Plony Ziemi

Daniel Pontious

Nazajutrz po Święcie Paschy jedli z PŁODÓW ZIEMI przaśniki i prażone ziarno. W tym właśnie dniu, (12) gdy JEDLI Z PŁODÓW ZIEMI, RANO USTAŁA MANNA I synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kanaanejskiej” (Joz 5:11-12).
To nie przypadek, że zaraz po wejściu Izraela do Ziemi Obiecanej manna całkowicie przestała pojawiać się. Niewątpliwie niektórzy Izraelici tęsknili za Manną, ale reprezentowała ona Boże zaopatrzenie na pustyni, podczas gdy Plon Ziemi był produktem Boskiego Dziedzictwa!
Bezpośrednio po Passze ustała Manna. W ten sam sposób dziś wielu z nas (tych, którzy spędzili dużo czasu wędrując po pustyni w doświadczeniach naszego osobistego życia) wchodzi w obietnice Pana dla naszego życia w nadchodzącym roku.
Chociaż Plon Ziemi może nie brzmi jak szwedzki stół, którego wielu z nas szuka, jednak dla wielu z nas reprezentuje Owoc Bożych obietnic w królestwie Ducha! Jednak, aby to pojąć musimy przekroczyć rzekę Jordan (barierę między Królestwem Naturalnym a Królestwem Nadprzyrodzonym) i wejść do naszego dziedzictwa, które Jezus Chrystus zapewnił każdemu z nas.
Chociaż Pan zapewnia nam Zaopatrzenie (w doświadczeniu na pustyni), nie można otrzymać swojego dziedzictwa w Jezusie Chrystusie, pozostając na pustyni. Tylko wtedy, gdy podążamy za Chwałą Bożą i przechodzimy na drugą stronę, aby ją posiąść, możemy naprawdę właściwie ją pojąć.

żeby Chrystus przez wiarę ZAMIESZKAŁ w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, JAKA JEST SZEROKOŚĆ I DŁUGOŚĆ, I WYSOKOŚĆ, I GŁĘBOKOŚĆ” (Ef 3:17-18).

Twoje dziedzictwo znajduje się w Owocu Ziemi Obiecanej (i chociaż nie jest to tak bardzo fizyczna podróż, jaką odbywasz), tylko kiedy naprawdę przejdziesz do swojego dziedzictwa, zaczniesz kosztować (i uczestniczyć w roku) owocu tej ziemi rosnącego także w twoim życiu.

OWOCEM ZAŚ DUCHA (dziełem, którego dokonuje Jego obecność wewnątrz) jest MIŁOŚĆ, RADOŚĆ , POKÓJ, CIERPLIWOŚĆ (zrównoważenie usposobienia, wyrozumiałość), ŻYCZLIWOŚĆ, DOBROĆ , WIERNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ (łagodność, pokora), POWŚCIĄGLIWOŚĆ (wstrzemięźliwość). Przeciwko takim rzeczom nie ma takiego zakonu (które mogłoby wnieść oskarżenie)” Gal 5:22-23/

Tylko przez chrzest Izrael mógł wejść do swojego Dziedzictwa, najpierw w Morzu Czerwonym, a potem w rzece Jordan, ponieważ za każdym razem wody były rozdzielene Chwałą Bożą. Ty i ja (jako wierzący) zostaliśmy wyprowadzeni z niewoli grzechu przez zbawienie i chrzest w wodzie (Morze Czerwone), a następnie uzyskaliśmy dostęp do Bożych obietnic przez chrzest Duchem Świętym (w rzece Jordan).
Kiedy wchodzimy w 2023 rok, wielu z was wejdzie w swoje prawdziwe Dziedzictwo w Jezusie Chrystusie. Zostawicie za sobą Obłok i Mannę, ale uzyskacie dostęp do miejsc waszego Dziedzictwa w Jezusie Chrystusie, których nigdy wcześniej nie spotkaliście, gdy będziecie spożywać to, co Bóg przygotował dla was w postaci Płodów Ziemi.
Przygotuj się na osuwisko wzrostu i obserwuj, jak w tym roku Bóg zaczyna wypełniać wiele swoich obietnic dla ciebie, tuż przed twoimi oczami. Twoja podróż przez pustynię dobiegła końca! Nadszedł czas, aby przejść na drugą stronę, gdy ujrzysz Chwałę Bożą i wyruszysz za nią (Joz 3).
Czy wiesz kim jesteś???❤❤❤

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.