Plemienne życie Królestwa_1


Część 1- Podstawy Życia Królestwa

Ron McGatlin

Wstęp

Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby każdy z nas położył się jednej nocy w swoim dobrze znanym łóżku, po czym obudził się następnego ranka w całkowicie obcym miejscu, w którym nigdy nie byliśmy. Wszystko wokół jest inne, nieznane. Po pewnym czasie niedowierzania i prób powrotu do snu, aby się znowu obudzić z tego dziwnego snu, zaczynamy łapać kontakt z tą rzeczywistością i z tym, co się rzeczywiście dzieje. Nie mamy żadnego pojęcia, co się dzieje, lecz prawda jest taka, że znajdujemy się w jakimś nowym miejscu. W miarę jak rozglądamy się po okolicy, staje się jasne, że niemal wszystko jest jakieś inne. Znajdujemy się w ten nowej rzeczywistości, ale co teraz zrobimy?

Generalnie, w takich okolicznościach, mamy dwie możliwości do wyboru. Jeśli mamy przetrwać w tej nowej rzeczywistości, musimy albo dostosować się do niej, albo starać się dopasować ten nowy świat do nas. Życie jakie dotąd znaliśmy nie będzie już tutaj funkcjonować. To, czego nauczyliśmy się do tej pory o życiu, nie pomoże nam tutaj w zdobyciu zaopatrzenia koniecznego do życia.

Nie jestem pewien jak wielu przetrwałoby taką nagłą zmianę. Większość z nas nie ma możliwości wyuczenia się całkowicie nowego systemu życia w wystarczająco szybkim czasie, aby przeżyć. Z pewnością byłoby znacznie łatwiej przetrwać, gdyby to przejście następowało stopniowo w dłuższym okresie czasu. Gdyby przemiana następowała etapami, więcej ludzi mogłoby nauczyć się funkcjonowania w nowym świecie.

Na Planecie Ziemi pojawia się nowy świat

Miłosierny i kochający Bóg przez dwa tysiąclecia, krok po kroku, rok po roku, kierował ludzkość ku nowemu, odkupionemu światu. Nie było to stałe tempo postępu, były wzloty i upadki, powroty i skoki w przód, ale nie to zmienia faktu, że ten postęp trwa od pierwszego stulecia aż do tej godziny. Zmiana dokonuje się przez wiele pokoleń. Bóg dał możliwości, aby ludzkość wykorzystała wszelkie możliwości rządzenia tym światem bez Niego. W tym samym czasie resztka armii synów Bożych (mężczyzn i kobiet) była stopniowo formowana i szkolona przez pokolenia.

Wierzę, że teraz, w tym okresie jest to oczywiste, że tempo postępu ogromnie wzrosło. W miarę jak zbliżamy się do ostatnich stopni transformacji świata z jego upadłego stanu ku stanowi odkupionemu i odnowionemu państwu Królestwa Bożego, wszystko dzieje się znacznie szybciej.

Skończone dzieło Jezusa kształtuje się stopniowo w Bożym powołanym ludzie i ostatecznie wpłynie na cały świat. Obecnie jesteśmy w okresie ogromnego objawienia spływającego od Boga, które ma na celu przygotowanie nas do funkcjonowania w nowym świecie rządzonym przez Królestwo Niebios. W obecnym czasie jest nam pokazywana przez Ducha Bożego istota życia jakie będzie miało miejsce w Nowym Jeruzalem. Praktyczne zrozumienie Królestwa jest objawiane apostolskim i proroczym sługom Bożym, którzy to objawienie ogłaszają.

W tej serii artykułów zamierzam pokazać praktyczne zrozumienie duchowego królestwa, aby przygotować nas na życie w nowym stylu królestwa Bożego na ziemi, jak jest w niebie. Wierzę, że Pan kieruje mnie, aby mówić o tym teraz i tutaj, o tym gdzie jesteśmy i o tym, gdzie wkrótce znajdziemy się, a nie wracać się i, że tak powiem, nie wymyślać ponownie koła. Więcej materiału zarówno spisanego jak i w postaci filmów od samego początku słowa Królestwa jest dostępne na: www.openheaven.com .

Rzeczywistość Królestwa

Jaka jest twoja rzeczywistość? Przemijający światowy system jest rządzony według wiedzy zdobytej z drzewa poznania dobra i zła, według upadłego intelektu człowieka i inspiracji mocy ciemności. To naturalne fizyczne życie, na które składa się to, co można sprawdzić naturalnymi zmysłami jest rzeczywistością naturalnej ludzkiej istoty. Naturalne potrzeby i pożądania ciała wyznaczają zasadniczy kurs życia. Życie rozwinęło się na całym świecie opierając się na tych potrzebach, pragnieniach i ograniczonych koncepcjach człowieka, inspirowanych z ukrytej ciemności.

Bóg niebios zstąpił na ziemię jako człowiek.

Ponad dwa tysiąclecia temu zaczęła się transformacja życia na ziemi, gdy wcielony Chrystus Jezus zaczął mówić i demonstrować odnowioną rzeczywistość Królestwa Bożego na tym świecie. Słowo i moc tego królestwa zdumiały uczniów pierwszego wieku i ogromnie na nich wpłynęły. Równocześnie zostały w ogromnie zaniepokojone istniejące systemy życia na ziemi. Nadzwyczajna MIŁOŚĆ Boża zademonstrowana przez Chrystusa Jezusa uchwyciła wszystkich, którzy uwierzyli i bardzo zantagonizowała tych, którzy nie uwierzyli. Porządek niebios i wyższe drogi życia zaczęły być zasiewane w tych, którzy przyjęli Chrystusa Jezusa. Niebiańska prawda i sprawiedliwe drogi życia zaczęły odnawiać królestwo Boże w tych, którzy przyjęli Syna Bożego.

Królestwo Boże jest niebiańską duchową rzeczywistością.

Jest ono we wszystkim wyższe i potężniejsze niż naturalna rzeczywistość, która została stworzona przez to duchowe królestwo z niebios i jest przez nie podtrzymywana.

Królestwo Boże jest rządzone przez drzewo życia, którym jest Pan i Król, Chrystus Jezus. Pełnia tego królestwa, które właśnie zaczynamy przeżywać jest w Chrystusie Jezusie. Bezprecedensowe zmartwychwstanie Chrystusa Jezusa, Jego uniesienie do nieba do tronu Boga, i Jego późniejszy powrót w Duchu Świętym, aby zamieszkać w Jego ludzie umożliwiły życie w tej rzeczywistości i pełnej mierze nowego  królestwa, teraz na ziemi. Pełny potencjał Chrystusa zamieszkującego w Jego ludzie na ziemi wkrótce się zamanifestuje. Stworzy to nowy świat na ziemi, jak jest w niebie.

Sposób w jaki żyliśmy w naszym starym świecie nie będzie się sprawdzać w nowym świecie. Stare zostanie odcięte i spalone tak, aby nie pozostało nic, co wynosi się ponad Boga. Siekiera została przyłożona do korzeni drzewa, a ono już trzęsąc się i drżąc wkrótce przewróci się. Ani korzeń, ani gałęzie starego porządku świata nie pozostaną, aby zatruwać Nowe Jeruzalem, stolicę Izraela Bożego. Święci aniołowie usuną bezowocne chwasty a synowie Boży będą świecić wokół. Do królestwa Bożego, Nowego Jeruzalem, nie wejdzie nic, co zanieczyszcza.

Oto lista kilku cech charakterystycznych starego świata zestawionych z cechami nowego świata. Te i  następne będą omawiane w kolejny rozdziałach.

Stary Świat Nowy Świat
Pożądliwość Miłość
Pycha Wdzięczna pokora
Zaciemnione
zrozumienie
Niebiańska duchowa mądrość
Religa Relacja z Bogiem
Humanizm Życie według Ducha, chodzenie w Duchu
(Człowiek
jest)napędzany
Prowadzenie przez Ducha
Buntowniczość Uległość
Potrzeby i
braki
W pełni zaopatrzony, aby wykonać Boży Plan
Konkurencyjność Współpraca
Zmaganie o
doskonałość
Przepływ Bożej chwały
Strach,
zmartwienie, obawa
Wiara, Odpocznienie i Pokój
Praca, aby
otrzymać
Usługiwanie
Inwestowanie,
aby zyskać
Inwestowanie, aby zaopatrzyć
Rządzenie
innymi
Służenie innym
Wykorzystywanie
innych
Błogosławienie innych
Choroby i
słabości
Zdrowie i dobrobyt
Bezsilność Duchowe uprawomocnienie

To tylko kilka z wielu zmian, które są przygotowane do przebudzenia w Nowym Jeruzalem, w życiu na wzór Królestwa Bożego.

Łk. 12:32-34:  „ Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.  Sprzedajcie majętności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone„.

Dążcie do miłości. Miłość nigdy nie zawodzi

a Królestwu Jego nigdy nie będzie końca.

Ron McGatlin

basileia @  earthlink.net

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.