Pojawienie się niosących pochodnie!

Daniel Pontious
W czasie rozmowy z przyjacielem o tym, co Pan ostatnio robi, Pan dał mi obraz, wrażenie, czegoś, co się dzieje w kościele.
Zobaczyłem w Duchu ogromny tłum ludzi, jak tłok, który gromadzi się na wielkim sportowym wydarzeniu. Wszyscy ci ludzie regularnie uczęszczali na zgromadzenia, wydaje się, że nikt z nich nie reprezentował przywództwa, lecz w miarę jak patrzyłem, szczególne jednostki zaczęły wybiegać spośród tego tłumu do przodu grupy
Każdy z tych biegaczy niósł pochodnię. Byli podobni do człowieka, który ma zapalić główny ogień Olimpiady, zanim ona się zacznie.

Pochodnia każdego z nich była paliła się w innym kolorze, ponieważ każda z nich miała zapalić dla tych ludzi jakiś specyficzny ogień. Było to podobne do wszystkich kolorów tęczy, a każdy z tych kolorów reprezentował coś innego pochodzącego od Pana, lecz wszyscy razem byli reprezentantami Bożego Przymierza z Jego ludem.

Ci ludzie dosłownie pojawiali się znikąd i nagle stawali na przodzie tłumu i, aby wykonać zadanie, z którym zostali posłani, zaczynali biec przed nimi. Jedyną ich troską był ogień, nie tłumy, nie pozycja, lecz pewność tego, że wykonają to, z czym zostali posłani.

W miarę jak patrzyłem, Duch Święty uzmysłowił mi, że TO BYLI CI, KTÓRYM, W CZASIE ICH DOŚWIADCZENIA SAMOTNEGO CZASU Z NIM, ZOSTAŁO COŚ ZLECONE – JAKO PREKURSORZY MAJĄ PRZYNIEŚĆ TO, CO ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE DO UWOLNIENIA W CIELE CHRYSTUSA (ten tłum) BARDZO SZYBKO. Pan dał każdemu z nich specyficzne namaszczenie (kolor) ich ognia, który przygotowuje do przekazania Swoim ludziom.
Ci ludzie nie byli zainteresowanie tytułami czy pozycjami, ani ludzkimi zaszczytami, lecz byli pochłonięci wyłącznie biegiem do celu, który Pan i zadał, i w osiągnięciem tego, z czym ich posłał.

Jeśli Bóg w okresie twojego czasu wyciszenia z Panem, dał ci coś, abyś podzielił się tym zresztą Ciała, to być może twój czas na bieg szybko się zbliża. Pan zamierza wypuścić do biegu ze Świeżym Ogniem wielu ludzi, co może być przekazane wyłącznie przez tych, których życie zostało wyciszone na jakiś czas z Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym.

Wielu zostaje uwolnionych do tego biegu, a gdy oni biegną wydaje się, że pojawiają się znikąd, gdy jednak pojawią się na scenie, inni zaczną podążać za ich różnokolorowymi Ogniami!

Niech w nadchodzącym sezonie twoje oczy i uszy będą otwarte i zwrócone na Ducha Świętego i obserwuj wychodzących do przodu Prekursorów, a kto wie, może jesteś jednym z nich!

Czy wiesz, kom jesteś???❤️❤️❤️

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.