopa, stanie się jego”. Jest to ten sam mandat panowania dany Kościołowi. Nie zostaliśmy powołani i posłani przede wszystkim po to, by organizować „miłe nabożeństwa z hucznymi sesjami uwielbienia”. Te rzeczy są ważne, ale drugorzędne. Naszym głównym zadaniem jest przejęcie, podbicie i skolonizowanie każdego miasta, do którego wejdziemy, zgodnie z zasadą i mocą królestwa, które reprezentujemy i zdominowanie ich w imieniu Jeszuy.

Jezus powiedział „Przyjdź królestwo Twoje”. To nasza odpowiedzialność, ale niestety wielu chrześcijan nawet nie wie, dlaczego Kościół istnieje. Postrzegamy go jako miejsce, w którym możemy śpiewać, tańczyć, słuchać motywujących wiadomości, kłócić się i miejsce, które zapewni nam niebo. A szkoda. Jesteśmy posłani, by zdominować ten świat w imieniu Jezusa. Każda inna rzecz jest ważna, ale drugorzędna. Tak więc, gdziekolwiek znajdziesz się w kręgu życia, czy to w bankowości, edukacji, modzie, muzyce, służbie, polityce itp. upewnij się, że tam dominujesz. Korzystaj z dostępnej ci broni Bożej mocy i mądrości oraz wchłaniaj kulturę i zasady królestwa, które reprezentujemy w każdym miejscu, w którym się znajdziesz. Jesteśmy posłani z góry, aby skolonizować świat poniżej. To wykracza poza posługę, głoszenie kazań, śpiewanie w kościele itp. To jest mandat panowania. Niech mądrzy to zrozumieją.
PEŁNOMOCNICTWEM KOŚCIOŁA JEST PANOWANIE.
ApstLuke

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *